Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Achieve Life Sciences, Inc. - ACHV CFD

4.91
1.64%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.27
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.87
Άνοιγμα* 4.88
Μεταβολή 1 έτους* -1.21%
Εύρος ημέρας* 4.79 - 4.95
Εύρος 52 εβδ. 2.00-8.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 97.08K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 88.22M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 17.93M
Έσοδα N/A
EPS -4.06
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.45
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 4.91 0.03 0.61% 4.88 4.95 4.79
Jun 28, 2022 4.87 -0.23 -4.51% 5.10 5.20 4.85
Jun 27, 2022 5.10 0.02 0.39% 5.08 5.14 4.91
Jun 24, 2022 5.15 0.05 0.98% 5.10 5.24 5.00
Jun 23, 2022 5.06 -0.08 -1.56% 5.14 5.32 5.06
Jun 22, 2022 5.12 0.03 0.59% 5.09 5.37 5.09
Jun 21, 2022 5.29 -0.24 -4.34% 5.53 5.63 5.28
Jun 17, 2022 5.49 0.01 0.18% 5.48 5.69 5.34
Jun 16, 2022 5.48 -0.35 -6.00% 5.83 5.83 5.45
Jun 15, 2022 5.90 -0.05 -0.84% 5.95 6.07 5.82
Jun 14, 2022 5.94 -0.13 -2.14% 6.07 6.12 5.87
Jun 13, 2022 5.99 -0.22 -3.54% 6.21 6.25 5.92
Jun 10, 2022 6.39 -0.16 -2.44% 6.55 6.55 6.39
Jun 9, 2022 6.57 0.06 0.92% 6.51 6.63 6.51
Jun 8, 2022 6.58 0.19 2.97% 6.39 6.60 6.39
Jun 7, 2022 6.55 0.09 1.39% 6.46 6.62 6.39
Jun 6, 2022 6.47 -0.14 -2.12% 6.61 6.71 6.46
Jun 3, 2022 6.63 -0.03 -0.45% 6.66 6.74 6.56
Jun 2, 2022 6.60 0.04 0.61% 6.56 6.63 6.56
Jun 1, 2022 6.54 -0.23 -3.40% 6.77 6.80 6.42

Achieve Life Sciences, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40.8 33.094 14.75 16.528 12.813
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.722 9.128 7.868 6.854 6.945
Έρευνα & Ανάπτυξη 30.078 23.966 6.882 9.674 5.868
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -40.8 -33.094 -14.75 -16.528 -12.813
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.59 0.017 0.069 0.17 0.171
Άλλο, Καθαρό 0.04 -0.075 -0.049 -0.037 -0.045
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Καθαρά Κέρδη -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.35 -33.152 -14.73 -16.395 -12.687
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.593 8.11984 2.71891 0.41232 0.17551
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.99791 -4.08284 -5.41761 -39.7628 -72.2861
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.99791 -4.08284 -5.41761 -39.7628 -72.2861
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.862 12.639 10.073 7.226 7.115
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.248 2.77 2.866 2.838 2.609
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.614 9.869 7.207 4.388 4.506
Λειτουργικά Έσοδα -10.862 -12.639 -10.073 -7.226 -7.115
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.429 -0.408 -0.4 -0.353 0.003
Άλλο, Καθαρό 0.059 -0.03 0.005 0.006 -0.039
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Καθαρά Κέρδη -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.232 -13.077 -10.468 -7.573 -7.151
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.5693 9.69379 9.64773 9.45875 9.4682
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.82775 -1.34901 -1.08502 -0.80063 -0.75527
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.82775 -1.34901 -1.08502 -0.80063 -0.75527
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.594 36.975 17.334 15.537 5.908
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.022 35.853 16.664 14.604 5.284
Cash
Μετρητά & Ισοδύναμα 43.022 35.853 16.664 9.515 5.284
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.089
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.153 0.008 0.007 0.009
Accounts Receivable - Trade, Net 0.008 0.007 0.009
Prepaid Expenses 1.419 1.122 0.662 0.926 0.393
Total Assets 47.516 40.298 21.078 19.084 9.892
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.079 0.188 0.386 0.035 0.059
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.366 0.82 0.986 0.755 1.144
Accumulated Depreciation, Total -0.287 -0.632 -0.6 -0.72 -1.085
Other Long Term Assets, Total 0.168 0.237 0.237 0.168 0.359
Total Current Liabilities 4.55 2.935 2.869 3.27 2.013
Accounts Payable 0.841 0.332 0.859 0.144 0.213
Accrued Expenses 3.709 2.603 2.01 3.126 1.773
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.027
Other Current Liabilities, Total 0
Total Liabilities 19.474 3.012 3.028 3.282 2.013
Total Long Term Debt 14.92 0 0 0 0
Long Term Debt 14.92
Total Equity 28.042 37.286 18.05 15.802 7.879
Common Stock 0.079 0.076 0.041 0.018 0.012
Additional Paid-In Capital 121.545 97.64 63.709 41.161 20.556
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -93.586 -60.434 -45.704 -25.381 -12.694
Other Equity, Total 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 47.516 40.298 21.078 19.084 9.892
Total Common Shares Outstanding 9.45354 6.11174 1.47426 0.33606 0.05978
Other Current Assets, Total 0 0.222
Goodwill, Net 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034
Intangibles, Net 1.641 1.864 2.087 2.31 2.532
Deferred Income Tax 0
Other Liabilities, Total 0.004 0.077 0.159 0.012
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.00112 0.00058
Redeemable Preferred Stock 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 37.692 44.594 34.733 42.431 30.439
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.337 43.022 33.312 42.001 29.637
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.337 43.022 33.312 42.001 29.637
Prepaid Expenses 1.355 1.419 1.27 0.43 0.802
Total Assets 40.614 47.516 37.799 45.565 33.662
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.049 0.079 0.1 0.121 0.141
Goodwill, Net 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034
Intangibles, Net 1.586 1.641 1.697 1.752 1.809
Other Long Term Assets, Total 0.253 0.168 0.235 0.227 0.239
Total Current Liabilities 4.01 4.55 3.076 4.67 3.515
Accounts Payable 0.418 0.841 0.815 0.575 0.585
Accrued Expenses 3.592 3.709 2.261 4.095 2.93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 19.181 19.474 3.099 4.711 3.574
Total Long Term Debt 15.171 14.92 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 0.004 0.023 0.041 0.059
Total Equity 21.433 28.042 34.7 40.854 30.088
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.079 0.079 0.079 0.079 0.076
Additional Paid-In Capital 122.509 121.545 121.052 120.515 98.441
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -101.159 -93.586 -86.435 -79.744 -68.433
Other Equity, Total 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 40.614 47.516 37.799 45.565 33.662
Total Common Shares Outstanding 9.47358 9.45354 9.45354 9.45222 6.14992
Total Preferred Shares Outstanding 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.153 0.151
Long Term Debt 15.171 14.92
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -33.152 -14.73 -16.395 -12.687 -10.583
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -29.44 -13.474 -15.216 -10.623 -9.107
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.027 0.032 0.031 0.06 0.059
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.228 1.286 1.198 0.854 7.336
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.234 -0.285 -0.273 0.928 -3.091
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.017 5.036 -5.125 12.648
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.017 -0.053 -0.046
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 5.089 -5.079 12.648
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 36.61 32.68 17.325 19.757 2.001
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 27.87 12.334 4.96 1.937
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 21.681 4.81 4.991 14.797 0.064
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.001 0.004 0 -0.001
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.169 19.189 7.149 4.009 5.541
Amortization 0.223 0.223 0.223 0.222 0.223
Deferred Taxes -3.051
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 14.929 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -7.573 -33.152 -26.001 -19.31 -7.999
Cash From Operating Activities -6.779 -29.44 -24.222 -15.528 -6.452
Cash From Operating Activities 0.25 0.188 0.127 0.064
Non-Cash Items 1.12 2.228 1.734 1.204 0.565
Changes in Working Capital -0.386 1.234 -0.143 2.451 0.918
Cash From Investing Activities 0 0 0
Capital Expenditures 0 0 0
Cash From Financing Activities 0.095 36.61 21.682 21.674 0.236
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.024 21.681 21.682 21.674 0.236
Net Change in Cash -6.685 7.169 -2.541 6.148 -6.216
Financing Cash Flow Items 0.071 0 0
Foreign Exchange Effects -0.001 -0.001 -0.001 0.002
Issuance (Retirement) of Debt, Net 14.929
Amortization 0.06
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
B. Riley Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 19.4865 3494000 0 2023-03-01 MED
Contrarian Alpha Management, L.L.C. Corporation 7.6288 1367873 1367873 2022-11-18
Francis Capital Management, LLC Hedge Fund 2.4117 432432 -161818 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8976 340238 -8075 2022-12-31 LOW
Shay Capital LLC Hedge Fund 1.8962 340000 0 2022-12-31 HIGH
Long Focus Capital Management LLC Hedge Fund 1.7469 313220 5000 2022-12-31 MED
Perkins Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.2164 218100 0 2022-12-31 LOW
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.8271 148300 48400 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.7022 125910 -12000 2022-12-31 LOW
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.4978 89249 71818 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4761 85365 -189 2022-12-31 LOW
Fichthorn (John) Individual Investor 0.3067 55000 0 2023-03-01 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.283 50746 15746 2022-12-31 HIGH
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.2751 49322 6861 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2186 39200 500 2022-12-31 HIGH
Bencich (John A.) Individual Investor 0.2059 36920 22000 2022-11-18 MED
Diametric Capital Investment Advisor/Hedge Fund 0.1933 34660 15153 2022-09-30 HIGH
QS Investors, LLC_NLE Investment Advisor/Hedge Fund 0.1899 34050 33500 2021-06-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.1697 30422 30422 2022-12-31 HIGH
Clearline Capital LP Hedge Fund 0.1515 27156 -92938 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Achieve Life Sciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Achieve Life Sciences, Inc.

Η Achieve Life Sciences, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη και εμπορία της κυτισινικλίνης για τη διακοπή του καπνίσματος και τον εθισμό στη νικοτίνη. Το υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, η κυτισισικλίνη, είναι ένα φυσικό, φυτικής προέλευσης αλκαλοειδές από τους σπόρους του φυτού Laburnum anagyroides. Η κυτισισικλίνη είναι δομικά παρόμοια με τη νικοτίνη και ο μηχανισμός δράσης της είναι τόσο αγωνιστικός όσο και ανταγωνιστικός. Βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος ή στον εθισμό στη νικοτίνη, αλληλεπιδρώντας με τους υποδοχείς νικοτίνης στον εγκέφαλο μειώνοντας τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων στέρησης νικοτίνης μέσω αγωνιστικών επιδράσεων στους υποδοχείς νικοτίνης και μειώνοντας την ανταμοιβή και την ικανοποίηση που συνδέεται με τη νικοτίνη μέσω ανταγωνιστικών ιδιοτήτων.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

22722 29Th Dr. Se
Suite 100
98021

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.48 Price
+4.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0037%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,951.79 Price
-1.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,687.60 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,072.40 Price
-2.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου