Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Acerinox, S.A. - ACX CFD

  10.17
  0.3%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.00014 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.00014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Acerinox SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.14
  Άνοιγμα* 10.17
  Μεταβολή 1 έτους* 8.89%
  Εύρος ημέρας* 10.16 - 10.23
  Εύρος 52 εβδ. 8.67-10.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 891.32K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.51B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 238.61M
  Έσοδα -100.00B
  EPS -100.00K
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.96032
  Beta 1.22
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 10.17 0.03 0.30% 10.14 10.24 10.14
  Dec 5, 2023 10.14 0.14 1.40% 10.00 10.15 9.93
  Dec 4, 2023 10.01 -0.12 -1.18% 10.13 10.19 10.01
  Dec 1, 2023 10.18 0.05 0.49% 10.13 10.26 10.12
  Nov 30, 2023 10.04 -0.19 -1.86% 10.23 10.24 9.99
  Nov 29, 2023 10.19 -0.07 -0.68% 10.26 10.37 10.16
  Nov 28, 2023 10.25 0.04 0.39% 10.21 10.30 10.14
  Nov 27, 2023 10.21 0.09 0.89% 10.12 10.21 10.11
  Nov 24, 2023 10.12 0.03 0.30% 10.09 10.19 10.09
  Nov 23, 2023 10.14 0.06 0.60% 10.08 10.15 10.07
  Nov 22, 2023 10.06 0.07 0.70% 9.99 10.18 9.99
  Nov 21, 2023 10.08 0.01 0.10% 10.07 10.20 10.07
  Nov 20, 2023 10.12 0.04 0.40% 10.08 10.12 9.96
  Nov 17, 2023 10.02 0.08 0.80% 9.94 10.06 9.94
  Nov 16, 2023 9.94 -0.01 -0.10% 9.95 10.08 9.92
  Nov 15, 2023 9.94 0.10 1.02% 9.84 9.98 9.84
  Nov 14, 2023 9.81 0.17 1.76% 9.64 9.84 9.62
  Nov 13, 2023 9.62 0.01 0.10% 9.61 9.63 9.56
  Nov 10, 2023 9.59 -0.02 -0.21% 9.61 9.72 9.45
  Nov 9, 2023 9.73 0.10 1.04% 9.63 9.80 9.58

  Acerinox, S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 8688.49 6705.74 4668.49 4753.88 5010.78
  Έσοδα 8688.49 6705.74 4668.49 4753.88 5010.78
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6324.33 4789.48 3500.09 3640.17 3817.61
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2364.16 1916.25 1168.4 1113.71 1193.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7812.73 5896.03 4505.36 4731.23 4698.68
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1066.7 916.7 752.015 723.481 679.206
  Depreciation / Amortization 192.37 178.803 178.776 174.964 165.803
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 206.324 8.59 61.251 173.013 3.406
  Other Operating Expenses, Total 22.482 2.169 12.927 19.281 32.318
  Λειτουργικά Έσοδα 875.766 809.707 163.129 22.647 312.095
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.491 -43.978 -31.512 0.436 -2.085
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 831.275 765.729 131.617 23.083 310.01
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 570.386 585.507 42.638 -68.209 215.242
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.332 -13.625 6.411 8.664 21.844
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 556.054 571.882 49.049 -59.545 237.086
  Καθαρά Κέρδη 556.054 571.882 49.049 -59.545 237.086
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 556.054 571.882 49.049 -59.545 237.086
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 556.054 571.882 49.049 -59.545 237.086
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 556.054 571.882 49.049 -59.545 237.086
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 257.598 270.436 270.546 272.993 276.068
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.15861 2.11467 0.1813 -0.21812 0.8588
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.70819 2.13896 0.32845 0.19383 0.86736
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.514 0.285 0.299 0.327 0.337
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 3521.95 3867.02 4821.48 3639.94 3065.8
  Έσοδα 3521.95 3867.02 4821.48 3639.94 3065.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2316.59 2657.39 2948.3 2250.97 2023.03
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1205.35 1209.63 1873.18 1388.97 1042.77
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3143.81 3838.55 3974.18 3120.26 2775.77
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 319.312 333.515 320.248 303.165 288.26
  Depreciation / Amortization 84.415 98.535 93.835 90.935 87.868
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.124 0.363 0.151 0.143 0.142
  Other Operating Expenses, Total 423.362 544.838 611.647 475.05 376.47
  Λειτουργικά Έσοδα 378.14 28.469 847.297 519.675 290.032
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.473 -20.442 -24.049 -22.51 -21.468
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 370.667 8.027 823.248 497.165 268.564
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 276.188 -56.796 627.182 381.539 203.968
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.492 3.971 -18.303 -12.278 -1.347
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 277.68 -52.825 608.879 369.261 202.621
  Καθαρά Κέρδη 277.68 -52.825 608.879 369.261 202.621
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 277.68 -52.825 608.879 369.261 202.621
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 277.68 -52.825 608.879 369.261 202.621
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 277.68 -52.825 608.879 369.261 202.621
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 249.335 252.748 262.448 270.419 270.453
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.11368 -0.209 2.32 1.36551 0.74919
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.3 0 0.5 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.11368 0.31539 2.32 1.36551 0.74919
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 203.908
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4415.72 3916.79 2663.57 2463.46 2473.82
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1599.57 1290.28 939.779 884.047 857.86
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1548.04 1274.93 917.118 876.935 850.113
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.534 15.352 22.661 7.112 7.747
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 660.603 849.904 541.308 563.154 597.219
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 585.158 780.573 467.91 487.626 527.643
  Συνολικό Απόθεμα 2155.54 1776.61 1182.49 1016.26 1018.74
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6318.15 5984.22 4733.11 4396.8 4607.59
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1665.81 1834.71 1837.18 1800.12 1890.91
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6098.32 5797.44 5510.13 5117.28 4916.51
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4432.51 -3962.73 -3672.95 -3317.16 -3025.6
  Υπεραξία, Καθαρό 51.064 51.064 51.064 1.235 69.124
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 43.437 46.578 49.576 3.233 2.249
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 40.888 29.229 24.438 27.713 29.547
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 101.225 105.848 107.273 101.033 141.946
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1947.14 1967.57 1291.16 1214.12 1262.07
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1021.28 1318.06 880.52 785.299 784.927
  Δεδουλευμένα Έξοδα 74.782 55.008 38.612 29.753 30.115
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 594.492 484.905 279.668 319.831 375.889
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 256.586 109.592 92.363 79.242 71.137
  Σύνολο Οφειλών 3844.05 3829.18 3161.09 2524.18 2544.99
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1394.03 1368.24 1409.69 1051.74 1026.29
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1394.03 1368.24 1409.69 1051.74 1026.29
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 227.784 200.051 179.044 126.915 164.877
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 73.596 59.822 42.966 56.369 56.697
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 201.494 233.499 238.233 75.031 35.054
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2474.1 2155.04 1572.01 1872.62 2062.6
  Κοινή Μετοχή 64.931 67.637 67.637 67.637 69.017
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0.268 0.268 0.258 27.313 81.403
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2402.01 2104.49 1634.93 1700.95 1801.01
  Treasury Stock - Common -90.728 -10.251 -1.062 -1.062 -3.417
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 97.618 -7.106 -129.749 77.777 114.592
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6318.15 5984.22 4733.11 4396.8 4607.59
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 249.332 269.638 270.453 270.453 275.699
  Sep 2023 Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4627 4685.95 4415.72 5382.47 3916.79
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1813 1577.25 1599.57 1561.99 1290.28
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1750 1543.89 1548.04 1517.46 1274.93
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63 33.361 51.534 44.527 15.352
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 743 844.086 660.603 1168.29 849.904
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 647 821.363 585.158 1156.8 780.573
  Συνολικό Απόθεμα 2071 2264.61 2155.54 2652.19 1776.61
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6568 6587.9 6318.15 7494.21 5984.22
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1636.31 1665.81 1888.12 1834.71
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6049.49 6098.32 6121.58 5797.44
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4413.18 -4432.51 -4233.46 -3962.73
  Υπεραξία, Καθαρό 51.064 51.064 51.064 51.064
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 41.876 43.437 44.782 46.578
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 40.805 40.888 41.189 29.229
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1941 131.898 101.225 86.586 105.848
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2010 2050.56 1947.14 2908.27 1967.57
  Payable/Accrued 1187.32 1995.06
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 907 813.336 594.492 761.75 484.905
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 277 49.9 256.586 151.456 109.592
  Σύνολο Οφειλών 3779 3994.51 3844.05 4738.66 3829.18
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1343 1451.87 1394.03 1329.3 1368.24
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1343 1451.87 1394.03 1329.3 1368.24
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 215.725 227.784 217.477 200.051
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 63.444 73.596 81.9 59.822
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 426 212.91 201.494 201.716 233.499
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2789 2593.39 2474.1 2755.55 2155.04
  Κοινή Μετοχή 64.931 64.931 67.637 67.637
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0.268 0.268 0.268 0.268
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2589.3 2402.01 2618.96 2104.49
  Treasury Stock - Common -92.813 -90.728 -124.55 -10.251
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2789 31.708 97.618 193.231 -7.106
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6568 6587.9 6318.15 7494.21 5984.22
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 238.611 249.335 249.332 259.699 269.638
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 826 1021.28 1318.06
  Δεδουλευμένα Έξοδα 74.782 55.008
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 831.275 765.729 131.617 23.083 310.01
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 544.083 387.814 420.545 358.723 326.397
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 192.935 179.103 179.09 175.305 166.153
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 327.57 79.901 22.088 194.766 34.02
  Cash Taxes Paid 238.237 136.866 99.272 115.701 81.067
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 50.05 42.976 43.162 33.42 32.09
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -807.697 -636.919 87.75 -34.431 -183.786
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -125.5 -90.436 -372.477 -127.765 -155.334
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -136.717 -102.142 -101.432 -145.655 -146.146
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 11.217 11.706 -271.045 17.89 -9.188
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -216.035 10.314 67.498 -220.053 41.684
  Total Cash Dividends Paid -129.85 -135.226 -108.218 -81.136 -124.23
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -206.004 -9.418 -48.705 -3.416
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 119.819 154.958 202.771 -36.459 169.171
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 70.563 50.119 -75.383 15.917 16.83
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 273.111 357.811 40.183 26.822 229.577
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -27.055 -53.753 0.159
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 831.275 823.248 765.729 268.564
  Cash From Operating Activities 544.083 76.634 387.814 107.735
  Cash From Operating Activities 192.935 93.986 179.103 88.01
  Non-Cash Items 327.57 81.014 79.901 24.148
  Cash Taxes Paid 238.237 100.636 136.866 2.587
  Cash Interest Paid 50.05 17.805 42.976 19.192
  Changes in Working Capital -807.697 -921.614 -636.919 -272.987
  Cash From Investing Activities -125.5 -45.636 -90.436 -49.06
  Capital Expenditures -136.717 -47.921 -102.142 -52.935
  Other Investing Cash Flow Items, Total 11.217 2.285 11.706 3.875
  Cash From Financing Activities -216.035 107.868 10.314 -5.14
  Total Cash Dividends Paid -129.85 -135.226 -135.226
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 119.819 223.162 154.958 130.086
  Foreign Exchange Effects 70.563 103.669 50.119 20.358
  Net Change in Cash 273.111 242.535 357.811 73.893
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -206.004 -115.294 -9.418
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Corporacion Financiera Alba SA Investment Advisor 19.2925 48103113 0 2023-04-12 LOW
  Bravo Andreu (Daniel) Individual Investor 5.7083 14232894 0 2023-04-12 LOW
  Industrial Development Corporation of South Africa Limited (IDC) Sovereign Wealth Fund 3.5312 8804655 0 2023-04-12 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4785 6179667 10087 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2907 5711500 -55 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2923 3222268 -14506 2023-09-30 LOW
  Santander Asset Management Investment Advisor 1.1385 2838673 0 2023-09-30 MED
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.6564 1636563 16655 2023-09-30 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.6164 1536972 1260775 2022-09-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.545 1358858 -17783 2023-06-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.5008 1248616 135613 2023-09-30 MED
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3308 824724 209153 2023-09-30 MED
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3099 772796 0 2023-09-30 LOW
  Cartesio Inversiones, SGIIC, SA Investment Advisor 0.307 765563 60000 2023-07-31 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2911 725804 1153 2023-09-30 LOW
  Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 0.2885 719349 57664 2023-08-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2753 686412 13342 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2714 676581 0 2023-09-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2709 675524 25264 2023-09-30 LOW
  Gescooperativo, S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor 0.2692 671206 -41945 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Acerinox Company profile

  Σχετικά με την Acerinox, S.A.

  Η Acerinox SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του χάλυβα. Ασχολείται με την κατασκευή, το κράμα και τη διανομή επίπεδων και μακρών προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Επίπεδα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα, ο οποίος προσφέρει πλάκες, επίπεδα, σπείρες, πλάκες, φύλλα, κύκλους και επίπεδες ράβδους- Μακριά προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα, ο οποίος προσφέρει ράβδους, γωνίες, σύρματα και συρματόσχοινα, και Άλλα, ο οποίος περιλαμβάνει άλλα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα εξυπηρέτησης και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική. Η Εταιρεία είναι μητρική εταιρεία του ομίλου Acerinox, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από θυγατρικές εταιρείες, όπως η Acerinox Europa SAU, η North American Stainless Inc, η Columbus Stainless Pty Ltd, η Bahru Stainless SDN BHD, η Roldan SA και η Inoxfil SA.

  Industry: Iron, Steel Mills & Foundries

  C/ Santiago de Compostela nº 100
  MADRID
  MADRID 28035
  ES

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου