Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Τα ζωντανά ζώα
Το αργό πετρέλαιο
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Ο χρυσός