Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Adacel Technologies - ADAau CFD

  0.664
  2.21%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.062
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.679
  Άνοιγμα* 0.698
  Μεταβολή 1 έτους* 11.68%
  Εύρος ημέρας* 0.664 - 0.698
  Εύρος 52 εβδ. 0.67-1.31
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 53.63K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 722.37K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 61.14M
  Αναλογία P/E 12.48
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 76.42M
  Έσοδα 43.91M
  EPS 0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.5
  Beta 1.56
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 0.664 0.000 0.00% 0.664 0.664 0.664
  Mar 3, 2024 0.664 -0.015 -2.21% 0.679 0.698 0.664
  Mar 1, 2024 0.679 0.005 0.74% 0.674 0.679 0.659
  Feb 29, 2024 0.674 -0.049 -6.78% 0.723 0.723 0.654
  Feb 28, 2024 0.703 0.054 8.32% 0.649 0.703 0.649
  Feb 27, 2024 0.644 -0.010 -1.53% 0.654 0.654 0.644
  Feb 26, 2024 0.654 -0.005 -0.76% 0.659 0.674 0.654
  Feb 25, 2024 0.654 0.000 0.00% 0.654 0.654 0.654
  Feb 23, 2024 0.654 -0.015 -2.24% 0.669 0.674 0.624
  Feb 22, 2024 0.654 -0.005 -0.76% 0.659 0.664 0.644
  Feb 21, 2024 0.644 0.029 4.72% 0.615 0.654 0.615
  Feb 20, 2024 0.615 -0.020 -3.15% 0.635 0.645 0.605
  Feb 19, 2024 0.625 -0.176 -21.97% 0.801 0.865 0.595
  Feb 18, 2024 0.801 0.005 0.63% 0.796 0.801 0.796
  Feb 16, 2024 0.821 0.035 4.45% 0.786 0.865 0.782
  Feb 15, 2024 0.786 0.034 4.52% 0.752 0.786 0.752
  Feb 14, 2024 0.752 -0.015 -1.96% 0.767 0.787 0.752
  Feb 13, 2024 0.767 0.010 1.32% 0.757 0.767 0.757
  Feb 12, 2024 0.796 0.039 5.15% 0.757 0.811 0.757
  Feb 9, 2024 0.762 0.005 0.66% 0.757 0.762 0.757

  Adacel Technologies Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 28.474 29.191 31.062 26.4805 27.3156
  Έσοδα 28.474 29.191 31.062 26.4805 27.3156
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.146 3.063 4.887 3.91445 4.33974
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24.328 26.128 26.175 22.566 22.9759
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.956 23.738 24.659 25.0309 28.3515
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.977 18.326 18.531 17.3313 20.0954
  Depreciation / Amortization 1.683 1.509 1.364 1.23211 0.442017
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.177 -0.716 -1.86 0
  Other Operating Expenses, Total 2.327 1.556 1.737 2.55302 3.47437
  Λειτουργικά Έσοδα 1.518 5.453 6.403 1.44958 -1.03588
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.614 -0.279 -0.707 -0.035387 -0.22133
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.904 5.179 5.742 1.4142 -1.25721
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Καθαρά Κέρδη -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 76.3437 76.5791 77.0801 77.1872 77.1558
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00101 0.0426 0.07135 0.030291 -0.022493
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.04141 0.04499 0.016085
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00271 0.03453 0.0502 0.026032 -0.018511
  Άλλο, Καθαρό 0.005 0.046
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 13.907 14.567 15.909 13.282 15.878
  Έσοδα 13.907 14.567 15.909 13.282 15.878
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.055 2.091 2.329 0.734 2.347
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11.852 12.476 13.58 12.548 13.531
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.759 13.197 12.458 11.28 12.816
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.757 9.22 9.431 8.895 9.923
  Depreciation / Amortization 0.843 0.84 0.787 0.722 0.713
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.014 -0.163 -0.678 -0.038 -0.959
  Other Operating Expenses, Total 1.118 1.209 0.589 0.967 0.792
  Λειτουργικά Έσοδα 0.148 1.37 3.451 2.002 3.062
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.202 -0.412 -0.133 -0.146 -0.433
  Άλλο, Καθαρό 0.005 0 0.025
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.054 0.958 3.323 1.856 2.654
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Καθαρά Κέρδη -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 80.0207 72.6667 76.5196 76.6386 78.0813
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00369 0.003 0.03015 0.01246 0.03341
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.01022 0.02243 0.01997 0.02437
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0038 0.00154 0.024 0.01221 0.02134
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.048 16.395 20.323 14.972 12.5444
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.925 1.936 8.719 3.553 1.61558
  Μετρητά 0.909 1.898 8.719 3.553 1.61558
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.016 0.038 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.901 12.862 10.698 10.169 9.95342
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.044 7.687 7.255 8.143 8.32819
  Συνολικό Απόθεμα 0.439 1.038 0.407 0.909 0.502496
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.783 0.559 0.461 0.303 0.479977
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.038 0.038 -0.007077
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.487 27.038 29.987 25.951 16.9002
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.8 3.903 4.852 5.236 0.536597
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7.908 7.783 8.547 8.436 3.26462
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.108 -3.88 -3.695 -3.2 -2.72802
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 0 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.685 4.475 1.453 0.809 0.640828
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.803 2.265 3.359 3.131 3.1784
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9.019 9.376 10.048 10.708 8.40475
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.09 1.306 1.12 1.42 0.965102
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.917 2.963 3.702 3.767 2.54851
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.02 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.07 4.214 4.19 4.556 4.89114
  Σύνολο Οφειλών 12.703 13.15 15.283 15.457 8.7805
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.754 2.999 4.588 4.226 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.93 0.775 0.647 0.523 0.375746
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.784 13.888 14.704 10.494 8.11972
  Κοινή Μετοχή 53.189 53.292 53.115 53.571 45.899
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -35.694 -33.284 -33.051 -43.077 -37.7792
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.487 27.038 29.987 25.951 16.9002
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 76.225 76.4218 75.9517 76.4373 76.2493
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.151 0 0 1.803
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.922 0.893 1.036 0.965
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.77 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.754 2.999 3.818 4.226
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.711 -6.12 -5.36
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.048 13.078 16.395 19.168 20.323
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.925 0.038 1.936 6.822 8.757
  Μετρητά 0.909 0 1.898 6.784 8.719
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.016 0.038 0.038 0.038 0.038
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.684 12.354 13.421 11.221 11.159
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.684 10.735 11.618 9.418 9.356
  Συνολικό Απόθεμα 0.439 0.686 1.038 1.125 0.407
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.487 23.252 27.038 27.866 29.987
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.8 3.847 3.903 4.316 4.852
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.685 4.505 4.475 1.678 1.453
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.105 0.033 0.047 0.035 0.036
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.151 0 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.698 1.789 2.218 2.669 3.323
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9.019 7.819 9.376 9.568 10.048
  Payable/Accrued 2.747 2.752 2.941 2.452 3.379
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.02 0.044 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.922 0.732 0.893 1.113 1.036
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.33 4.291 5.542 6.003 5.633
  Σύνολο Οφειλών 12.703 11.542 13.15 14.307 15.283
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.754 2.92 2.999 4.02 4.588
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.754 2.92 2.999 3.335 3.818
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.93 0.803 0.775 0.719 0.647
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.784 11.71 13.888 13.559 14.704
  Κοινή Μετοχή 53.189 53.24 53.292 53.429 53.115
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -42.405 -41.53 -39.404 -39.87 -38.411
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.487 23.252 27.038 27.866 29.987
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 76.225 76.3668 76.4218 76.6386 75.9517
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.685 0.77
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.412 8.941 4.18588 -0.336433 5.91532
  Cash Receipts 26.275 33.182 28.7695 30.1159 36.0792
  Cash Payments -25.135 -26.072 -23.9086 -28.4728 -30.9107
  Cash Taxes Paid -0.063 0.578 -0.121965 -1.05521 1.42316
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.532 1.492 -0.281617 -0.824294 -0.667384
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.964 -1.092 -0.588586 -0.30971 -0.3611
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.964 -1.092 -0.588586 -0.30971 -0.3611
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4.188 -3.029 -1.66229 -6.47924 -8.34915
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.428249 -0.622846 -0.484436
  Total Cash Dividends Paid -3.33 -2.444 -0.522122 -4.54424 -6.51008
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.018 -0.571 0 -1.31216 -1.35464
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.081 0.346 -0.108261 0.263802 0.168559
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.821 5.166 1.82674 -6.86158 -2.62637
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.197 -0.239 -0.271339 -0.100039 -0.008908
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.84 -0.014 -0.711922
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 0.89 1.412 0.828 8.941 1.796
  Cash Receipts 14.527 26.275 13.818 33.182 14.91
  Cash Payments -14.246 -25.135 -12.832 -26.072 -12.924
  Cash Taxes Paid 0.878 -0.063 0.046 0.578 -0.07
  Cash Interest Paid -0.21 -0.197 -0.107 -0.239 -0.12
  Changes in Working Capital -0.059 0.532 -0.097 1.492 0
  Cash From Investing Activities -0.774 -3.964 -0.528 -1.092 -0.433
  Capital Expenditures -0.774 -3.964 -0.528 -1.092 -0.433
  Cash From Financing Activities -2.017 -4.188 -2.106 -3.029 -1.19
  Total Cash Dividends Paid -1.574 -3.33 -1.808 -2.444 -0.81
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.052 -0.018 0.116 -0.571 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.391 -0.84 -0.414 -0.014 -0.38
  Foreign Exchange Effects -0.041 -0.081 -0.129 0.346 0.274
  Net Change in Cash -1.942 -6.821 -1.935 5.166 0.447
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Thorney Holdings Pty. Ltd. Corporation 33.5098 25542818 25542818 2023-06-30 LOW
  Thorney Investment Group Investment Advisor 32.2691 24597118 -945700 2022-07-29 LOW
  Salom (Silvio) Individual Investor 7.6902 5861858 666667 2023-06-30 LOW
  Microequities Asset Management Pty Ltd. Investment Advisor 5.0933 3882364 3882364 2023-10-06 LOW
  Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd. Investment Advisor 4.9852 3800000 -75392 2022-06-30 LOW
  McConnell (Michael) Individual Investor 1.6399 1250000 0 2023-06-30 LOW
  Obena Ridge Pty Ltd Corporation 1.3936 1062276 0 2023-06-30 LOW
  Gracey (Emma Jane) Individual Investor 1.3119 1000000 0 2023-06-30 LOW
  Coalwell Proprietary Ltd Corporation 1.0445 796182 796182 2023-06-30 LOW
  Smith (David Wallace) Individual Investor 0.9528 726257 0 2023-06-30 LOW
  Verret, Daniel Individual Investor 0.9433 719000 0 2023-06-30 LOW
  Carnegie (James Douglas) Individual Investor 0.7866 599564 0 2023-06-30 LOW
  Westor Asset Management Pty. Ltd. Investment Advisor 0.5662 431564 0 2023-06-30 LOW
  Ian Harriss Super Pty. Ltd. Corporation 0.496 378074 0 2023-06-30 LOW
  Bissapp Software Pty. Ltd. Corporation 0.4146 316000 0 2023-06-30 LOW
  Murray (Michael) Individual Investor 0.3601 274470 0 2023-06-30 LOW
  Pickett (Kevin) Individual Investor 0.2256 172000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Software (NEC)

  29/3 Westside Avenue
  Port Melbourne
  MELBOURNE
  VICTORIA 3207
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου