Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι οι μετοχές;

  Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

  Ας υποθέσουμε ότι σας ανήκει ένα τμήμα μιας εταιρείες. Αυτό συμβαίνει όταν αγοράζετε μια μετοχή.

  Οι μετοχές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες διαμοιράζουν τα χρήματα που συγκεντρώνουν για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Αυτά τα χρήματα ονομάζονται «μετοχικό κεφάλαιο» ή «ίδια κεφάλαια» και οι μετοχές αναφέρονται, επίσης, ως «χρεόγραφα» ή «μερίδια».

  Επομένως, αν μια εταιρεία διαιρέσει το μετοχικό κεφάλαιό της σε 100 μετοχές με ονομαστική αξία 1 £, τότε το «εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο» είναι 100 £. Ωστόσο, άλλοι επίδοξοι μέτοχοι μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτές τις μετοχές, ας υποθέσουμε 1,50 £ για καθεμιά. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση η «κεφαλαιοποίηση αγοράς» ή η «χρηματιστηριακή αξία» είναι 150 £ – 100 x 1,50 £.

  Κεφάλαιο 2: Ποιος ο λόγος να αγοράσει κανείς μετοχές;

  Η επένδυση σε μετοχές μπορεί να αξίζει για δύο λόγους. Πρώτον, ενδέχεται να αυξηθεί η αξία τους, όπως στο παράδειγμά μας. Αν είστε επενδυτής, αυτό σημαίνει ότι θα αποκομίσετε κεφαλαιακό κέρδος όταν τις πουλήσετε. Δεύτερον, οι εταιρείες μπορεί, επίσης, να καταβάλλουν μερίσματα -ένα τμήμα των κερδών τους- στους μετόχους.

  Θα πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα: Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί, όπως και να αυξηθεί (και θα μπορούσε να χαθεί εντελώς, αν η εταιρεία κλείσει). Δεύτερον, οι εταιρείες ενδέχεται να μην καταβάλλουν καθόλου μερίσματα, αλλά να προτιμούν να διατηρούν τα κέρδη τους. Οι εταιρείες τεχνολογίας συχνά το κάνουν αυτό - έτσι οι μέτοχοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ελπίζοντας ότι η εταιρεία θα αναπτυχθεί και η αξία των μετοχών θα αυξηθεί.

  Κεφάλαιο 3: Πώς μπορώ να επενδύσω σε μετοχές;

  Η αγορά μετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες είναι τεχνικά εφικτή. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος φίλος ή συγγενής ιδρύει μια επιχείρηση και επενδύετε σε αυτήν. Θα λάβετε μετοχές, αλλά αυτές πιθανότατα θα είναι «δύσκολα ρευστοποιήσιμες». Θα δυσκολευτείτε να τις πουλήσετε και οι όροι πώλησής τους μπορεί να είναι περιορισμένοι.

  Οι αγορές με τη μεγαλύτερη ρευστότητα για τις μετοχές είναι τα δημόσια χρηματιστήρια ή τα χρηματιστήρια όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ, το AIM, το Euronext και το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (ανατρέξτε εδώ για την πλήρη λίστα). 

  Μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές σε αυτά, επικοινωνώντας με χρηματιστές, διαπραγματευτές χρεογράφων ή τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών επί μετοχών. Ο πιο εύκολος τρόπος αγοράς ή πώλησης είναι μέσω μιας online πλατφόρμας συναλλαγών που παρέχεται από αυτές τις εταιρείες, η οποία είναι συνδεδεμένη σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

  Θα δείτε ότι οι τιμές των μετοχών παρατίθενται με δύο τιμές: «πώληση» και «προσφορά» ή «αγορά». Η «αγορά» είναι η υψηλότερη από τις δύο και η τιμή στην οποία κάποιος θα σας πουλήσει τις μετοχές. Η «πώληση» είναι η τιμή που θα σας πληρώσουν για τις μετοχές σας, όταν τις πουλήσετε. Η διαφορά ονομάζεται «spread» και είναι το κέρδος που αποκομίζει ο χρηματομεσίτης για τις μετοχές που αγοράζει και πουλάει.

  Κεφάλαιο 4: Τι επηρεάζει τις τιμές των μετοχών;

  Αν η κερδοφορία μιας εταιρείας ήταν το μόνο πράγμα που επηρεάζει τις τιμές των μετοχών της, τα πράγματα θα ήταν πολύ απλά. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

  Σίγουρα το πόσο εύρωστη είναι κάποια εταιρεία σε μια δεδομένη περίοδο είναι κάτι σημαντικό - αλλά η κατοχή μετοχών είναι ουσιαστικά ένα στοίχημα για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.

  Έπειτα θα πρέπει να σκεφτείτε την προσφορά και τη ζήτηση των μετοχών στην αγορά.. Όσο περισσότερες διαθέσιμες μετοχές υπάρχουν, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε το εξής: Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των πολύ μεγάλων εταιρειών (όπως οι BP, Shell, HSBC, Apple κ.λπ.) είναι ότι σε γενικές γραμμές έχουν πολύ υψηλή ρευστότητα. Υπάρχουν πάντα διαθέσιμες μετοχές στην αγορά για αγορά και πώληση.

  Μετά υπάρχουν οι γενικές τάσεις αγοράς. Αυτές εκφράζονται από δείκτες όπως ο FTSE 100 και ο S&P 500 του Dow Jones Industrial Average. Με άλλα λόγια, όλη η αγορά έχει τα πάνω και τα κάτω της.

  Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών ανά πάσα στιγμή, όπως ανακοινώσεις εταιρειών, πολιτικές εξελίξεις, ειδήσεις, αλλαγές επιτοκίων και αναφορές χρηματομεσιτών για το εάν μεγάλοι επενδυτές (όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες) προβαίνουν σε αγορές ή πωλήσεις και ορισμένες φορές απλώς μια γενικότερη αίσθηση στην αγορά.

  Κεφάλαιο 5: Τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα

  Οι μετοχές μπορούν να αποτελούν έναν ιδανικό τρόπο για την εξασφάλιση πληρωμών μερισμάτων και κεφαλαιακού κέρδους από την επένδυσή σας. Το να αφήσετε απλώς τα χρήματά σας σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου δεν μπορεί να σας προσφέρει αυτήν τη διπλή ανταμοιβή. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα.

  Το μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να χάσετε το μετοχικό σας κεφάλαιο, αν η τιμή των μετοχών σας πέσει και η εταιρεία μπορεί να μειώσει ή να ακυρώσει το μέρισμά της. Αυτοί όμως είναι πάντα οι κίνδυνοι της επένδυσης σε μετοχές.

  Τώρα ξέρετε…

  1. Οι μετοχές είναι τμήματα του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας.
  2. Αν επενδύσετε σε αυτές, μπορείτε να αυξήσετε το μετοχικό σας κεφάλαιο και να κερδίσετε μέρισμα.
  3. Αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μη συμβεί τίποτα από αυτά. Ο κίνδυνος περιορίζεται στην επένδυσή σας, αλλά θα μπορούσατε να τη χάσετε όλη.
  4. Η τιμή των μετοχών επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Ακόμα και οι αποκαλούμενοι ειδικοί και οι έμπειροι αναλυτές αγοράς συχνά κάνουν λάθη!
  5. Ωστόσο… Αν είστε έξυπνοι, τυχεροί, προσεκτικοί και έτοιμοι να αναλάβετε τον κίνδυνο της επένδυσης σε μετοχές, μπορεί να κερδίσετε χρήματα.

  Τεστάρετε τις γνώσεις σας

  Ας υποθέσουμε ότι το spread σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο είναι 10 λεπτά. Ποια θα είναι η τιμή αγοράς, αν η τιμή πώλησης είναι 23,35 €;

  22,35 €
  23,45 €
  23,25 €
  24,35 €
  Previous lesson

  Τι είναι το IPO;

  Επόμενο μάθημα

  Τι είναι τα εμπορεύματα;

  Ψάχνετε περισσότερα;

  computer
  Κέντρο Εκπαίδευσης

  Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εδώ· από απλούς οδηγούς έως επενδυτικές στρατηγικές.

  figure
  computer
  Οδηγοί διαπραγματεύσεων

  Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

  Γλωσσάρι Διαπραγματεύσεων

  96

  Αυτός είναι ο αριθμός των όρων στο γλωσσάρι μας. Γνωρίζετε τα CFD σας από τις IPO ή τα ETF σας; Διαλευκάνετε το μυστήριο με το γλωσσάρι των ορισμών μας.

  Προβολή όλων

  Όρος της ημέρας

  Εταιρικές ενέργειες

  Οι εταιρικές ενέργειες/ πράξεις είναι γεγονότα που δρομολογούνται από μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και που ενδέχεται να...

  Διαβάστε περισσότερα
  Η πιο κοινή λέξη

  Ραβδωτό διάγραμμα

  Μέσα σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης ένας τίτλος μπορεί να παρουσιάσει πολλές διακυμάνσεις. Ευτυχώς το ραβδωτό διάγραμμα συνοψίζει για...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου