Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Adobe Systems Inc - ADBE CFD

377.14
1.26%
1.94
Χαμηλό: 376.1
Υψηλό: 384.07
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.94
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Adobe Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 381.95
Άνοιγμα* 381.55
Μεταβολή 1 έτους* -25.57%
Εύρος ημέρας* 376.1 - 384.07
Εύρος 52 εβδ. 274.73-522.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.74M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 58.88M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 171.78B
Αναλογία P/E 37.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 457.80M
Έσοδα 17.61B
EPS 10.10
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 383.20 -0.15 -0.04% 383.35 383.35 382.27
Feb 7, 2023 383.34 7.64 2.03% 375.70 384.88 372.01
Feb 6, 2023 375.70 0.63 0.17% 375.07 379.14 369.95
Feb 3, 2023 377.95 -8.00 -2.07% 385.95 388.65 377.69
Feb 2, 2023 385.95 2.50 0.65% 383.45 401.93 381.95
Feb 1, 2023 383.45 13.87 3.75% 369.58 386.57 362.96
Jan 31, 2023 367.95 4.38 1.20% 363.57 370.45 357.45
Jan 30, 2023 363.57 -1.38 -0.38% 364.95 368.56 362.57
Jan 27, 2023 369.79 5.49 1.51% 364.30 373.26 359.95
Jan 26, 2023 364.39 7.38 2.07% 357.01 367.12 357.01
Jan 25, 2023 356.95 -1.00 -0.28% 357.95 359.61 350.45
Jan 24, 2023 361.55 -3.10 -0.85% 364.65 364.88 357.95
Jan 23, 2023 364.65 9.70 2.73% 354.95 365.75 354.95
Jan 20, 2023 356.09 14.03 4.10% 342.06 357.34 339.95
Jan 19, 2023 340.95 0.43 0.13% 340.52 346.57 334.95
Jan 18, 2023 338.50 -5.95 -1.73% 344.45 349.06 338.25
Jan 17, 2023 343.06 0.75 0.22% 342.31 350.64 339.97
Jan 13, 2023 344.19 4.23 1.24% 339.96 344.52 335.41
Jan 12, 2023 340.96 -1.67 -0.49% 342.63 346.32 327.95
Jan 11, 2023 342.63 3.97 1.17% 338.66 343.09 333.40

Adobe Systems Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5854.43 7301.5 9030.01 11171.3 12868 15785
Έσοδα 5854.43 7301.5 9030.01 11171.3 12868 15785
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 819.908 1010.49 1195 1672.72 1722 1865
Ακαθάριστο Εισόδημα 5034.52 6291.01 7835.01 9498.58 11146 13920
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4360.83 5133.41 6189.64 7903.18 8631 9983
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2487.91 2822.3 3365.73 3954.08 4373 5194
Έρευνα & Ανάπτυξη 975.987 1224.06 1537.81 1930.23 2188 2540
Depreciation / Amortization 78.534 76.562 91.101 175.244 162 172
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.508 170.9 186 212
Λειτουργικά Έσοδα 1493.6 2168.09 2840.37 3268.12 4237 5802
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -96.522 -54.194 -86.401 -83.73 -61 -97
Άλλο, Καθαρό 38.058 23.74 39.908 20.35
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1435.14 2137.64 2793.88 3204.74 4176 5705
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1168.78 1693.95 2776.77 2954.41 5260 4822
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1168.78 1693.95 2776.77 2954.41 5260 4822
Καθαρά Κέρδη 1168.78 1693.95 2590.77 2951.46 5260 4822
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1168.78 1693.95 2776.77 2954.41 5260 4822
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1168.78 1693.95 2590.77 2951.46 5260 4822
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1168.78 1693.95 2590.77 2951.46 5260 4822
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 504.299 501.123 497.843 491.572 485 481
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.31764 3.38032 5.57761 6.01013 10.8454 10.025
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.3152 3.38032 5.57761 6.33064 11.0946 10.3975
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -186 -2.955 0
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 3835 3935 4110 4262 4386
Έσοδα 3835 3935 4110 4262 4386
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 444 467 507 512 539
Ακαθάριστο Εισόδημα 3391 3468 3603 3750 3847
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2429 2494 2609 2682 2857
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1329 1333 1405 1427 1538
Έρευνα & Ανάπτυξη 612 651 657 701 738
Depreciation / Amortization 44 43 40 42 42
Λειτουργικά Έσοδα 1406 1441 1501 1580 1529
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20 -20 -32 -37 -36
Άλλο, Καθαρό 0 -3 -1 0 -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1386 1418 1468 1543 1492
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1116 1212 1233 1266 1178
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1116 1212 1233 1266 1178
Καθαρά Κέρδη 1116 1212 1233 1266 1178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1116 1212 1233 1266 1178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1116 1212 1233 1266 1178
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1116 1212 1233 1266 1178
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 481 481 481 475 473
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.32017 2.51975 2.56341 2.66526 2.49049
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.32017 2.51975 2.56341 2.66526 2.49049
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5839.77 7247.81 4857.04 6494.92 8146 8669
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4761.3 5819.77 3228.96 4176.98 5992 5798
Μετρητά & Ισοδύναμα 1011.32 2306.07 1274.21 2183.28 3629 3094
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3749.99 3513.7 1586.19 1526.76 1514 1954
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 833.033 1217.97 1315.58 1598.71 1479 1963
Accounts Receivable - Trade, Net 833.033 1217.97 1315.58 1598.71 1479 1963
Prepaid Expenses 207.329 195.873 268.24 531.411 497 703
Other Current Assets, Total 38.112 14.198 44.259 187.829 178 205
Total Assets 12697.2 14535.6 18768.7 20762.4 24284 27241
Property/Plant/Equipment, Total - Net 816.264 936.976 1075.07 1293.02 2004 2116
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1926.21 2203.49 2480.91 2861.65 3462 3567
Accumulated Depreciation, Total -1109.95 -1266.52 -1405.84 -1568.63 -1458 -1451
Goodwill, Net 5406.47 5821.56 10581 10691.2 10742 12668
Intangibles, Net 414.405 385.658 2069 1720.56 1359 1820
Note Receivable - Long Term 80.439 0
Other Long Term Assets, Total 139.89 143.548 186.522 562.696 2033 1968
Total Current Liabilities 2811.64 3527.46 4301.13 8190.94 5512 6932
Accounts Payable 88.024 113.538 186.258 209.499 306 312
Accrued Expenses 691.271 942.625 1104.84 1283.03 1415 1714
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2032.34 2471.29 3010.02 3549.27 3791 4906
Total Liabilities 5272.41 6075.69 9406.57 10232.2 11020 12444
Total Long Term Debt 1892.2 1881.42 4115.06 988.924 4117 4123
Long Term Debt 1892.2 1881.42 4115.06 988.924 4117 4123
Deferred Income Tax 217.66 279.941 46.702 140.498 10 5
Other Liabilities, Total 350.916 386.868 943.684 911.885 1381 1384
Total Equity 7424.83 8459.87 9362.11 10530.2 13264 14797
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.061 0.061 0.061 0.061 0.06 0.06
Additional Paid-In Capital 4616.33 5082.19 5685.34 6504.8 7357 8428
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8114.52 9573.87 11815.6 14828.6 19611 23905
Treasury Stock - Common -5132.47 -6084.44 -7990.75 -10615.2 -13546 -17399
Unrealized Gain (Loss) -8.066 -11.516 -25.33 4.203 6 -2
Other Equity, Total -165.536 -100.305 -122.8 -192.237 -164.06 -135.06
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12697.2 14535.6 18768.7 20762.4 24284 27241
Total Common Shares Outstanding 494.254 491.262 487.663 482.339 479 475
Cash 368.564 466.941 849 750
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3149.14 0
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8078 8619 8669 7476 7908
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5768 6164 5798 4701 5299
Cash 659 716 750 644 740
Μετρητά & Ισοδύναμα 3591 3907 3094 2095 2625
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1518 1541 1954 1962 1934
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1477 1545 1878 1685 1588
Accounts Receivable - Trade, Net 1477 1545 1878 1685 1588
Prepaid Expenses 833 910 993 1090 1021
Total Assets 25582 26144 27241 25976 26326
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2031 2081 2116 2138 2220
Goodwill, Net 11859 11838 12668 12795 12801
Intangibles, Net 1641 1557 1820 1743 1650
Other Long Term Assets, Total 1973 2049 1968 1824 1747
Total Current Liabilities 6145 6191 6932 7197 7385
Accounts Payable 312 331 312 295 366
Accrued Expenses 1534 1445 1714 1315 1599
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4299 4415 4906 5088 4921
Total Liabilities 11730 11730 12444 12201 12341
Total Long Term Debt 4120 4122 4123 3626 3627
Long Term Debt 4120 4122 4123 3626 3627
Deferred Income Tax 80 7 5 4 4
Other Liabilities, Total 1385 1410 1384 1374 1325
Total Equity 13852 14414 14797 13775 13985
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.06 0.06 0.06 0.0601 0.0601
Additional Paid-In Capital 7877 8209 8428 8750 9102
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21538 22750 23905 24961 26022
Treasury Stock - Common -15442 -16414 -17399 -19759 -20944
Unrealized Gain (Loss) 3 2 -2 -16 -31
Other Equity, Total -124.06 -133.06 -135.06 -161.06 -164.06
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25582 26144 27241 25976 26326
Total Common Shares Outstanding 477 476 475 472 471
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 499 499
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1168.78 1693.95 2590.77 2951.46 5260 4822
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2199.73 2912.85 4029.3 4421.81 5727 7230
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 331.535 325.997 346.492 736.669 757 788
Deferred Taxes 24.222 51.605 -468.936 2.707 -1501 183
Μη Χρηματικά Στοιχεία 355.076 450.582 617.548 753.914 1025 1145
Cash Taxes Paid 249.884 396.668 210.369 352.478 469 843
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 66.193 69.43 81.258 152.075 88 100
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 320.113 390.715 943.426 -22.935 186 292
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -960.033 -442.877 -4685.29 -455.584 -414 -3537
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -203.805 -178.122 -266.579 -394.479 -419 -348
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -756.228 -264.755 -4418.72 -61.105 5 -3189
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1090.71 -1183.73 -5.568 -2946.04 -3488 -4301
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -161.295 -240.126 -393.193 -428.976 -702 -642
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -929.303 -941.649 -1859.01 -2517.07 -2780 -3659
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.108 -1.96 2246.64 0 -6 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14.234 8.516 -1.738 -12.739 3 -26
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 134.755 1294.76 -663.297 1007.45 1828 -634
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Net income/Starting Line 2377 3589 4822 1266 2444
Cash From Operating Activities 3760 5164 7230 1769 3809
Cash From Operating Activities 390 583 788 213 425
Deferred Taxes 210 120 183 129 197
Non-Cash Items 551 845 1145 363 745
Cash Taxes Paid 277 589 843 59 260
Cash Interest Paid 50 100 100 50 50
Changes in Working Capital 232 27 292 -202 -2
Cash From Investing Activities -1665 -1798 -3537 -260 -398
Capital Expenditures -154 -249 -348 -100 -226
Other Investing Cash Flow Items, Total -1511 -1549 -3189 -160 -172
Cash From Financing Activities -2324 -3223 -4301 -2604 -3854
Financing Cash Flow Items -461 -563 -642 -295 -345
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1863 -2660 -3659 -2309 -3509
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Foreign Exchange Effects 1 2 -26 -10 -36
Net Change in Cash -228 145 -634 -1105 -479
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5095 38956707 144397 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0958 23328641 204062 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0673 18620262 71250 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.0148 13801696 -177802 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0497 9383492 198510 2022-09-30 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.514 6930964 76097 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.3991 6404918 -66900 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3148 6018951 -182896 2023-01-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.1316 5180364 -886133 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.1075 5070299 -72038 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0353 4739633 -1092855 2022-09-30 LOW
Edgewood Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0269 4701201 -285308 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9235 4227703 -293379 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9163 4195022 -23377 2021-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8644 3957411 298273 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.861 3941618 87896 2022-09-30 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 0.7851 3594202 18609 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7511 3438470 -186768 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7457 3413679 -84142 2022-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7444 3407802 1881908 2022-09-30 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Adobe Company profile

Σχετικά με την Adobe Systems Inc

Η Adobe Inc., πρώην Adobe Systems Incorporated, είναι εταιρεία λογισμικού. Η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες, εμπόρους, εργαζόμενους στη γνώση, προγραμματιστές εφαρμογών, επιχειρήσεις και καταναλωτές για τη δημιουργία, διαχείριση, μέτρηση, βελτιστοποίηση και εμπλοκή με συναρπαστικό περιεχόμενο και εμπειρίες. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Ψηφιακά Μέσα, Ψηφιακή Εμπειρία και Εκδόσεις. Ο τομέας Digital Media παρέχει εργαλεία και λύσεις που επιτρέπουν σε ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις να δημιουργούν, να δημοσιεύουν, να προωθούν και να αξιοποιούν το ψηφιακό τους περιεχόμενο. Ο τομέας της Ψηφιακής Εμπειρίας παρέχει λύσεις και υπηρεσίες για τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης, εκτέλεσης, μέτρησης και βελτιστοποίησης της ψηφιακής διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Ο τομέας εκδόσεων της απευθύνεται σε ευκαιρίες της αγοράς που κυμαίνονται από τις ποικίλες ανάγκες συγγραφής και δημοσίευσης τεχνικών και επιχειρηματικών εκδόσεων έως τις επιχειρήσεις εκτύπωσης παλαιών τύπων και αρχικών κατασκευαστών εξοπλισμού.

Industry: Application Software

345 Park Ave
SAN JOSE
CALIFORNIA 95110-2704
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,960.85 Price
-1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,514.80 Price
-1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.40 Price
-0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00386

Natural Gas

2.46 Price
-6.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1231%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0870%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου