Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ας υποθέσουμε ότι το spread σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο είναι 10 λεπτά. Ποια θα είναι η τιμή αγοράς, αν η τιμή πώλησης είναι 23,35 €;

23,45 €
23,25 €
24,35 €
22,35 €