Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Accolade, Inc. - ACCD CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Accolade Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 5.24-17.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 589.80K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 962.40M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 73.63M
Έσοδα 363.14M
EPS -6.55
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Accolade, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:30

Χώρα

US

Γεγονός

Accolade Inc at Stifel Cross Sector Insight Conference
Accolade Inc at Stifel Cross Sector Insight Conference

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 Accolade Inc Earnings Release
Q1 2024 Accolade Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Accolade Inc Annual Shareholders Meeting
Accolade Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 4, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2024 Accolade Inc Earnings Release
Q2 2024 Accolade Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 363.142 310.021 170.358 132.507 94.811
Έσοδα 363.142 310.021 170.358 132.507 94.811
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 198.905 169.019 93.673 73.685 60.568
Ακαθάριστο Εισόδημα 164.237 141.002 76.685 58.822 34.243
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 826.656 435.746 217.135 180.711 148.788
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 281.669 256.316 115.25 98.51 78.829
Depreciation / Amortization 46.377 42.608 8.212 8.516 9.391
Λειτουργικά Έσοδα -463.514 -125.725 -46.777 -48.204 -53.977
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.255 -2.905 -3.724 -2.925 -2.374
Άλλο, Καθαρό -0.015 -0.133 -0.147 -0.107 -0.09
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -463.274 -128.763 -50.648 -51.236 -56.441
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Καθαρά Κέρδη -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 71.2798 63.8233 29.3706 47.0013 47.0013
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.44853 -1.92914 -1.72458 -1.09284 -1.20201
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.63999 -1.79451 -1.72458 -1.09284 -1.20201
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 299.705 13.219
Other Operating Expenses, Total 0 -45.416
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 99.025 90.946 87.643 85.528 93.756
Έσοδα 99.025 90.946 87.643 85.528 93.756
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 51.048 50.412 49.83 47.615 43.593
Ακαθάριστο Εισόδημα 47.977 40.534 37.813 37.913 50.163
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 130.212 131.328 133.551 431.565 123.568
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 67.536 68.875 72.15 72.669 75.457
Depreciation / Amortization 11.628 11.602 11.571 11.576 11.641
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.439 0 299.705 0.011
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 0 -7.134
Λειτουργικά Έσοδα -31.187 -40.382 -45.908 -346.037 -29.812
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.739 0.386 -0.236 -0.634 -0.768
Άλλο, Καθαρό -0.036 0.201 -0.13 -0.05 -0.114
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.484 -39.795 -46.274 -346.721 -30.694
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Καθαρά Κέρδη -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.433 -39.872 -46.523 -342.822 -34.556
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 72.0751 71.2283 70.4758 69.7386 67.2386
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.42224 -0.55978 -0.66013 -4.91581 -0.51393
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38115 -0.55383 -0.63177 -2.12241 -0.51382
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 365.949 409.137 453.981 48.935 46.885
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 321.083 365.853 433.884 33.155 42.701
Cash 433.884 33.155 42.701
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.695 30.801 11.837 1.189 0.436
Accounts Receivable - Trade, Net 26.695 30.801 11.837 1.189 0.436
Prepaid Expenses 14.149 9.468 5.957 12.944 2.84
Other Current Assets, Total 4.022 3.015 2.303 1.647 0.908
Total Assets 903.069 1285.53 475.51 73.248 65.762
Property/Plant/Equipment, Total - Net 44.288 44.923 9.227 13.625 15.274
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 94.893 53.507 64.233 60.229
Accumulated Depreciation, Total -49.97 -44.28 -50.608 -44.955
Other Long Term Assets, Total 11.439 8.883 7.685 4.621 3.603
Total Current Liabilities 119.414 111.753 79.075 69.958 56.665
Accounts Payable 10.155 7.837 7.39 5.273 2.454
Accrued Expenses 58.374 47.435 40.224 30.418 22.752
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.596 0
Other Current Liabilities, Total 50.885 55.885 31.461 34.267 31.459
Total Liabilities 429.283 429.735 84.662 97.021 81.719
Total Long Term Debt 282.323 280.666 0 21.144 19.2
Long Term Debt 282.323 280.666 0 21.144 19.2
Other Liabilities, Total 27.546 37.316 5.587 5.919 5.854
Total Equity 473.786 855.794 390.848 -23.773 -15.957
Redeemable Preferred Stock 0 233.022 214.664
Common Stock 0.007 0.007 0.006 0.002 0.001
Additional Paid-In Capital 1428.07 1350.43 762.362 64.071 38.881
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -954.294 -494.644 -371.52 -320.868 -269.503
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 903.069 1285.53 475.51 73.248 65.762
Total Common Shares Outstanding 73.0891 67.0985 55.6991 47.0013 47.0013
Goodwill, Net 278.191 577.896 4.013 4.013
Intangibles, Net 203.202 244.69 0.604 2.054
Μετρητά & Ισοδύναμα 321.083 365.853
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 365.949 366.231 374.787 377.567 409.137
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 321.083 325.637 330.633 335.628 365.853
Μετρητά & Ισοδύναμα 321.083 325.637 330.633 335.628 365.853
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.695 24.185 30.608 28.478 30.801
Accounts Receivable - Trade, Net 26.695 24.185 30.608 28.478 30.801
Prepaid Expenses 14.149 12.334 10.101 10.282 9.468
Other Current Assets, Total 4.022 4.075 3.445 3.179 3.015
Total Assets 903.069 913.791 931.684 944.454 1285.53
Property/Plant/Equipment, Total - Net 44.288 44.497 44.606 45.655 44.923
Goodwill, Net 278.191 278.191 278.191 278.191 577.896
Intangibles, Net 203.202 213.574 223.946 234.318 244.69
Other Long Term Assets, Total 11.439 11.298 10.154 8.723 8.883
Total Current Liabilities 119.414 116.616 112.662 95.479 111.753
Accounts Payable 10.155 9.987 11.094 7.777 7.837
Accrued Expenses 58.374 53.885 48.044 39.715 56.778
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 50.885 52.744 53.524 47.987 47.138
Total Liabilities 429.283 427.838 425.37 409.947 429.735
Total Long Term Debt 282.323 281.914 281.5 281.083 280.666
Long Term Debt 282.323 281.914 281.5 281.083 280.666
Other Liabilities, Total 27.546 29.308 31.208 33.385 37.316
Total Equity 473.786 485.953 506.314 534.507 855.794
Common Stock 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Additional Paid-In Capital 1428.07 1409.81 1390.3 1371.97 1350.43
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -954.294 -923.861 -883.989 -837.466 -494.644
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 903.069 913.791 931.684 944.454 1285.53
Total Common Shares Outstanding 73.0891 72.3907 71.5384 69.6103 67.0985
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -459.65 -123.124 -50.652 -51.365 -56.496
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -40.705 -62.35 -25.232 -34.247 -16.548
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 46.377 42.608 8.212 8.516 9.391
Μη Χρηματικά Στοιχεία 377.707 32.141 13.485 14.004 5.01
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.64 0.93 2.296 2.391 2.609
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.142 -7.843 3.723 -5.402 25.547
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.228 -263.613 -2.423 -3.521 -3.118
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.228 -3.617 -2.365 -3.315 -3.118
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.163 257.932 428.384 28.222 48.833
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.991 13.303 451.137 26.562 50.935
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 287.5 -22 1.66 -2.102
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -44.77 -68.031 400.729 -9.546 29.167
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -259.996 -0.058 -0.206
Cash Taxes Paid 0.157 0.122 0.149
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.828 -42.871 -0.753
Deferred Taxes -3.997 -6.132
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line -459.65 -429.217 -389.345 -342.822 -123.124
Cash From Operating Activities -40.705 -38.146 -33.454 -30.461 -62.35
Cash From Operating Activities 46.377 34.749 23.147 11.576 42.608
Non-Cash Items 377.707 358.357 339.159 320.33 32.141
Cash Taxes Paid 0.157 0.103 0.022 0.022 0.122
Cash Interest Paid 1.64 1.539 0.82 0.769 0.93
Changes in Working Capital -1.142 1.824 -2.556 -15.546 -7.843
Cash From Investing Activities -7.228 -4.815 -2.904 -1.272 -263.613
Capital Expenditures -7.228 -4.815 -2.904 -1.272 -3.617
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 -259.996
Cash From Financing Activities 3.163 2.745 1.138 1.508 257.932
Financing Cash Flow Items -1.828 -1.828 -1.828 -42.871
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.991 4.573 2.966 1.508 13.303
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 287.5
Net Change in Cash -44.77 -40.216 -35.22 -30.225 -68.031
Deferred Taxes -3.997 -3.859 -3.859 -3.999 -6.132
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 7.7936 5738712 279796 2023-03-31 LOW
Andreessen Horowitz Venture Capital 7.3318 5398708 0 2022-09-30 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 6.9803 5139881 97730 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.7791 4991757 86799 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.166 4540296 51448 2023-03-31 LOW
Bellevue Asset Management AG Investment Advisor 5.489 4041801 364524 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 4.3488 3202186 675103 2023-03-31 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 3.4563 2545000 607000 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.2384 2384580 77155 2023-03-31 LOW
Sepio Capital, LP Investment Advisor 2.0456 1506225 1506225 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0438 1504944 40580 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7744 1306584 67623 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.7613 1296941 27383 2023-03-31 LOW
Singh (Rajeev) Individual Investor 1.658 1220856 413367 2023-05-26 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6178 1191220 421465 2023-03-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.199 882857 400157 2023-03-31 HIGH
BofA Global Research (US) Research Firm 1.1802 869039 75137 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.1195 824322 270757 2023-03-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.076 792334 5886 2023-03-31 LOW
Apo Asset Management GmbH Investment Advisor 1.0526 775038 58339 2023-04-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Accolade, Inc. Company profile

Σχετικά με την Accolade, Inc.

Η Accolade Inc. είναι πάροχος εξατομικευμένων, τεχνολογικά υποστηριζόμενων λύσεων που βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν, να περιηγηθούν και να αξιοποιήσουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τις παροχές στο χώρο εργασίας τους. Οι πελάτες της εταιρείας είναι κυρίως εργοδότες που χρησιμοποιούν το Accolade προκειμένου να παρέχουν στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους ένα ενιαίο σημείο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τις ανάγκες τους σε θέματα υγείας, υγειονομικής περίθαλψης και παροχών. Η πλατφόρμα της συνδυάζει ανοιχτή, βασισμένη στο cloud ευφυή τεχνολογία με πολυτροπική υποστήριξη από μια ομάδα ενσυναισθητικών και ενημερωμένων βοηθών υγείας Accolade και κλινικών ιατρών, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, ιατρικών διευθυντών γιατρών και ειδικών σε θέματα συμπεριφορικής υγείας. Η εταιρεία αξιοποιεί τις ολοκληρωμένες δυνατότητές της, τη συνδεσιμότητα με τους παρόχους και το οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα διαχρονικά δεδομένα για την εμπλοκή όλου του πληθυσμού των μελών. Οι προσφορές της είναι: Accolade Total Benefits, Accolade Total Care, Accolade Total Health and Benefits, Accolade Boost, το πρόγραμμα Trusted Supplier Program και οι λύσεις Mental Health Integrated Care.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

660 W. Germantown Pike Suite 500
PLYMOUTH MEETING
PENNSYLVANIA 19462
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.53 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00431

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου