Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Aemetis, Inc. - AMTX CFD

2.12
4.07%
0.06
Χαμηλό: 2.09
Υψηλό: 2.24
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.21
Άνοιγμα* 2.21
Μεταβολή 1 έτους* -81.09%
Εύρος ημέρας* 2.09 - 2.24
Εύρος 52 εβδ. 2.15-13.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 633.32K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.79M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 82.47M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 36.65M
Έσοδα 256.51M
EPS -3.11
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.24
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 2.12 -0.04 -1.85% 2.16 2.29 2.08
Mar 29, 2023 2.21 -0.20 -8.30% 2.41 2.43 2.12
Mar 28, 2023 2.39 -0.24 -9.13% 2.63 2.63 2.38
Mar 27, 2023 2.69 0.05 1.89% 2.64 2.73 2.56
Mar 24, 2023 2.59 0.07 2.78% 2.52 2.61 2.46
Mar 23, 2023 2.59 -0.03 -1.15% 2.62 2.77 2.52
Mar 22, 2023 2.65 -0.04 -1.49% 2.69 2.82 2.64
Mar 21, 2023 2.75 0.16 6.18% 2.59 2.81 2.59
Mar 20, 2023 2.57 -0.10 -3.75% 2.67 2.70 2.51
Mar 17, 2023 2.73 0.10 3.80% 2.63 2.78 2.60
Mar 16, 2023 2.76 0.19 7.39% 2.57 2.76 2.56
Mar 15, 2023 2.67 0.13 5.12% 2.54 2.75 2.54
Mar 14, 2023 2.74 -0.02 -0.72% 2.76 2.91 2.69
Mar 13, 2023 2.72 0.24 9.68% 2.48 2.87 2.42
Mar 10, 2023 2.65 -0.28 -9.56% 2.93 2.93 2.64
Mar 9, 2023 2.94 -0.36 -10.91% 3.30 3.30 2.92
Mar 8, 2023 3.47 -0.07 -1.98% 3.54 3.64 3.39
Mar 7, 2023 3.56 -0.06 -1.66% 3.62 3.75 3.56
Mar 6, 2023 3.64 -0.10 -2.67% 3.74 3.83 3.60
Mar 3, 2023 3.80 0.21 5.85% 3.59 3.85 3.51

Aemetis, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 256.513 211.949 165.557 201.998 171.526
Έσοδα 256.513 211.949 165.557 201.998 171.526
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 262.048 204.01 154.532 189.3 166.121
Ακαθάριστο Εισόδημα -5.535 7.939 11.025 12.698 5.405
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 338.9 226.64 171.627 213.129 183.317
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.686 23.676 16.882 17.424 16.085
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.18 0.088 0.213 0.205 0.246
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 47.986 -1.134 0 6.2 0.865
Λειτουργικά Έσοδα -82.387 -14.691 -6.07 -11.131 -11.791
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21.407 -20.136 -22.943 -21.089 -18.17
Άλλο, Καθαρό -2.911 -12.448 -8.622 -6.126 -6.319
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -106.705 -47.275 -37.635 -38.346 -36.28
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -107.758 -47.147 -36.659 -39.477 -36.287
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -107.758 -47.147 -36.659 -35.716 -33.016
Καθαρά Κέρδη -107.758 -47.147 -36.659 -35.716 -33.016
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -107.758 -47.147 -36.659 -35.716 -33.016
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -107.758 -47.147 -36.659 -35.716 -33.016
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -107.758 -47.147 -36.659 -35.716 -33.016
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.585 30.682 21.012 20.467 20.252
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.11574 -1.53663 -1.74467 -1.74505 -1.63026
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.21388 -1.56066 -1.74467 -1.54815 -1.6025
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 3.761 3.271
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 66.732 71.831 65.901 52.049 64.363
Έσοδα 66.732 71.831 65.901 52.049 64.363
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 67.864 72.935 66.115 55.134 51.677
Ακαθάριστο Εισόδημα -1.132 -1.104 -0.214 -3.085 12.686
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75.425 128.812 72.187 62.476 59.153
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.452 6.867 7.061 7.306 7.454
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.041 0.052 0.051 0.036 0.022
Λειτουργικά Έσοδα -8.693 -56.981 -6.286 -10.427 5.21
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.588 -5.456 -4.928 -4.435 -5.234
Άλλο, Καθαρό -6.089 -4.405 11.008 -3.425 -0.992
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.37 -66.842 -0.206 -18.287 -1.016
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Καθαρά Κέρδη -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22.41 -66.845 -0.209 -18.294 -0.881
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 35.308 34.769 34.536 33.714 33.274
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6347 -1.92255 -0.00605 -0.54262 -0.02648
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.6347 -0.99928 -0.0324 -0.54262 -0.02648
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 49.386 -1.4 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Other Operating Expenses, Total 0.068 -0.428 0.36
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.693 8.683 12.576 10.311 11.462
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.751 0.592 0.656 1.188 0.428
Μετρητά & Ισοδύναμα 7.751 0.592 0.656 1.188 0.428
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.574 1.821 2.036 1.096 2.219
Accounts Receivable - Trade, Net 1.574 1.821 2.036 1.096 2.219
Total Inventory 5.126 3.969 6.518 6.129 5.737
Prepaid Expenses 5.598 0.75 0.794 0.942 2.435
Other Current Assets, Total 0.644 1.551 2.572 0.956 0.643
Total Assets 160.831 125.139 99.896 91.821 94.331
Property/Plant/Equipment, Total - Net 137.563 112.769 84.783 78.492 78.837
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 183.895 153.875 121.125 110.534 106.723
Accumulated Depreciation, Total -46.332 -41.106 -36.342 -32.042 -27.886
Intangibles, Net
Other Long Term Assets, Total 2.575 3.687 2.537 3.018 4.032
Total Current Liabilities 65.33 102.235 57.819 42.579 36.016
Accounts Payable 16.415 20.739 15.968 13.5 10.457
Accrued Expenses 13.29 12.19 10.295 3.337 3.677
Notes Payable/Short Term Debt 18.392 17.793 20.097 17.95 16.532
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.742 45.391 5.792 2.396 2.039
Other Current Liabilities, Total 8.491 6.122 5.667 5.396 3.311
Total Liabilities 281.069 309.883 254.268 202.663 172.723
Total Long Term Debt 211.687 203.29 193.762 164.824 138.161
Long Term Debt 210.967 202.126 193.762 164.824 138.161
Other Liabilities, Total 4.052 4.358 2.687 0 0.015
Total Equity -120.238 -184.744 -154.372 -110.842 -78.392
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Common Stock 0.033 0.023 0.021 0.02 0.02
Additional Paid-In Capital 205.305 93.426 86.852 85.917 84.679
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -321.227 -274.08 -237.421 -193.204 -160.188
Other Equity, Total -4.35 -4.114 -3.825 -3.576 -2.904
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 160.831 125.139 99.896 91.821 94.331
Total Common Shares Outstanding 33.461 22.83 20.57 20.345 20.088
Total Preferred Shares Outstanding 1.275 1.323 1.323 1.323 1.323
Minority Interest 0 -4.74 -1.469
Capital Lease Obligations 0.72 1.164
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.153 20.693 17.013 18.958 24.216
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.471 7.751 6.389 7.175 15.787
Μετρητά & Ισοδύναμα 5.471 7.751 6.389 7.175 15.787
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.662 1.574 1.621 1.743 1.755
Accounts Receivable - Trade, Net 0.662 1.574 1.621 1.743 1.755
Total Inventory 4.86 5.126 4.862 4.57 4.21
Prepaid Expenses 4.864 5.598 3.596 5.142 2.141
Other Current Assets, Total 0.296 0.644 0.545 0.328 0.323
Total Assets 166.486 160.831 146.979 143.287 143.733
Property/Plant/Equipment, Total - Net 147.582 137.563 127.487 121.837 115.873
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 195.214 183.895 172.48 165.468 158.334
Accumulated Depreciation, Total -47.632 -46.332 -44.993 -43.631 -42.461
Other Long Term Assets, Total 2.751 2.575 2.479 2.492 3.644
Total Current Liabilities 62.73 65.33 74.605 62.904 66.366
Accounts Payable 18.779 16.415 13.887 16.048 17.574
Accrued Expenses 7.49 13.29 13.287 12.881 12.61
Notes Payable/Short Term Debt 18.693 18.392 17.229 17.409 16.836
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.887 8.742 10.503 10.336 12.27
Other Current Liabilities, Total 8.881 8.491 19.699 6.23 7.076
Total Liabilities 295.077 281.069 279.072 267.311 282.1
Total Long Term Debt 228.356 211.687 200.212 200.09 211.358
Long Term Debt 227.76 210.967 199.372 199.141 210.301
Capital Lease Obligations 0.596 0.72 0.84 0.949 1.057
Other Liabilities, Total 3.991 4.052 4.255 4.317 4.376
Total Equity -128.591 -120.238 -132.093 -124.024 -138.367
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Common Stock 0.034 0.033 0.033 0.032 0.03
Additional Paid-In Capital 215.439 205.305 192.52 183.015 157.933
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -339.521 -321.227 -320.346 -302.749 -292.192
Other Equity, Total -4.544 -4.35 -4.301 -4.323 -4.139
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 166.486 160.831 146.979 143.287 143.733
Total Common Shares Outstanding 34.179 33.461 32.564 31.572 29.851
Total Preferred Shares Outstanding 1.27 1.275 1.285 1.323 1.323
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -47.147 -36.659 -39.477 -36.287 -31.77
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -20.647 2.48 -2.034 -5.506 -8.688
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.448 4.894 4.434 4.58 4.622
Amortization 0.046 0.048 0.048 0.14 0.392
Μη Χρηματικά Στοιχεία 15.616 10.329 7.617 9.296 6.618
Cash Taxes Paid 0.007 0.008 0.008 0.006 0.006
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.682 1.324 2.476 5.59 3.092
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5.39 24.852 24.221 16.765 11.45
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.894 -17.309 -8.578 -4.074 -1.116
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.652 -19.34 -8.578 -4.074 -1.116
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 50.704 14.775 10.085 10.391 8.375
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 108.025 19.155 4.815 6.961
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -57.136 -4.636 4.436 3.43 8.375
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.004 -0.01 -0.005 -0.051 0.371
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.159 -0.064 -0.532 0.76 -1.058
Deferred Taxes 0 -0.984 1.123
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.185 0.256 0.834
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3.758 2.031
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -18.294 -47.147 -46.266 -28.669 -18.112
Cash From Operating Activities -8.152 -20.647 -19.993 -18.213 -14.073
Cash From Operating Activities 1.336 5.448 4.106 2.764 1.386
Amortization 0.012 0.046 0.035 0.024 0.012
Deferred Taxes 0 0 0 0
Non-Cash Items 5.506 15.616 11.384 7.774 4.137
Cash Taxes Paid 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Cash Interest Paid 4.026 5.682 5.646 5.425 5.296
Changes in Working Capital 3.288 5.39 10.748 -0.106 -1.496
Cash From Investing Activities -7.992 -22.894 -17.547 -11.711 -5.369
Capital Expenditures -9.459 -26.652 -18.771 -12.935 -6.56
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.467 3.758 1.224 1.224 1.191
Cash From Financing Activities 13.878 50.704 43.348 36.526 34.631
Financing Cash Flow Items -0.669 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.197 108.025 98.437 90.481 66.571
Issuance (Retirement) of Debt, Net 14.35 -57.136 -54.904 -53.77 -31.755
Foreign Exchange Effects -0.014 -0.004 -0.011 -0.019 0.006
Net Change in Cash -2.28 7.159 5.797 6.583 15.195
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cagan McAfee Capital Partners, LLC Venture Capital 7.5891 2781548 0 2022-03-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.677 2080746 -504827 2022-12-31 LOW
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.5752 2043443 -2300 2022-12-31 LOW
Encompass Capital Advisors, LLC Hedge Fund 4.853 1778715 -11592 2022-12-31 HIGH
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6861 1717558 -498527 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.117 1508966 106763 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.748 1007208 127674 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6862 618031 15676 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.592 583504 29407 2022-12-31 LOW
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 1.3461 493387 51218 2022-12-31 LOW
Thomist Capital Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3142 481686 481686 2022-12-31 HIGH
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.2678 464677 82788 2022-12-31 MED
McAfee (Eric A) Individual Investor 0.6428 235588 180000 2023-01-05 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6121 224346 3847 2022-12-31 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5555 203590 20000 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5534 202815 -46400 2022-12-31 HIGH
ExodusPoint Capital Management, LP Hedge Fund 0.4912 180050 124319 2022-12-31 HIGH
Waltz (Todd A) Individual Investor 0.4582 167940 0 2022-03-28 LOW
Beebe (Lydia I) Individual Investor 0.4279 156838 13570 2023-01-05 LOW
State of Wisconsin Investment Board Pension Fund 0.4022 147400 62861 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Aemetis Inc. Company profile

Σχετικά με την Aemetis, Inc.

Η Aemetis, Inc. είναι μια διεθνής εταιρεία ανανεώσιμων καυσίμων και υποπροϊόντων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην απόκτηση, ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων και τεχνολογιών αρνητικής έντασης άνθρακα. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Αιθανόλη Καλιφόρνιας, το Γαλακτοκομικό Ανανεώσιμο Φυσικό Αέριο και το Βιοντίζελ Ινδίας. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί εγκατάσταση παραγωγής αιθανόλης περίπου 65 εκατομμυρίων γαλονιών ετησίως που βρίσκεται στο Keyes της Καλιφόρνια (Εργοστάσιο Keyes). Στον τομέα της αιθανόλης Καλιφόρνιας, η Εταιρεία προσφέρει πέντε προϊόντα στο εργοστάσιο Keyes: αιθανόλη για καύσιμα, κόκκους υγρής απόσταξης (WDG), καλαμποκέλαιο απόσταξης (DCO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και συμπυκνωμένα διαλυμένα αποστάγματα (CDS). Στην India Biodiesel, η εταιρεία παράγει δύο προϊόντα στο εργοστάσιο της Kakinada: βιοντίζελ και εξευγενισμένη γλυκερίνη που παράγεται από την περαιτέρω επεξεργασία της ακατέργαστης γλυκερίνης που παράγεται ως παραπροϊόν της παραγωγής βιοντίζελ. Η μονάδα της Aemetis Carbon Zero 1 στο Riverbank, παράγει ανανεώσιμο ντίζελ και βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο.

Industry: Ethanol Fuels

Suite 700
20400 Stevens Creek Blvd
CUPERTINO
CALIFORNIA 95014
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.14 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,966.10 Price
+0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,719.75 Price
-1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.13 Price
+0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4441%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4222%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου