Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ας υποθέσουμε ότι το spread σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο είναι 10 λεπτά. Ποια θα είναι η τιμή αγοράς, αν η τιμή πώλησης είναι 23,35 €;

24,35 €
22,35 €
23,45 €
23,25 €

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading