Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ADMA Biologics, Inc. - ADMA CFD

3.2999
5.41%
0.0402
Χαμηλό: 3.1902
Υψηλό: 3.3298
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0402
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.1304
Άνοιγμα* 3.1902
Μεταβολή 1 έτους* 79.22%
Εύρος ημέρας* 3.1902 - 3.3298
Εύρος 52 εβδ. 1.43-3.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.36M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 51.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 735.34M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 222.16M
Έσοδα 154.08M
EPS -0.33
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.91
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 3.2999 0.1396 4.42% 3.1603 3.3298 3.1404
Mar 30, 2023 3.1304 -0.0997 -3.09% 3.2301 3.2999 3.1204
Mar 29, 2023 3.2501 0.0700 2.20% 3.1801 3.2600 3.1801
Mar 28, 2023 3.1803 -0.0996 -3.04% 3.2799 3.3597 3.1703
Mar 27, 2023 3.2999 -0.0199 -0.60% 3.3198 3.4495 3.2899
Mar 24, 2023 3.3198 0.0299 0.91% 3.2899 3.4096 3.2301
Mar 23, 2023 3.1105 0.0997 3.31% 3.0108 3.1204 3.0107
Mar 22, 2023 2.9809 -0.0697 -2.28% 3.0506 3.0905 2.9809
Mar 21, 2023 3.0706 0.0300 0.99% 3.0406 3.1703 3.0406
Mar 20, 2023 3.0507 -0.0299 -0.97% 3.0806 3.1005 2.9310
Mar 17, 2023 3.0606 -0.0298 -0.96% 3.0904 3.1204 3.0207
Mar 16, 2023 3.1105 0.0300 0.97% 3.0805 3.1703 3.0506
Mar 15, 2023 3.1105 0.0001 0.00% 3.1104 3.1902 3.0806
Mar 14, 2023 3.2002 -0.0099 -0.31% 3.2101 3.2600 3.1603
Mar 13, 2023 3.1803 0.1696 5.63% 3.0107 3.2201 3.0008
Mar 10, 2023 3.0806 -0.1594 -4.92% 3.2400 3.2600 3.0307
Mar 9, 2023 3.2600 -0.1496 -4.39% 3.4096 3.4395 3.2102
Mar 8, 2023 3.3896 0.0100 0.30% 3.3796 3.4495 3.3497
Mar 7, 2023 3.3797 0.0200 0.60% 3.3597 3.4495 3.2998
Mar 6, 2023 3.3398 -0.0697 -2.04% 3.4095 3.4295 3.2999

ADMA Biologics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 80.9426 42.2198 29.3491 16.9853 22.7606
Έσοδα 80.9426 42.2198 29.3491 16.9853 22.7606
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 79.7693 61.2914 39.5042 42.1946 29.1643
Ακαθάριστο Εισόδημα 1.17329 -19.0716 -10.1552 -25.2094 -6.40376
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 139.316 106.143 80.7359 77.2742 63.2808
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 55.1856 39.2209 28.0804 30.3085 24.5966
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.64606 5.90701 2.34385 3.92612 6.22959
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.9918 9.9625 0 2.05561
Λειτουργικά Έσοδα -58.3737 -63.9231 -51.3868 -60.2889 -40.5202
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.0223 -11.6969 -8.19259 -5.32738 -3.22862
Άλλο, Καθαρό -0.25158 -0.12853 -0.22732 -0.12712 -0.01014
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Καθαρά Κέρδη -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434 -43.759
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.579 86.1451 54.3481 45.1889 22.896
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.51331 -0.87931 -0.88833 -1.45486 -1.9112
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51331 -0.89083 -0.91713 -1.45486 -1.82142
Depreciation / Amortization 0.71535 0.71535 0.84494 0.84494 1.23467
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 11.5274
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 41.0901 33.905 29.1031 26.3829 20.6805
Έσοδα 41.0901 33.905 29.1031 26.3829 20.6805
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.4335 26.1356 25.441 22.8714 20.2952
Ακαθάριστο Εισόδημα 9.65664 7.7694 3.66204 3.51149 0.38534
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 50.4069 43.0798 50.5881 39.5741 35.1176
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.7526 15.8919 17.6742 15.7948 13.873
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.04195 0.87339 0.62411 0.72899 0.77056
Depreciation / Amortization 0.17884 0.17884 0.17884 0.17884 0.17884
Λειτουργικά Έσοδα -9.31673 -9.17474 -21.485 -13.1912 -14.4371
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.57313 -4.57075 -3.35597 -3.31343 -3.29442
Άλλο, Καθαρό -0.00964 -0.01942 -0.16688 -0.1448 0.01855
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Καθαρά Κέρδη -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.8995 -13.7649 -25.0079 -16.6494 -17.7129
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 196.384 196.353 195.872 181.267 133.77
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07587 -0.0701 -0.12767 -0.09185 -0.13241
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07587 -0.0701 -0.09362 -0.09185 -0.13241
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 6.66994 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 208.729 153.741 85.8204 44.5296 62.3416
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.0891 55.9212 26.7521 22.7549 43.1076
Μετρητά & Ισοδύναμα 51.0891 55.9212 26.7521 22.7549 43.1076
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.5769 13.2373 3.46992 1.39244 3.88015
Accounts Receivable - Trade, Net 28.5769 13.2373 3.46992 1.39244 3.88015
Total Inventory 124.724 81.5356 53.0647 18.6162 12.6282
Prepaid Expenses 4.33925 3.04647 2.53359 1.76616 1.22565
Total Assets 276.253 207.673 127.091 88.8765 108.019
Property/Plant/Equipment, Total - Net 58.1977 45.8523 33.1413 30.1157 30.4669
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 71.4696 54.7162 38.8663 33.5368 31.7528
Accumulated Depreciation, Total -13.2718 -8.86394 -5.72496 -3.42103 -1.28592
Other Long Term Assets, Total 4.0674 2.10698 1.44004 6.69725 6.83155
Total Current Liabilities 30.3783 19.9474 14.0279 9.62505 9.44018
Accounts Payable 12.4294 11.0737 9.17459 5.90039 5.92087
Accrued Expenses 16.7941 8.73083 4.71047 3.58182 3.37648
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 1.15482 0.14283 0.14283 0.14283 0.14283
Total Liabilities 135.08 119.424 100.898 69.1061 67.6861
Total Long Term Debt 94.8662 92.9689 83.1992 44.075 42.9709
Long Term Debt 94.8662 92.9689 83.1992 44.075 42.9709
Other Liabilities, Total 9.8356 6.50774 3.67047 15.406 15.275
Total Equity 141.173 88.2494 26.1931 19.7704 40.3328
Common Stock 0.01958 0.01049 0.00593 0.00464 0.00453
Additional Paid-In Capital 553.266 428.704 290.904 236.203 191.022
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -412.113 -340.465 -264.717 -216.437 -150.694
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 276.253 207.673 127.091 88.8765 108.019
Total Common Shares Outstanding 195.814 104.903 59.3184 46.3531 36.7255
Other Current Assets, Total 0 1.5
Goodwill, Net 3.52951 3.52951 3.52951 3.52951 3.52951
Intangibles, Net 1.72877 2.44412 3.15947 4.00441 4.84935
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 239.8 208.729 174.785 171.355 177.277
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 69.505 51.0891 34.4106 42.409 61.9657
Μετρητά & Ισοδύναμα 69.505 51.0891 34.4106 42.409 61.9657
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25.6296 28.5769 20.3926 23.5446 15.362
Accounts Receivable - Trade, Net 25.6296 28.5769 20.3926 23.5446 15.362
Total Inventory 139.146 124.724 114.123 99.6997 94.1462
Prepaid Expenses 5.5193 4.33925 5.85905 5.70186 5.80261
Total Assets 308.033 276.253 238.64 232.814 235.667
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60.3271 58.1977 55.0847 53.316 50.3729
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75.0076 71.4696 67.2809 64.2715 60.2769
Accumulated Depreciation, Total -14.6804 -13.2718 -12.1962 -10.9555 -9.90401
Goodwill, Net 3.52951 3.52951 3.52951 3.52951 3.52951
Intangibles, Net 1.54993 1.72877 1.90761 2.08645 2.26528
Other Long Term Assets, Total 2.82575 4.0674 3.33351 2.52666 2.22278
Total Current Liabilities 31.5665 30.3783 32.3372 18.1864 21.2057
Accounts Payable 14.1151 12.4294 17.2828 6.16747 12.1529
Accrued Expenses 14.2198 16.7941 13.0301 10.7303 8.14151
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3.23159 1.15482 2.02432 1.28866 0.91137
Total Liabilities 181.099 135.08 135.86 121.22 123.163
Total Long Term Debt 138.423 94.8662 94.363 93.877 93.4127
Long Term Debt 138.423 94.8662 94.363 93.877 93.4127
Other Liabilities, Total 11.1099 9.8356 9.15999 9.15685 8.54454
Total Equity 126.933 141.173 102.78 111.594 112.504
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.01964 0.01958 0.01383 0.01319 0.0123
Additional Paid-In Capital 564.034 553.266 498.23 489.331 471.337
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -437.121 -412.113 -395.463 -377.75 -358.845
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 308.033 276.253 238.64 232.814 235.667
Total Common Shares Outstanding 196.348 195.814 138.314 131.872 123.045
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -65.904 -71.6476 -75.7486 -48.2793 -65.7434
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -59.5083 -112.369 -102.003 -76.1935 -62.6787
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.11337 5.4955 3.94229 3.25815 3.4464
Μη Χρηματικά Στοιχεία 17.5676 5.46355 3.58462 2.33044 3.30681
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 13.88 11.1595 10.2676 8.11223 4.39997
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -18.2853 -51.6804 -33.7813 -33.5028 -3.68844
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13.9112 -13.5113 -12.7247 -3.81184 -2.0956
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13.9112 -13.5113 -12.7267 -3.81184 -2.0956
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.002 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 108.852 121.048 143.897 80.0026 42.9216
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.68177 -0.0616 -0.83 -10.9395 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 64.8203 121.144 131.209 48.4721 42.9578
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 51.7133 -0.0343 13.5179 42.47 -0.03628
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 35.4324 -4.83203 29.169 -0.00272 -21.8527
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line -65.904 -53.6723 -38.7728 -25.0079 -71.6476
Cash From Operating Activities -59.5083 -52.1289 -38.8442 -26.0134 -112.369
Cash From Operating Activities 7.11337 5.17649 3.3145 1.59022 5.4955
Non-Cash Items 17.5676 14.6492 11.4063 8.86246 5.46355
Cash Interest Paid 13.88 9.61036 5.98933 2.52599 11.1595
Changes in Working Capital -18.2853 -18.2824 -14.7922 -11.4582 -51.6804
Cash From Investing Activities -13.9112 -10.1627 -6.78217 -2.84209 -13.5113
Capital Expenditures -13.9112 -10.1627 -6.78217 -2.84209 -13.5113
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Cash From Financing Activities 108.852 46.1085 46.9523 47.2713 121.048
Financing Cash Flow Items -7.68177 -5.61423 -4.77968 -4.46973 -0.0616
Issuance (Retirement) of Stock, Net 64.8203 0 0 0 121.144
Issuance (Retirement) of Debt, Net 51.7133 51.7227 51.732 51.7411 -0.0343
Net Change in Cash 35.4324 -16.1831 1.32594 18.4158 -4.83203
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.0714 13488055 1946140 2022-12-31 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 5.3567 11900255 966868 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9547 11007209 1583787 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8776 10835875 1545176 2022-12-31 LOW
NWQ Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.7771 10612600 3727960 2021-12-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 3.8299 8508409 2664613 2022-12-31 MED
Stonepine Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.1239 6940000 1940000 2022-12-31 MED
Magnetar Capital Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 2.7851 6187316 1815908 2022-12-31 HIGH
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7076 6015000 1000000 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.3843 5296781 3569778 2022-12-31 HIGH
Nuveen Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8471 4103514 -883582 2022-12-31 LOW
Velan Capital Investment Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.8005 4000000 -1269155 2022-12-31 MED
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.7531 3894678 813693 2022-12-31 LOW
Aisling Capital, LLC Private Equity 1.6275 3615671 0 2022-04-15
Nuveen LLC Pension Fund 1.5525 3448993 -267644 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5245 3386852 100723 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.337 2970124 1530127 2022-12-31 HIGH
Altium Capital Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2919 2870000 -13710 2022-12-31 HIGH
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.2702 2821903 558990 2022-12-31 MED
Caligan Partners, LP Hedge Fund 1.2046 2676093 -8217144 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ADMA Biologics, Inc. Company profile

Σχετικά με την ADMA Biologics, Inc.

Η ADMA Biologics, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται ειδικά βιολογικά φάρμακα με βάση το πλάσμα για τη θεραπεία και την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών. Ασχολείται με την ανάπτυξη και εμπορία ανθρώπινου πλάσματος και θεραπευτικών προϊόντων που προέρχονται από πλάσμα. Στους ασθενείς της περιλαμβάνονται ανοσοκατεσταλμένα άτομα που πάσχουν από υποκείμενη διαταραχή ανοσολογικής ανεπάρκειας και ανοσοκαταστολή για ιατρικούς λόγους. Τα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν το BIVIGAM, ένα προϊόν ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης (IVIG) που ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς χυμικής ανοσοανεπάρκειας (PI), το ASCENIV ένα προϊόν IVIG που ενδείκνυται για τη θεραπεία της PI και το Nabi-HB που ενδείκνυται για τη θεραπεία της οξείας έκθεσης σε αίμα που περιέχει αντιγόνο επιφανείας ηπατίτιδας Β (HBsAg). Η θυγατρική της ADMA BioCenters λειτουργεί εγκαταστάσεις συλλογής πλάσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας της Plasma Collection Centers, παρέχει ένα μέρος του πλάσματος αίματος για την παρασκευή των υποψήφιων προϊόντων της.

Industry: Biopharmaceuticals

C/O Adma Biologics, Inc.
465 State Route 17
07446

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,392.85 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου