Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Africa OIL - AOI CFD

21.84
1.89%
0.22
Χαμηλό: 21.14
Υψηλό: 22.14
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.22
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019068 %
Charges from borrowed part ($-0.76)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.003155 %
Charges from borrowed part ($-0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.003155%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Africa Oil Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 22.26
Άνοιγμα* 21.8
Μεταβολή 1 έτους* 20.71%
Εύρος ημέρας* 21.14 - 22.14
Εύρος 52 εβδ. 1.93-3.44
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.12M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.94M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.36B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 460.05M
Έσοδα N/A
EPS -0.19
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.33564
Beta 1.50
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 21.84 -0.14 -0.64% 21.98 22.24 21.14
Mar 23, 2023 22.26 0.52 2.39% 21.74 22.58 21.74
Mar 22, 2023 22.16 0.82 3.84% 21.34 22.46 21.34
Mar 21, 2023 21.34 0.62 2.99% 20.72 21.68 20.68
Mar 20, 2023 20.66 0.83 4.19% 19.83 20.78 19.17
Mar 17, 2023 20.68 -0.16 -0.77% 20.84 21.34 20.46
Mar 16, 2023 20.46 -0.14 -0.68% 20.60 21.00 20.04
Mar 15, 2023 20.22 -1.92 -8.67% 22.14 22.56 20.04
Mar 14, 2023 22.58 0.98 4.54% 21.60 22.60 21.06
Mar 13, 2023 21.54 -1.94 -8.26% 23.48 23.52 21.04
Mar 10, 2023 23.24 0.28 1.22% 22.96 23.26 22.62
Mar 9, 2023 23.82 0.48 2.06% 23.34 24.08 22.94
Mar 8, 2023 23.52 0.34 1.47% 23.18 23.72 22.98
Mar 7, 2023 23.04 0.50 2.22% 22.54 23.12 22.42
Mar 6, 2023 22.14 -0.10 -0.45% 22.24 22.24 21.72
Mar 3, 2023 21.98 -0.14 -0.63% 22.12 22.44 21.34
Mar 2, 2023 21.52 0.42 1.99% 21.10 21.58 20.86
Mar 1, 2023 20.90 -0.26 -1.23% 21.16 21.36 20.52
Feb 28, 2023 20.46 1.15 5.96% 19.31 20.64 18.32
Feb 27, 2023 21.86 -0.08 -0.36% 21.94 21.98 21.48

Africa OIL Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -208.854 -10.633 165.006 73.521 9.054
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.025 14.129 10.722 7.457 6.578
Depreciation / Amortization 0.546 0.084 0.104
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -226.879 -240.362 13.664 13.277 1.522
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 215.6 139.514 49.59 0
Other Operating Expenses, Total 0 0.652 0.85
Λειτουργικά Έσοδα 208.854 10.633 -165.006 -73.521 -9.054
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.132 -28.247 8.237 6.857 4.558
Άλλο, Καθαρό -0.05 -0.035
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Δικαίωμα Μειοψηφίας
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Καθαρά Κέρδη 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 477.361 471.792 471.076 468.046 456.604
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.39953 -0.03733 -0.33279 -0.14254 -0.00992
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.39953 0.41965 -0.03663 -0.03659 -0.00992
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.56 2.461
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -46.789 -56.821 -63.694 -44.133 -44.206
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.949 5.022 6.054 3.226 3.723
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -53.738 -61.843 -69.748 -47.359 -47.929
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 46.789 56.821 63.694 44.133 44.206
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.181 -1.909 -5.188 -5.749 -5.286
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Καθαρά Κέρδη 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 45.608 54.912 58.506 38.384 38.92
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 485.113 477.642 477.799 476.398 475.011
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09402 0.11496 0.12245 0.08057 0.08194
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09402 0.11496 0.12245 0.08057 0.08194
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59.543 41.859 333.731 372.118 468.502
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.512 38.736 329.464 370.337 392.29
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.512 38.736 329.464 370.337 392.29
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.658 1.385 0.161 0.56 75.052
Accounts Receivable - Trade, Net 0.658 1.385 0.161 0.56 75.052
Prepaid Expenses 4.106 1.221 1.16
Total Assets 991.618 910.499 812.305 953.911 1006.31
Property/Plant/Equipment, Total - Net 194.26 191.126 415.011 515.859 520.757
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.476 0.624 0.609
Accumulated Depreciation, Total -1.134 -0.588 -0.504
Long Term Investments 737.815 677.514 63.563 65.934 17.053
Other Long Term Assets, Total
Total Current Liabilities 7.62 12.769 42.982 31.373 32.21
Payable/Accrued 3.649 11.172 40.962 30.624 31.658
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 43.56 156.212 45.602 31.831 32.858
Total Long Term Debt 0 141 2.033 0 0
Other Liabilities, Total 35.94 2.443 0.587 0.458 0.648
Total Equity 948.058 754.287 766.703 922.08 973.454
Common Stock 1309.13 1306.48 1305.95 1305.13 1290.8
Additional Paid-In Capital 51.143 50.839 51.389 50.821 49.814
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -412.212 -610.719 -590.639 -433.87 -367.156
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 991.618 910.499 812.305 953.911 1006.31
Total Common Shares Outstanding 474.655 471.96 471.214 470.568 456.617
Other Current Liabilities, Total 3.971 1.597 0.787 0.749 0.552
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.233
Capital Lease Obligations 2.033
Other Current Assets, Total 0.373 1.738
Long Term Debt 0 141
Other Equity, Total 0 7.691
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 142.668 59.543 40.55 39.616 31.658
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 140.233 58.885 38.854 35.09 29.435
Μετρητά & Ισοδύναμα 140.233 58.885 38.854 35.09 29.435
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.061 0.658 1.696 4.526 2.223
Accounts Receivable - Trade, Net 2.061 0.658 1.696 4.526 2.223
Total Assets 1029.38 991.618 959.606 992.288 935.368
Property/Plant/Equipment, Total - Net 195.159 194.26 193.084 191.834 190.635
Long Term Investments 691.553 737.815 725.972 760.838 713.075
Total Current Liabilities 9.727 7.62 8.833 131.489 151.709
Payable/Accrued 4.897 3.649 5.388 6.235 7.78
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.041 123.041 141.4
Other Current Liabilities, Total 4.83 3.971 3.404 2.213 2.529
Total Liabilities 43.832 43.56 67.306 165.574 153.158
Total Long Term Debt 0 0 23.149 0.337 0.215
Long Term Debt 0 23 0 0
Capital Lease Obligations 0.149 0.337 0.215
Other Liabilities, Total 34.105 35.94 35.324 33.748 1.234
Total Equity 985.548 948.058 892.3 826.714 782.21
Common Stock 1312.86 1309.13 1308.35 1307.84 1307.75
Additional Paid-In Capital 51.17 51.143 51.071 50.965 50.937
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -378.48 -412.212 -467.124 -533.322 -571.799
Other Equity, Total 0 0 1.229 -4.677
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1029.38 991.618 959.606 992.288 935.368
Total Common Shares Outstanding 477.141 474.655 473.929 473.36 473.252
Other Current Assets, Total 0.374
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 190.722 -17.614 -156.769 -66.714 -4.531
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.209 -5.348 -4.484 -1.949 -0.864
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.292 0.546 0.084 0.104
Μη Χρηματικά Στοιχεία -201.099 7.073 155.522 64.539 3.539
Cash Taxes Paid 0.11 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18.269 28.835 0 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.168 3.901 -3.783 0.142 0.024
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 187.703 -394.272 -35.125 -19.353 -69.634
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.586 -20.889 -35.467 -44.776 -60.735
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 192.289 -373.383 0.342 25.423 -8.899
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -159.119 110.644 -1.222 -0.568 -0.249
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18.696 -29.165 -0.676 -0.573 -0.553
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.113 0 0.005 0.304
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -141.536 139.809 -0.546 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.036 -0.014 -0.042 -0.083 -0.024
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18.411 -288.99 -40.873 -21.953 -70.771
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 45.608 190.722 135.81 77.304 38.92
Cash From Operating Activities -4.78 -10.209 -7.77 -6.841 -3.32
Cash From Operating Activities 0.074 0.325
Non-Cash Items -49.149 -201.099 -143.569 -81.977 -41.524
Cash Taxes Paid 0 0.11 -0.101 0 0
Cash Interest Paid 1.232 18.269 16.309 10.646 5.288
Changes in Working Capital -1.239 0.168 -0.011 -2.242 -1.041
Cash From Investing Activities 99.332 187.703 140.408 30.623 -2.338
Capital Expenditures -0.915 -4.586 -2.778 -2.109 -0.234
Other Investing Cash Flow Items, Total 100.247 192.289 143.186 32.732 -2.104
Cash From Financing Activities -12.812 -159.119 -134.23 -29.154 -5.369
Financing Cash Flow Items -1.569 -18.696 -16.736 -11.073 -5.288
Issuance (Retirement) of Debt, Net -141.536 -118.096 -18.081 -0.081
Foreign Exchange Effects -0.018 0.036 -0.028 -0.012 -0.012
Net Change in Cash 81.722 18.411 -1.62 -5.384 -11.039
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.633 1.113 0.602
Total Cash Dividends Paid -11.876
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Stampede Natural Resources S.à r.l. Corporation 14.4702 66569922 0 2021-12-31
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5278 7028651 3179529 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0207 4695645 -41812 2023-02-28 LOW
Hill (Keith C) Individual Investor 0.5526 2542115 727144 2023-03-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4746 2183483 2040 2023-02-28 LOW
Africa Oil Corp Corporation 0.3228 1485213 54000 2023-03-01 LOW
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 0.3103 1427335 868809 2023-01-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.2959 1361438 -665 2023-01-31 LOW
Gibbs (Ian W) Individual Investor 0.2607 1199217 63150 2023-03-16 LOW
TD Asset Management Inc. Investment Advisor 0.2149 988462 662636 2023-02-28 LOW
Thomas (Timothy J) Individual Investor 0.2084 958697 358057 2023-03-16 LOW
BMO Asset Management Inc. Investment Advisor 0.2025 931395 -22631 2023-02-28 LOW
Spartan Fund Management Inc. Investment Advisor 0.2018 928500 0 2022-06-30 HIGH
Bartlett (Andrew Donald) Individual Investor 0.1515 697086 63150 2023-03-16 LOW
Craig (John Hunter) Individual Investor 0.1255 577474 78950 2023-03-16 LOW
Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1182 543626 -722389 2022-11-30 MED
Martinez, Paul Individual Investor 0.1163 535052 322363 2023-03-16 HIGH
PEH Wertpapier AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.1148 528166 100000 2023-01-31 MED
Nicodeme (Pascal Daniel) Individual Investor 0.1126 518099 382838 2023-03-17 MED
Arctic Fund Management AS Investment Advisor 0.1004 462000 462000 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

2000 - 885 West Georgia Street
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8
CA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.45 Price
+4.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00344

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου