Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Τα ζωντανά ζώα
Το αργό πετρέλαιο
Ο χρυσός
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές