Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Invivyd Inc. - IVVD CFD

  1.76
  7.98%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Invivyd Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.63
  Άνοιγμα* 1.62
  Μεταβολή 1 έτους* -48.24%
  Εύρος ημέρας* 1.62 - 1.83
  Εύρος 52 εβδ. 0.98-4.89
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 209.70K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.00M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 194.27M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 109.76M
  Έσοδα N/A
  EPS -1.61
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 26, 2023 1.63 0.02 1.24% 1.61 1.66 1.57
  Sep 25, 2023 1.58 -0.03 -1.86% 1.61 1.62 1.55
  Sep 22, 2023 1.61 0.01 0.63% 1.60 1.62 1.55
  Sep 21, 2023 1.64 -0.09 -5.20% 1.73 1.75 1.62
  Sep 20, 2023 1.74 -0.05 -2.79% 1.79 1.82 1.73
  Sep 19, 2023 1.82 0.01 0.55% 1.81 1.86 1.76
  Sep 18, 2023 1.84 0.07 3.95% 1.77 1.85 1.77
  Sep 15, 2023 1.74 0.02 1.16% 1.72 1.83 1.72
  Sep 14, 2023 1.73 -0.05 -2.81% 1.78 1.80 1.72
  Sep 13, 2023 1.75 -0.11 -5.91% 1.86 1.95 1.75
  Sep 12, 2023 1.88 0.06 3.30% 1.82 1.91 1.82
  Sep 11, 2023 1.81 0.09 5.23% 1.72 1.90 1.68
  Sep 8, 2023 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.79 1.66
  Sep 7, 2023 1.76 0.06 3.53% 1.70 1.77 1.69
  Sep 6, 2023 1.73 0.01 0.58% 1.72 1.77 1.70
  Sep 5, 2023 1.80 0.01 0.56% 1.79 1.83 1.69
  Sep 1, 2023 1.82 0.00 0.00% 1.82 1.86 1.79
  Aug 31, 2023 1.85 0.02 1.09% 1.83 1.87 1.83
  Aug 30, 2023 1.83 -0.03 -1.61% 1.86 1.87 1.79
  Aug 29, 2023 1.84 0.09 5.14% 1.75 1.87 1.75

  Invivyd Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Συνολικά έσοδα 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 230.658 226.908 65.327
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.044 36.517 3.21
  Έρευνα & Ανάπτυξη 183.614 190.391 62.117
  Λειτουργικά Έσοδα -230.658 -226.908 -65.327
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.9 1.7 0.008
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -241.317 -226.79 -65.319
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -241.317 -226.79 -65.319
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -241.317 -226.79 -65.319
  Καθαρά Κέρδη -241.317 -226.79 -65.319
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -241.317 -226.79 -65.319
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -241.317 -226.79 -65.319
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -241.317 -226.79 -65.319
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 108.268 42.6213 108.516
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.22888 -5.32105 -0.60193
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.22888 -5.32105 -0.60193
  Άλλο, Καθαρό -14.559 -1.582
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 53.875 39.071 30.839 47.331 51.749
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.107 11.045 10.52 13.2 14.62
  Έρευνα & Ανάπτυξη 43.768 28.026 20.319 34.131 37.129
  Λειτουργικά Έσοδα -53.875 -39.071 -30.839 -47.331 -51.749
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.6 1.1 3.8 0.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Καθαρά Κέρδη -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.45 108.786 108.61 108.421 108.167
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.45891 -0.32468 -0.4104 -0.41585 -0.4714
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.45891 -0.32468 -0.4104 -0.41585 -0.4714
  Άλλο, Καθαρό 2.047 2.65 -17.535 2.244 0.659
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 376.917 616.711 117.382
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 371.991 591.418 114.988
  Μετρητά & Ισοδύναμα 92.076 542.224 114.988
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.549 25.293 2.253
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.141
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 383.167 620.091 117.382
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25.031 62.06 13.072
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.517 5.783 8.153
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.47 56.277 4.919
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 27.197 62.072 13.083
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.166 0.012 0.011
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 355.97 558.019 104.299
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 169.548
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 889.657 850.125 0.155
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -533.426 -292.109 -65.319
  Treasury Stock - Common -0.085
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 383.167 620.091 117.382
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.044 110.783 108.516
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 279.915 49.194
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.059 0.083
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.191 3.297
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.272 -0.008
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.377
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.044
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 344.623 376.917 421.596 481.361 554.301
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 333.428 371.991 418.669 474.885 532.22
  Μετρητά & Ισοδύναμα 126.473 92.076 278.152 474.885 532.22
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10.662 4.549 2.142 6.476 22.081
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 350.564 383.167 424.747 484.612 556.273
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.057 25.031 46.126 67.883 95.534
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.913 1.517 16.77 14.232 18.682
  Δεδουλευμένα Έξοδα 16.086 23.47 29.303 53.593 76.852
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 23.815 27.197 47.304 69.773 96.881
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.758 2.166 1.178 1.89 1.347
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 326.749 355.97 377.443 414.839 459.392
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 895.6 889.657 866.238 858.593 852.156
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -568.747 -533.426 -488.852 -443.765 -392.775
  Treasury Stock - Common 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 350.564 383.167 424.747 484.612 556.273
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.316 109.044 108.957 108.781 109.675
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.291 0.191 0.236 0.299 0.237
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.955 279.915 140.517 0 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.533 0.377 0.785
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.115 -0.272 0.046 0 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.65 6.059 2.915 2.952 1.735
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.058 0.044 0.053 0.058
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -241.317 -226.79 -65.319
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -219.987 -184.736 -14.571
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 37.419 19.26 40.07
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -16.13 22.793 10.678
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.506 662.683 129.559
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.506 666.068 129.559
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -450.148 427.236 114.988
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.041 0.001
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -230.667 -50.711
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.705 -0.084
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -228.962 -50.627
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.385
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -35.321 -241.317 -196.743 -151.656 -100.666
  Cash From Operating Activities -41.181 -219.987 -172.583 -116.441 -59.049
  Non-Cash Items 3.236 37.419 16.077 8.749 2.257
  Changes in Working Capital -9.216 -16.13 8.069 26.457 39.356
  Cash From Financing Activities 0.542 0.506 0.365 0.119 0.045
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.542 0.506 0.365 0.119 0.045
  Net Change in Cash 34.397 -450.148 -264.072 -67.339 -10.004
  Financing Cash Flow Items 0 0 0
  Cash From Investing Activities 75.036 -230.667 -91.854 48.983 49
  Other Investing Cash Flow Items, Total 75.66 -228.962 -91.36 49 49
  Cash From Operating Activities 0.12 0.041 0.014 0.009 0.004
  Capital Expenditures -0.624 -1.705 -0.494 -0.017
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Adimab, L.L.C. Corporation 24.3158 26687906 0 2022-06-22
  Mithril Capital Management LLC Venture Capital 10.2424 11241580 0 2022-07-05 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.0559 9939351 -4009584 2023-06-30 LOW
  M28 Capital Management LP Investment Advisor 8.4262 9248250 0 2023-06-30 MED
  Polaris Venture Partners Venture Capital 7.7734 8531700 0 2022-06-22 LOW
  Alphabet, Inc. Venture Capital 5.1758 5680785 0 2023-06-30 LOW
  OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.8019 5270400 0 2023-06-30 LOW
  683 Capital Management LLC Hedge Fund 3.6445 4000000 600000 2023-06-30 MED
  Slate Path Capital LP Investment Advisor 3.403 3735000 0 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2678 2489014 -210968 2023-06-30 LOW
  Maverick Capital, Ltd. Hedge Fund 2.1305 2338373 450846 2023-06-30 MED
  Citi Investment Research (US) Research Firm 2.1203 2327146 2325904 2023-06-30 MED
  Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 1.765 1937207 0 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.7638 1935875 409716 2023-06-30 HIGH
  Redmile Group, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3127 1440725 0 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1351 1245823 -2192562 2023-06-30 LOW
  Population Health Partners, L.P. Corporation 1.0949 1201680 0 2022-06-22
  Tang Capital Management, LLC Hedge Fund 1.0495 1151843 751843 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4716 517594 -519603 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2716 298100 -10000 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Invivyd Inc. Company profile

  Σχετικά με την Adagio Therapeutics, Inc.

  Η Adagio Therapeutics, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία λύσεων με βάση τα αντισώματα για μολυσματικές ασθένειες με πανδημικό δυναμικό. Η αρχική εστίαση της Εταιρείας αφορά τον ιό SARS-CoV-2, τις παραλλαγές του και την ασθένεια που προκαλείται από αυτόν τον ιό, η οποία είναι γνωστή ως λοιμώδης νόσος των κοροναϊών (COVID-19). Η Εταιρεία αναπτύσσει το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το ADG20, για τη θεραπεία και την πρόληψη της λοιμώδους νόσου των κοροναϊών 2019 (COVID-19). Το ADG20 έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα ισχυρό, μακράς δράσης και ευρέως εξουδετερωτικό αντίσωμα τόσο για τη θεραπεία όσο και για την πρόληψη του COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της νόσου που προκαλείται από παραλλαγές, είτε ως μεμονωμένος είτε ως συνδυαστικός παράγοντας. Η Εταιρεία αξιολογεί επίσης ευρέως εξουδετερωτικά αντισώματα, όπως το ADG10, για πιθανή χρήση σε συνδυασμό με το ADG20 για το COVID-19.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  1601 Trapelo Road
  Suite 178
  WALTHAM
  MASSACHUSETTS 02451
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0588%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0807%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου