Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Adecoagro S.A. - AGRO CFD

8.04
0.63%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.99
Άνοιγμα* 8
Μεταβολή 1 έτους* -34.75%
Εύρος ημέρας* 7.96 - 8.04
Εύρος 52 εβδ. 6.95-13.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 456.71K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.91M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 833.07M
Αναλογία P/E 5.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 110.12M
Έσοδα 1.28B
EPS 1.47
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.16106
Beta 1.00
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 7.99 0.34 4.44% 7.65 8.05 7.65
Mar 24, 2023 7.65 0.14 1.86% 7.51 7.74 7.42
Mar 23, 2023 7.57 -0.06 -0.79% 7.63 7.78 7.52
Mar 22, 2023 7.62 0.04 0.53% 7.58 7.77 7.57
Mar 21, 2023 7.61 0.03 0.40% 7.58 7.76 7.58
Mar 20, 2023 7.50 0.17 2.32% 7.33 7.55 7.33
Mar 17, 2023 7.32 -0.16 -2.14% 7.48 7.51 7.31
Mar 16, 2023 7.59 0.19 2.57% 7.40 7.61 7.36
Mar 15, 2023 7.48 -0.20 -2.60% 7.68 7.68 7.37
Mar 14, 2023 7.84 0.15 1.95% 7.69 8.01 7.69
Mar 13, 2023 7.66 0.05 0.66% 7.61 7.83 7.53
Mar 10, 2023 7.77 0.04 0.52% 7.73 8.09 7.48
Mar 9, 2023 7.70 -0.18 -2.28% 7.88 7.99 7.70
Mar 8, 2023 7.88 -0.04 -0.51% 7.92 8.03 7.85
Mar 7, 2023 7.92 -0.13 -1.61% 8.05 8.11 7.80
Mar 6, 2023 8.11 0.13 1.63% 7.98 8.24 7.98
Mar 3, 2023 8.02 0.07 0.88% 7.95 8.17 7.94
Mar 2, 2023 8.06 0.02 0.25% 8.04 8.16 8.01
Mar 1, 2023 8.12 0.10 1.25% 8.02 8.21 8.00
Feb 28, 2023 8.09 -0.24 -2.88% 8.33 8.42 7.87

Adecoagro S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1111.47 824.769 888.963 792.33 942.03
Έσοδα 1111.47 824.769 888.963 792.33 942.03
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 854.965 611.946 671.173 609.965 766.727
Ακαθάριστο Εισόδημα 256.508 212.823 217.79 182.365 175.303
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 836.517 635.716 767.58 635.833 823.289
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 164.65 131.43 150.082 135.861 145.758
Depreciation / Amortization 22.806 17.056 14.092 10.434 6.94
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 20.321 7.243 0.943 -68.103 -45.144
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -224.285 -126.437 -69.614 -52.327 -51.387
Other Operating Expenses, Total -1.94 -5.522 0.904 0.003 0.395
Λειτουργικά Έσοδα 274.956 189.053 121.383 156.497 118.741
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -111.897 -200.267 -109.676 -149.435 -102.707
Άλλο, Καθαρό 11.495 24.609 9.455 -31.319 -6.051
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 174.554 13.395 21.162 -24.257 9.983
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 130.717 1.07 0.342 -23.233 14.975
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.048 -0.658 -1.114 -1.389 -1.777
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130.669 0.412 -0.772 -24.622 13.198
Καθαρά Κέρδη 130.669 0.412 -0.772 -24.622 13.198
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 130.669 0.412 -0.772 -24.622 13.198
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 130.669 0.412 -0.772 -24.622 13.198
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 130.669 0.412 -0.772 -24.622 13.198
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 115.636 117.453 117.252 116.637 122.203
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.13 0.00351 -0.00658 -0.2111 0.108
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13072 -0.69621 -0.3925 -0.50271 -0.16533
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 380.988 365.782 205.539 331.609 324.109
Έσοδα 380.988 365.782 205.539 331.609 324.109
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 303.497 307.077 170.304 271.458 244.706
Ακαθάριστο Εισόδημα 77.491 58.705 35.235 60.151 79.403
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 317.125 292.996 142.748 288.937 224.875
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.363 53.11 36.432 48.49 45.149
Depreciation / Amortization 6.783 7.573 6.689 6.929 5.747
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.186 -2.434 9.181 3.185 0.862
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -50.036 -62.358 -83.99 -42.306 -72.86
Other Operating Expenses, Total -1.296 -9.972 4.132 1.181 1.271
Λειτουργικά Έσοδα 63.863 72.786 62.791 42.672 99.234
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -30.622 -72.34 28.172 -21.769 -47.151
Άλλο, Καθαρό -5.817 7.152 3.754 12.876 0.145
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27.424 7.598 94.717 33.779 52.228
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.59 18.111 65.173 58.753 36.963
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.042 0.976 -1.916 0.178 -0.304
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.548 19.087 63.257 58.931 36.659
Καθαρά Κέρδη 22.548 19.087 63.257 58.931 36.659
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.548 19.087 63.257 58.931 36.659
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.548 19.087 63.257 58.931 36.659
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.548 19.087 63.257 58.931 36.659
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.99 113.613 110.396 112.604 116.009
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.205 0.168 0.573 0.52335 0.316
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1602 0.1571 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09069 -0.18876 0.0495 0.27914 -0.09223
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 761.798 766.569 649.066 660.834 689.452
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 199.766 336.282 290.276 273.635 269.195
Μετρητά & Ισοδύναμα
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 87.956 83.856 67.037 77.693 63.18
Accounts Receivable - Trade, Net 60.703 54.565 51.498 57.664 42.076
Total Inventory 415.347 284.429 229.923 222.219 265.637
Other Current Assets, Total 49.324 51.575 49.309 77.891 79.875
Total Assets 2582.4 2482.24 2521.31 2277.37 1645.09
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1734.89 1613.89 1778.87 1532.43 884.995
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3132.76 2845.42 2866.7 2440.63 1638.54
Accumulated Depreciation, Total -1430 -1262.71 -1122.13 -948.92 -795.886
Goodwill, Net 16.626 14.482 20.02 21.35 12.412
Intangibles, Net 14.711 12.448 13.659 6.559 4.78
Note Receivable - Long Term 20.449 30.179 24.779 38.82 22.107
Other Long Term Assets, Total 33.931 44.668 34.912 17.375 31.343
Total Current Liabilities 357.426 359.166 364.4 277.846 282.408
Accounts Payable 151.979 114.231 94.19 94.837 83.452
Accrued Expenses 21.552 20.506 22.183 22.866 23.565
Notes Payable/Short Term Debt 11.768 50.447 0.027 2.32 6.214
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 145.532 143.516 229.865 141.312 148.684
Other Current Liabilities, Total 26.595 30.466 18.135 16.511 20.493
Total Liabilities 1570.68 1557.19 1533.04 1213.74 971.209
Total Long Term Debt 907.205 972.899 954.772 718.484 663.06
Long Term Debt 705.487 813.464 780.202 718.089 663.022
Deferred Income Tax 265.848 182.377 165.508 168.171 10.457
Minority Interest 36.111 38.683 40.614 44.509 9.139
Other Liabilities, Total 4.092 4.07 7.744 4.726 6.145
Total Equity 1011.72 925.041 988.269 1063.64 673.88
Common Stock 183.573 183.573 183.573 183.573 183.573
Additional Paid-In Capital 851.06 902.815 901.739 900.503 908.934
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 115.735 8.671 206.669 237.188 106.209
Treasury Stock - Common -16.909 -7.63 -7.946 -8.741 -6.967
Unrealized Gain (Loss) 289.982 343.57 337.877 383.889 0
Other Equity, Total -411.722 -505.958 -633.643 -632.776 -517.869
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2582.4 2482.24 2521.31 2277.37 1645.09
Total Common Shares Outstanding 111.097 117.297 117.086 116.556 117.738
Cash 152.721 178.079 124.701 197.544 118.358
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47.045 158.203 165.575 76.091 150.837
Prepaid Expenses 9.405 10.427 12.521 9.396 11.565
Capital Lease Obligations 201.718 159.435 174.57 0.395 0.038
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 861.347 761.798 789.779 745.206 721.501
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 142.92 199.766 189.703 185.165 208.584
Cash 77.287 152.721 58.369 109.56 134.561
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65.633 47.045 131.334 75.605 74.023
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 127.525 87.956 113.026 99.413 103.935
Accounts Receivable - Trade, Net 94.02 60.703 87.417 75.646 79.133
Total Inventory 509.516 415.347 418.306 370.772 332.061
Prepaid Expenses 10.326 9.405 8.956 8.248 19.741
Other Current Assets, Total 71.06 49.324 59.788 81.608 57.18
Total Assets 2995.88 2582.4 2595.46 2588.13 2454.14
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2022.17 1734.89 1709.63 1730.42 1611.56
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3440.72 3132.76 3077.69 3040.13 2869.78
Accumulated Depreciation, Total -1450.69 -1430 -1400.19 -1337.47 -1289.61
Goodwill, Net 18.263 16.626 16.015 15.692 14.454
Intangibles, Net 16.116 14.711 14.218 13.724 12.737
Note Receivable - Long Term 22.918 20.449 29.478 30.823 36.07
Other Long Term Assets, Total 55.07 33.931 36.336 52.264 57.819
Total Current Liabilities 441.79 357.426 393.613 368.444 324.883
Accounts Payable 155.479 151.979 105.62 112.388 100.875
Accrued Expenses 20.731 21.552 23.122 19.473 17.244
Notes Payable/Short Term Debt 40.668 11.768 0 0.019 23.617
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 188.492 145.532 237.954 218.728 166.254
Other Current Liabilities, Total 36.42 26.595 26.917 17.836 16.893
Total Liabilities 1861.03 1570.68 1634.96 1637.14 1535.24
Total Long Term Debt 1065.81 907.205 907.879 948.627 956.632
Long Term Debt 759.471 705.487 713.239 748.259 787.313
Capital Lease Obligations 306.335 201.718 194.64 200.368 169.319
Deferred Income Tax 310.273 265.848 293.161 279.203 209.876
Minority Interest 38.35 36.111 36.362 36.451 39.826
Other Liabilities, Total 4.811 4.092 3.945 4.415 4.02
Total Equity 1134.85 1011.72 960.497 950.988 918.904
Common Stock 183.573 183.573 183.573 183.573 183.573
Additional Paid-In Capital 842.969 851.06 861.101 889.533 895.13
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 175.633 115.735 204.533 167.874 151.865
Treasury Stock - Common -18.96 -16.909 -14.518 -9.118 -9.421
Unrealized Gain (Loss) 277.807 289.982 297.564 292.071 341.729
Other Equity, Total -326.169 -411.722 -571.756 -572.945 -643.972
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2995.88 2582.4 2595.46 2588.13 2454.14
Total Common Shares Outstanding 109.745 111.097 112.69 116.305 116.103
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 130.717 1.07 0.342 -23.233 14.975
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 348.662 257.125 322.11 218.513 237.105
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 216.496 181.399 218.376 153.034 150.071
Amortization 1.631 1.293 1.231 1.22 0.936
Μη Χρηματικά Στοιχεία 163.854 160.611 120.043 108.038 55.286
Cash Taxes Paid 2.196 2.087 2.282 1.869 2.86
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 53.587 60.026 53.996 50.021 41.612
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -164.036 -87.248 -17.882 -20.546 15.837
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -175.221 -121.916 -249.639 -175.109 -188.335
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -213.005 -176.99 -266.017 -216.096 -202.385
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 37.784 55.074 16.378 40.987 14.05
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -303.133 -53.919 -37.863 -20.854 70.194
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -54.596 -64.16 -53.42 -53.794 -58.793
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -66.463 -4.365 -4.263 -15.725 -38.367
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -182.074 14.606 19.82 48.665 167.354
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6.824 -35.284 -17.967 -18.11 -8.337
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -136.516 46.006 16.641 4.44 110.627
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 65.173 130.717 71.964 35.001 19.335
Cash From Operating Activities -22.748 348.662 214.743 76.574 -22.883
Cash From Operating Activities 27.766 216.496 173.218 97.741 37.47
Amortization 0.461 1.631 1.177 0.735 0.355
Non-Cash Items -50.929 163.854 176.98 104.777 30.605
Cash Taxes Paid 0.202 2.196 1.809 0.648 0.118
Cash Interest Paid 13.557 53.587 44.95 22.337 17.181
Changes in Working Capital -65.219 -164.036 -208.596 -161.68 -110.648
Cash From Investing Activities -78.048 -175.221 -159.862 -94.034 -58.595
Capital Expenditures -78.896 -213.005 -173.949 -105.142 -59.904
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.848 37.784 14.087 11.108 1.309
Cash From Financing Activities 41.602 -303.133 -195.935 -129.27 -40.361
Financing Cash Flow Items -13.557 -54.596 -45.773 -25.058 -16.905
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10.639 -66.463 -54.048 -20.216 -9.475
Issuance (Retirement) of Debt, Net 65.798 -182.074 -96.114 -83.996 -13.981
Foreign Exchange Effects 2.348 -6.824 -5.525 -4.387 -5.859
Net Change in Cash -56.846 -136.516 -146.579 -151.117 -127.698
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Qatar Investment Authority Sovereign Wealth Fund 14.7732 15983265 0 2022-04-27 LOW
Route One Investment Company, L.P. Hedge Fund 12.1238 13116844 -1223500 2022-12-31 LOW
Styrax Capital, LP Hedge Fund 10.9842 11883961 11883961 2022-04-27 HIGH
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.3896 5831072 126600 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.782 5173713 403991 2022-12-31 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 4.1593 4500000 0 2022-12-31 LOW
Westwood Global Investments, L.L.C. Investment Advisor 2.2008 2381086 0 2022-12-31 LOW
Herr Investment Group LLC Investment Advisor 2.0048 2168968 2168968 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.7767 1922184 695183 2022-12-31 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.4712 1591659 126548 2022-12-31 LOW
Newton Investment Management North America, LLC Investment Advisor 1.0904 1179728 -145185 2022-12-31 MED
Aberdeen Asset Managers Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8704 941651 -379051 2022-12-31 MED
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7298 789571 27000 2022-12-31 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6875 743838 200108 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.5366 580502 -334436 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.4983 539072 539072 2022-06-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.4864 526248 0 2023-01-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.4531 490238 0 2023-01-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.4091 442626 232045 2022-12-31 LOW
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 0.4053 438524 52712 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Adecoagro S.A. Company profile

Σχετικά με την Adecoagro S.A.

Η Adecoagro S.A. είναι εταιρεία συμμετοχών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως η καλλιέργεια καλλιεργειών και άλλων γεωργικών προϊόντων, οι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ζάχαρης, αιθανόλης και ενέργειας και η μετατροπή γης. Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: γεωργία, μετατροπή γης και ζάχαρη, αιθανόλη και ενέργεια. Οι γεωργικές της δραστηριότητες συνίστανται στη συγκομιδή ορισμένων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, του ακατέργαστου ρυζιού και του ζαχαροκάλαμου, για πώληση σε τρίτους και για εσωτερική χρήση ως εισροές στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες της, καθώς και στην παραγωγή νωπού γάλακτος. Οι μεταποιητικές δραστηριότητές της συνίστανται στην πώληση μεταποιημένων προϊόντων, όπως επεξεργασμένο ρύζι, ζάχαρη, αιθανόλη και ενέργεια, μεταξύ άλλων, και στην παροχή υπηρεσιών, όπως αποθήκευση και κλιμάκωση σιτηρών και υπηρεσίες χειρισμού και ξήρανσης, μεταξύ άλλων. Οι δραστηριότητες μετασχηματισμού γης της Εταιρείας συνίστανται στην απόκτηση γεωργικών εκτάσεων ή επιχειρήσεων με υπανάπτυκτες ή ανεκμετάλλευτες γεωργικές εκτάσεις.

Industry: Sugar & Artificial Sweeteners

Vertigo Naos Building
6, Rue Eugène Ruppert
LUXEMBOURG
2453
LU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.15 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,962.35 Price
-0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.41 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,566.50 Price
-1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου