Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Ο χρυσός
Το αργό πετρέλαιο
Τα ζωντανά ζώα
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές