Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS CFD

28.94
0.21%
0.13
Χαμηλό: 28.65
Υψηλό: 28.97
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Spain
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 29
Άνοιγμα* 28.89
Μεταβολή 1 έτους* 17.68%
Εύρος ημέρας* 28.65 - 28.97
Εύρος 52 εβδ. 20.34-29.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.24B
Αναλογία P/E 10.69
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 312.14M
Έσοδα 33.62B
EPS 2.71
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.63246
Beta 1.17
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 29.00 -0.03 -0.10% 29.03 29.06 28.86
Mar 21, 2023 29.06 0.30 1.04% 28.76 29.24 28.63
Mar 20, 2023 28.48 0.52 1.86% 27.96 28.54 27.42
Mar 17, 2023 28.09 -0.50 -1.75% 28.59 28.68 27.74
Mar 16, 2023 28.51 0.24 0.85% 28.27 28.56 27.87
Mar 15, 2023 28.05 -0.58 -2.03% 28.63 28.84 28.01
Mar 14, 2023 28.66 0.69 2.47% 27.97 28.83 27.97
Mar 13, 2023 28.01 -0.15 -0.53% 28.16 28.21 27.16
Mar 10, 2023 28.16 0.04 0.14% 28.12 28.23 27.85
Mar 9, 2023 28.51 -0.30 -1.04% 28.81 28.88 28.42
Mar 8, 2023 28.86 0.28 0.98% 28.58 28.87 28.58
Mar 7, 2023 28.65 0.07 0.24% 28.58 28.81 28.52
Mar 6, 2023 28.66 0.02 0.07% 28.64 28.77 28.54
Mar 3, 2023 28.69 0.11 0.38% 28.58 28.74 28.49
Mar 2, 2023 28.50 -0.28 -0.97% 28.78 28.84 28.48
Mar 1, 2023 28.75 0.24 0.84% 28.51 28.92 28.40
Feb 28, 2023 28.51 0.46 1.64% 28.05 28.93 27.85
Feb 27, 2023 28.01 0.14 0.50% 27.87 28.16 27.87
Feb 24, 2023 27.86 0.16 0.58% 27.70 28.14 27.64
Feb 23, 2023 27.61 0.95 3.56% 26.66 27.62 26.51

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 27836.7 29304.7 39048.9 36658.5 34898.2
Έσοδα 27836.7 29304.7 39048.9 36658.5 34898.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18999.8 20501.7 25732.7 23978.6 22739.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 8836.83 8803.01 13316.1 12679.9 12158.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27455.8 28216.2 36702.9 34804.7 33574.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6239.29 6777.42 8394.43 7909.96 7688.16
Depreciation / Amortization 477.273 973.045 978.687 817.601 611.218
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 188.233 -1185.07 -296.037 6.289 20.809
Other Operating Expenses, Total 1822.33 1303.35 2444.75 2473.99 2514.34
Λειτουργικά Έσοδα 380.889 1088.52 2345.97 1853.82 1323.76
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -256.47 -81.442 -85.362 -48.129 125.113
Άλλο, Καθαρό -66.917 -102.653 -181.7 -155.4 -32.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57.502 904.423 2078.91 1650.3 1416.67
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -731.87 649.302 1670.32 1261.16 1086.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας -169.481 -319.455 -466.862 -345.584 -284.791
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -901.351 329.847 1203.45 915.578 802.01
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3946.76 244.158 -241.427 0 0
Καθαρά Κέρδη 3045.41 574.005 962.027 915.578 802.01
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -901.351 329.847 1203.45 915.578 802.01
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3045.41 574.005 962.027 915.578 802.01
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3045.41 574.005 962.027 915.578 802.01
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 309.193 320.274 364.685 353.741 370.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.91517 1.02989 3.29998 2.58827 2.16724
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.51946 -1.37522 2.64776 2.60186 2.21038
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -271.182 -154.253 -551.662 -381.761
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.14073
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 6926 14507 7035 13329.7 6389
Έσοδα 6926 14507 7035 13329.7 6389
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6642 14652.8 6770 12803 6189
Depreciation / Amortization 233.516 117 245.93 116
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -136.015 -138 -136.73 -35
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1 247.143 -9 -58.91 6
Other Operating Expenses, Total 6643 1183.46 6800 638.268 6102
Λειτουργικά Έσοδα 284 -145.792 265 526.681 200
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12 -84.232 -32 -239.155 -7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 267 -230.024 234 287.526 193
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 200 -997.971 166 266.101 143
Δικαίωμα Μειοψηφίας -64 -39.131 -71 -130.35 -58
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 136 -1037.1 95 135.751 85
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3731.4 98 215.367 110
Καθαρά Κέρδη 136 2694.29 193 351.118 195
Total Adjustments to Net Income 1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 136 -1037.1 96 135.751 85
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 136 2694.29 194 351.118 195
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 136 2694.29 194 351.118 195
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 302.222 299.43 307.301 318.957 328.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45 -3.46359 0.3124 0.42561 0.25899
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44752 -2.92709 0.29162 0.25468 0.27253
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9972.89 9026.93
Ακαθάριστο Εισόδημα 4534.09 4302.74
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3151.78 3087.5
Άλλο, Καθαρό -5 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24654.3 24314.9 25150.8 21485 20633.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12291 9271.37 9235.2 8052.87 7429.72
Μετρητά & Ισοδύναμα 11253.4 8080.81 8130.98 6966.46 6319.32
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1037.62 1190.56 1104.22 1086.42 1110.41
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8622.82 10662.7 12631.4 11268.3 11201.6
Accounts Receivable - Trade, Net 6686.49 8500.24 10489.4 9038.04 9222.93
Total Inventory 742.092 715.241 916.316 866.521 1020.18
Other Current Assets, Total 2998.37 3665.6 2367.85 1297.31 982.308
Total Assets 35664.3 37333.7 39695.2 35701.2 31339.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1537.72 2170.23 2848.7 2657.83 1800.81
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3586.49 4848.78 6799.88 6194.28 4606.68
Accumulated Depreciation, Total -2048.77 -2678.55 -3951.19 -3536.45 -2805.87
Goodwill, Net 2672.25 2863.05 3237.45 3077.74 3078.75
Intangibles, Net 607.159 796.126 945.909 963.378 1053.59
Long Term Investments 5330.94 5282.4 5398.35 5942.19 2059.3
Note Receivable - Long Term 1150.89
Other Long Term Assets, Total 861.959 1906.98 2114.03 1575.12 1562.31
Total Current Liabilities 17191.3 22451.8 24655.9 20568.1 18813.3
Accounts Payable 5940.24 8619.28 10504 9437.92 8361.8
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1959.26 3077.98 3971.76 2481.99 2879.11
Other Current Liabilities, Total 9291.8 10754.6 10180.2 8648.16 7572.35
Total Liabilities 29330 33805.2 35274.1 31346.7 27596.6
Total Long Term Debt 9118.78 8842.87 7526.13 6946.82 5160.67
Long Term Debt 8717.35 8370.04 6839.19 6251.94 5160.67
Deferred Income Tax 227.112 320.488 383.121 380.456 478.372
Minority Interest 693.899 747.428 1084.88 1636.1 1421.15
Other Liabilities, Total 2098.95 1442.63 1624.04 1815.23 1723.14
Total Equity 6334.3 3528.48 4421.09 4354.55 3742.88
Common Stock 152.332 155.332 157.332 157.332 157.332
Additional Paid-In Capital 366.379 495.226 897.294 897.294 897.294
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6678.43 4182.7 4125.38 3813.46 3024.74
Treasury Stock - Common -691.916 -636.011 -402.542 -221.505 -120.775
Unrealized Gain (Loss) -6.847 -27.547 -20.789 -33.424 -39.753
Other Equity, Total -164.071 -641.225 -335.588 -258.603 -175.957
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35664.3 37333.7 39695.2 35701.2 31339.5
Total Common Shares Outstanding 300.058 338.058 344.801 350.421 353.476
Capital Lease Obligations 401.43 472.836 686.944 694.873
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24654.3 26026 25813.6 25458
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12291 7655 7351.62 7759
Μετρητά & Ισοδύναμα 11253.4 6205 6368.1 6318
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1037.62 1450 983.513 1441
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8622.82 8266 8358.47 8082
Accounts Receivable - Trade, Net 6686.49 8266 6565.88 8082
Total Inventory 742.092 709 682.73 664
Other Current Assets, Total 2998.37 9396 9420.75 8953
Total Assets 35664.3 37364 37132.9 37323
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1537.72 1481 1565.9 1811
Intangibles, Net 607.159 3359 646.729 3387
Long Term Investments 5330.94 5018 4928.95 5102
Other Long Term Assets, Total 861.959 1480 1528.3 1565
Total Current Liabilities 17191.3 21691 21760.9 22013
Accounts Payable 5940.24 10907 5969.41 11214
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1959.26 2313 1812.43 2839
Other Current Liabilities, Total 9291.8 8471 13979 7960
Total Liabilities 29330 33637 33637.5 33596
Total Long Term Debt 9118.78 9442 9516.94 9192
Long Term Debt 8717.35 9068 9123.37 8779
Capital Lease Obligations 401.43 374 393.578 413
Deferred Income Tax 227.112 263 264.45 273
Minority Interest 693.899 903 819.322 843
Other Liabilities, Total 2098.95 1338 1275.97 1275
Total Equity 6334.3 3727 3495.31 3727
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6678.43 4195 4186.69 4262
Other Equity, Total -164.071 -468 -475.886 -535
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35664.3 37364 37132.9 37323
Total Common Shares Outstanding 300.058 315.072 315.077 327.574
Goodwill, Net 2672.25 2649.42
Common Stock 152.332 155.332
Additional Paid-In Capital 366.379 366.379
Treasury Stock - Common -691.916 -726.68
Unrealized Gain (Loss) -6.847 -10.522
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 57.502 1283.4 2078.91 1650.3 1416.67
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 203.141 1141.69 1893.92 2321.79 1863.48
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 479.446 968.315 969.714 817.601 611.218
Μη Χρηματικά Στοιχεία 946.032 -491.957 -689.084 -54.376 -120.34
Cash Taxes Paid 165.809 361.742 208.166 117.769 180.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 386.596 424.99 498.598 440.016 489.422
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1279.84 -618.072 -465.615 -91.732 -44.076
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 3397.64 292.311 -1466.64 -3646.15 -301.882
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -386.207 -876.461 -1164.79 -809.599 -635.744
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3783.85 1168.77 -301.851 -2836.55 333.862
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -770.952 -1059.36 566.852 1910.7 -477.948
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 69.932 -920.677 -39.718 -12.618 -39.165
Total Cash Dividends Paid -396.012 -490.115 -485.607 -315.861 -297.213
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -484.692 -1173.32 -593.04 1847.73 -201.008
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 39.82 1524.76 1685.22 391.447 59.438
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 342.779 -424.817 122.091 60.801 -419.106
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3172.61 -50.176 1116.23 647.139 664.54
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 57.502 287.526
Cash From Operating Activities 203.141 -134.039
Cash From Operating Activities 479.446 245.93
Non-Cash Items 946.032 233.228
Cash Taxes Paid 165.809 48.54
Cash Interest Paid 386.596 207.272
Changes in Working Capital -1279.84 -900.723
Cash From Investing Activities 3397.64 -279.24
Capital Expenditures -386.207 -223.143
Other Investing Cash Flow Items, Total 3783.85 -56.097
Cash From Financing Activities -770.952 -1458.83
Financing Cash Flow Items 69.932 -1296.81
Total Cash Dividends Paid -396.012 -59.394
Issuance (Retirement) of Stock, Net -484.692 -146.574
Issuance (Retirement) of Debt, Net 39.82 43.945
Foreign Exchange Effects 342.779 159.409
Net Change in Cash 3172.61 -1712.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Perez Rodriguez (Florentino) Individual Investor 14.289 40604355 0 2022-09-05 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.3433 18025368 850773 2023-03-06 LOW
Corporación Financiera Alcor, S.A. Corporation 5.4679 15537894 0 2022-09-05 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0507 5827232 52121 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6697 4744784 614677 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.2309 3497829 6701 2023-02-28 HIGH
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.841 2389798 19091 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7218 2051115 157853 2023-02-28 LOW
Batuecas Torrego (Agustin) Individual Investor 0.7106 2019320 0 2021-12-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4934 1402108 8938 2023-01-31 LOW
Santander Asset Management Investment Advisor 0.4141 1176666 0 2023-01-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4136 1175175 -88148 2023-02-28 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3589 1019825 5008 2023-02-28 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2868 814849 22108 2023-02-28 LOW
HSBC Global Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.2837 806108 8214 2023-01-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.2789 792530 4704 2023-02-28 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.2425 689041 23799 2023-01-31 LOW
Lopez Jimenez (Pedro Jose) Individual Investor 0.2405 683462 0 2021-12-31
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2361 671052 -2647 2023-01-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2323 660038 8375 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ACS Company profile

Σχετικά με την ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Η Acs Actividades de Construccion y Servicios SA, πρώην ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ισπανία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των κατασκευών και των τεχνικών έργων, καθώς και στις επικοινωνίες. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε τρεις τομείς: Κατασκευές, που περιλαμβάνει έργα πολιτικού μηχανικού, κτίρια κατοικιών και μη κατοικιών, δραστηριότητες παραχώρησης, μεταλλεία και ακίνητα- Βιομηχανικές υπηρεσίες, που ασχολούνται με τη μηχανική, την εγκατάσταση και τη συντήρηση βιομηχανικών υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των επικοινωνιών και των συστημάτων ελέγχου- και Περιβάλλον, που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ο καθαρισμός δρόμων, η συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, η ανακύκλωση αποβλήτων, η εμπορική και βιομηχανική διαχείριση της κυκλοφορίας του νερού και η αστική κηπουρική.

Industry: Construction & Engineering (NEC)

Avenida de Pío XII, 102 e
MADRID
MADRID 28036
ES

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.39 Price
-0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0169%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.45 Price
+4.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00476

BTC/USD

28,268.40 Price
+3.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,740.30 Price
+1.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου