Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Ο χρυσός
Τα ζωντανά ζώα
Το αργό πετρέλαιο