Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ADDvantage - AEY CFD

1.4654
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0392
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.4654
Άνοιγμα* 1.4155
Μεταβολή 1 έτους* 13.24%
Εύρος ημέρας* 1.4155 - 1.4754
Εύρος 52 εβδ. 1.05-2.30
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 20.74K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.45M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.82M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.02M
Έσοδα 96.16M
EPS -0.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 1.4654 0.0499 3.53% 1.4155 1.4754 1.4155
Feb 2, 2023 1.4654 0.0200 1.38% 1.4454 1.4754 1.4454
Feb 1, 2023 1.4454 0.0299 2.11% 1.4155 1.4455 1.4055
Jan 31, 2023 1.4355 0.0200 1.41% 1.4155 1.4355 1.3955
Jan 30, 2023 1.4255 -0.0199 -1.38% 1.4454 1.4554 1.4055
Jan 27, 2023 1.4554 0.0000 0.00% 1.4554 1.4854 1.4554
Jan 26, 2023 1.4654 0.0100 0.69% 1.4554 1.4754 1.4554
Jan 25, 2023 1.4554 0.0100 0.69% 1.4454 1.4654 1.4055
Jan 24, 2023 1.4754 0.0300 2.08% 1.4454 1.4754 1.4454
Jan 23, 2023 1.4854 0.0101 0.68% 1.4753 1.4854 1.4753
Jan 20, 2023 1.4953 0.0199 1.35% 1.4754 1.4953 1.4653
Jan 19, 2023 1.4654 0.0001 0.01% 1.4653 1.4853 1.4653
Jan 18, 2023 1.4654 0.0000 0.00% 1.4654 1.4853 1.4653
Jan 17, 2023 1.4753 -0.0101 -0.68% 1.4854 1.5152 1.4554
Jan 13, 2023 1.4654 0.0100 0.69% 1.4554 1.4854 1.4354
Jan 12, 2023 1.4754 0.0499 3.50% 1.4255 1.4953 1.4155
Jan 11, 2023 1.4355 -0.0399 -2.70% 1.4754 1.4953 1.3955
Jan 10, 2023 1.4554 -0.0200 -1.36% 1.4754 1.4754 1.4554
Jan 9, 2023 1.4754 0.0200 1.37% 1.4554 1.5153 1.4355
Jan 6, 2023 1.4654 0.0300 2.09% 1.4354 1.4754 1.4055

ADDvantage Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 38.6633 25.9076 27.4733 55.118 50.182 62.16
Έσοδα 38.6633 25.9076 27.4733 55.118 50.182 62.16
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26.2224 18.8353 20.0561 41.66 38.502 46.033
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.4409 7.07224 7.41721 13.458 11.68 16.127
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.3194 28.8239 31.2712 59.094 68.712 68.502
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.097 9.98859 10.2741 9.962 11.249 14.89
Λειτουργικά Έσοδα 0.34386 -2.91635 -3.79796 -3.976 -18.53 -6.342
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.33033 -0.36939 -0.46874 0.152 0.108 -0.103
Άλλο, Καθαρό 0.45964 0 0 -0.224 -0.16 -0.11
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.47316 -3.28575 -4.2667 -4.048 -18.582 -6.555
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.29416 -2.45575 -5.3837 -4.035 -17.333 -6.502
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.29416 -2.45575 -5.3837 -4.035 -17.333 -6.502
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 2.35763 -1.93616 -1.267 0
Καθαρά Κέρδη 0.29416 -0.09812 -7.31986 -5.302 -17.333 -6.502
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.29416 -2.45575 -5.3837 -4.035 -17.333 -6.502
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.29416 -0.09812 -7.31986 -5.302 -17.333 -6.502
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.29416 -0.09812 -7.31986 -5.302 -17.333 -6.502
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.1116 10.2018 10.2727 10.3613 11.1637 12.401
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02909 -0.24072 -0.52408 -0.38943 -1.55263 -0.52431
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02909 -0.24072 -0.46453 -0.41107 -1.01457 -0.6804
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.94106 -0.345 9.241 -2.978
Depreciation / Amortization 1.453 1.554 1.228
Other Operating Expenses, Total 6.364 8.166 9.329
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 12.667 17.017 19.727 18.69 23.759
Έσοδα 12.667 17.017 19.727 18.69 23.759
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.486 12.748 14.679 14.059 18.001
Ακαθάριστο Εισόδημα 3.181 4.269 5.048 4.631 5.758
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.714 19.118 19.007 20.592 24.924
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.757 3.561 4.358 3.688 3.85
Depreciation / Amortization 0.304 0.314 0.329 0.345 0.318
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.013 -2.955 0.002
Other Operating Expenses, Total 2.167 2.508 2.596 2.5 2.753
Λειτουργικά Έσοδα -3.047 -2.101 0.72 -1.902 -1.165
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.009 -0.012 -0.062 -0.055 -0.061
Άλλο, Καθαρό -0.008 -0.034 -0.049 -0.072 -0.168
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.064 -2.147 0.609 -2.029 -1.394
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Καθαρά Κέρδη -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.064 -2.124 0.639 -2.029 -1.394
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.4166 12.4954 12.5453 12.6833 13.071
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24677 -0.16998 0.05094 -0.15997 -0.10665
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24677 -0.17066 -0.10217 -0.15997 -0.10649
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.116 32.4189 30.5285 18.9652 22.074 19.796
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.50813 3.97272 3.12928 1.24214 8.265 2.608
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.50813 3.97272 3.12928 1.24214 8.265 2.608
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.75969 5.81419 2.75776 8.9393 7.241 9.501
Accounts Receivable - Trade, Net 4.27886 5.56701 2.579 7.51795 4.558 9.501
Total Inventory 21.5249 22.3338 7.46249 7.62557 5.576 5.922
Prepaid Expenses 0.32329 0.29815 0.25341 0.54376 0.884 1.431
Total Assets 50.2682 54.8476 44.3946 36.8283 32.503 27.312
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.21076 6.02057 0.5017 1.83111 6.392 6.223
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.2039 11.4164 1.27501 2.66653 4.22 8.516
Accumulated Depreciation, Total -4.9931 -5.39579 -0.77331 -0.83542 -1.586 -2.293
Goodwill, Net 3.91009 5.97024 4.82019 4.87774 0.058 0.058
Intangibles, Net 4.97367 8.54749 6.8444 6.003 1.425 1.107
Long Term Investments 2.58862 0.0987 0.049 0
Other Long Term Assets, Total 1.46899 1.79171 1.65088 0.17636 0.179 0.128
Total Current Liabilities 5.04534 9.65338 9.06576 7.20379 11.014 13.315
Accounts Payable 1.85795 3.39273 3.30039 4.73054 3.472 7.044
Accrued Expenses 1.32465 1.40672 0.71194 1.61791 2.594 2.779
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 2.8 2.05
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.8996 4.18961 1.99628 0.1 1.994 0.582
Other Current Liabilities, Total 0.96313 0.66433 3.05715 0.75535 0.154 0.86
Total Liabilities 8.6431 13.1494 9.86737 7.38174 17.57 16.885
Total Long Term Debt 3.46636 2.09425 0 0.017 3.231 1.429
Long Term Debt 3.46636 2.09425 2.44 0
Other Liabilities, Total 0.13141 1.4018 0.80161 0.16095 3.325 2.141
Total Equity 41.6251 41.6982 34.5272 29.4466 14.933 10.427
Common Stock 0.10635 0.10727 0.10807 0.10862 0.118 0.126
Additional Paid-In Capital -4.91679 -4.74647 -4.59834 -4.3771 -2.567 -0.578
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47.4355 47.3374 40.0175 34.7151 17.382 10.879
Treasury Stock - Common -1.00001 -1.00001 -1.00001 -1.00001
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.2682 54.8476 44.3946 36.8283 32.503 27.312
Total Common Shares Outstanding 10.1342 10.226 10.3062 10.3613 11.822 12.6102
Other Current Assets, Total 16.9255 0.61437 0.108 0.334
Note Receivable - Long Term 0 4.975 2.375 0
Capital Lease Obligations 0.017 0.791 1.429
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.887 19.718 19.796 18.13 16.882
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.949 3.598 2.608 1.837 3.934
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.949 3.598 2.608 1.837 3.934
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.509 9.21 9.501 8.688 3.546
Accounts Receivable - Trade, Net 5.26 9.21 9.501 8.688 3.546
Total Inventory 5.708 5.611 5.922 5.653 5.808
Prepaid Expenses 1.432 1.163 1.431 1.371 1.682
Other Current Assets, Total 0.289 0.136 0.334 0.581 1.912
Total Assets 28.558 28.998 27.312 25.426 23.872
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.9 5.961 6.223 6.083 5.854
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.661 8.203 8.516 8.641 8.524
Accumulated Depreciation, Total -2.01 -2.242 -2.293 -2.558 -2.67
Goodwill, Net 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Intangibles, Net 1.266 1.186 1.107 1.027 0.948
Note Receivable - Long Term 2.27 1.865 0
Other Long Term Assets, Total 0.177 0.21 0.128 0.128 0.13
Total Current Liabilities 12.495 14.839 13.315 12.788 12.504
Accounts Payable 4.353 6.484 7.044 6.812 8.093
Accrued Expenses 2.976 3.029 2.779 2.361 2.645
Notes Payable/Short Term Debt 2.8 2.8 2.05 2.05 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.285 2.367 0.582 0.652 0.698
Other Current Liabilities, Total 0.081 0.159 0.86 0.913 1.068
Total Liabilities 17.093 19.378 16.885 16.111 15.536
Total Long Term Debt 1.869 2.096 1.429 1.484 1.499
Long Term Debt 0.986 1.108 0
Capital Lease Obligations 0.883 0.988 1.429 1.484 1.499
Other Liabilities, Total 2.729 2.443 2.141 1.839 1.533
Total Equity 11.465 9.62 10.427 9.315 8.336
Common Stock 0.124 0.125 0.126 0.13 0.132
Additional Paid-In Capital -1.023 -0.745 -0.578 0.335 0.748
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 12.364 10.24 10.879 8.85 7.456
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28.558 28.998 27.312 25.426 23.872
Total Common Shares Outstanding 12.4134 12.5114 12.6102 13.0411 13.1891
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 0.29416 -0.09812 -7.31986 -5.30244 -17.333 -6.502
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.54049 2.98881 3.82543 -4.80857 -3.824 -7.51
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.42195 0.15124 0.13676 0.36749 0.868 0.91
Amortization 0.8258 1.26718 1.25324 1.0854 0.687 0.318
Deferred Taxes 0.157 -0.463 1.328 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.32649 2.12628 7.31163 3.59804 11.841 -1.73
Cash Taxes Paid 0.5972 -0.061 -0.05967 -0.17234 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.19509 0.36081 0.22012 0.12606 0.23 0.257
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.51508 0.00523 1.11566 -4.55706 0.113 -0.506
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4.26943 -4.44211 -0.31221 6.59928 2.394 3.519
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.31781 -6.78422 -0.12726 -1.86567 -0.608 -0.3
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.95162 2.34211 -0.18495 8.46495 3.002 3.819
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.87392 0.91789 -4.35667 -3.32594 8.209 -1.44
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.87392 2.1182 -3.50566 -2.06103 5.894 -2.428
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.60286 -0.5354 -0.84344 -1.53523 6.779 -5.431
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.20031 -0.85101 -1.26491 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.315 0.988
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.017 -7.141 -6.502 -2.029 -3.422
Cash From Operating Activities -4.109 -5.788 -7.51 -0.889 4.652
Cash From Operating Activities 0.426 0.661 0.91 0.265 0.503
Amortization 0.159 0.239 0.318 0.08 0.159
Non-Cash Items 0.666 0.932 -1.73 0.372 0.701
Cash Interest Paid 0.073 0.106 0.257 0.059 0.121
Changes in Working Capital -0.343 -0.479 -0.506 0.423 6.711
Cash From Investing Activities 1.441 1.768 3.519 -0.116 -0.152
Capital Expenditures -0.093 -0.185 -0.3 -0.116 -0.194
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.534 1.953 3.819 0 0.042
Cash From Financing Activities -0.467 -0.619 -1.44 0.481 -1.596
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.989 0.989 0.988 0.636 0.804
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.456 -1.608 -2.428 -0.155 -2.4
Net Change in Cash -3.135 -4.639 -5.431 -0.524 2.904
Financing Cash Flow Items 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Chymiak (David E) Individual Investor 19.3687 2715428 1085738 2022-07-25
Chymiak (Susan Revo) Individual Investor 7.7444 1085738 0 2022-07-25
Kershner Trading Americas, L.L.C. Corporation 3.5951 504016 -411688 2022-12-07
McGill (James C) Individual Investor 1.4535 203774 24155 2022-12-30
Hart (Joseph E.) Individual Investor 1.3989 196122 0 2022-07-25
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0283 144161 56410 2022-09-30 LOW
Shelnutt (John M.) Individual Investor 0.9452 132515 29412 2022-12-30
Harden (Timothy Scott) Individual Investor 0.8861 124228 29412 2022-12-30
Sparkman (David W) Individual Investor 0.8172 114567 29412 2022-12-30
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7515 105357 0 2022-09-30 LOW
Rutledge (Michael A) Individual Investor 0.6623 92857 0 2022-07-25 LOW
SBAuer Funds, LLC Investment Advisor 0.642 90000 0 2022-11-30 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5435 76196 62996 2022-09-30 HIGH
Creative Planning, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5038 70625 -47 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.2522 35355 35355 2022-09-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1941 27208 27208 2022-09-30 LOW
Truist Bank Bank and Trust 0.1462 20500 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0851 11928 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0615 8627 -287 2022-09-30 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0445 6235 -733 2022-09-30 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ADDvantage Company profile

Σχετικά με την ADDvantage

Η ADDvantage Technologies Group, Inc., μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με την προσφορά υπηρεσιών ασύρματης υποδομής για ασύρματους παρόχους, εταιρείες πύργων και κατασκευαστές εξοπλισμού και διανέμει και συντηρεί μια σειρά ηλεκτρονικών ειδών και υλικού για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Υπηρεσίες ασύρματης υποδομής (Wireless) και τηλεπικοινωνίες (Telco). Ο τομέας Wireless παρέχει υπηρεσίες ασύρματης υποδομής "με το κλειδί στο χέρι" για τους τέσσερις ασύρματους παρόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, εταιρείες πύργων επικοινωνίας, εθνικούς ενοποιητές και κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται κυρίως στην εγκατάσταση και αναβάθμιση της τεχνολογίας στις τοποθεσίες κυψελών και στην κατασκευή νέων μικρών κυψελών για την πέμπτη γενιά (5G). Ο τομέας Telco πωλεί νέο και ανακαινισμένο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου τόσο του εξοπλισμού κεντρικών γραφείων όσο και του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ο τομέας αυτός προσφέρει υπηρεσίες επισκευής και δοκιμών για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Industry: Communications & Networking (NEC)

1221 E. Houston
BROKEN ARROW
OKLAHOMA 74012
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00274

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου