Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ABVC BioPharma, Inc. - ABVC CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.50-2.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 31.55K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 732.88K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 22.50M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.08M
Έσοδα 1.07M
EPS -0.38
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.42
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

ABVC BioPharma, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 ABVC Biopharma Inc Earnings Release
Q2 2023 ABVC Biopharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 ABVC Biopharma Inc Earnings Release
Q3 2023 ABVC Biopharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0.96978 0.3558 0.48305 0.70172 0.00696
Έσοδα 0.96978 0.3558 0.48305 0.70172 0.00696
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.28642 0.00509 0.01872 0.02014 0.18528
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.68336 0.35071 0.46433 0.68158 -0.17832
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.1943 12.0618 9.95004 4.1605 5.40463
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.1043 11.0529 8.42045 3.09181 1.61752
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.69346 1.00381 0.54966 1.04855 0.98872
Λειτουργικά Έσοδα -15.2245 -11.706 -9.46699 -3.45878 -5.39767
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.37306 -0.02754 -1.54658 -0.66835 -1.03872
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.5146 -11.2108 -10.8139 -4.01028 -6.42963
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.3124 -12.0358 -10.5936 -3.93324 -6.06453
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.4232 -12.8388 -9.79116 -3.64178 -5.57538
Καθαρά Κέρδη -16.4232 -12.8388 -9.79116 -3.64178 -5.57538
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.4232 -12.8388 -9.79116 -3.64178 -5.57538
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.4232 -12.8388 -9.79116 -3.64178 -5.57538
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.4232 -12.8388 -9.79116 -3.64178 -5.57538
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.6647 25.0535 19.7156 17.4985 11.6071
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.51866 -0.51246 -0.49662 -0.20812 -0.48034
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.5164 -0.51246 -0.46493 -0.20812 -0.33401
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.11013 0 0.96122 2.61311
Άλλο, Καθαρό 0.083 0.52268 0.19964 0.11685 0.00677
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.11087 -0.80296 0.80242 0.29146 0.48915
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.12827 0.58899 0.04227 0.31286 0.02566
Έσοδα 0.12827 0.58899 0.04227 0.31286 0.02566
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.06024 0.26541 0.01074 0.00837 0.0019
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.06803 0.32358 0.03153 0.30449 0.02376
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.03446 3.83211 3.75811 2.35972 6.24438
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.63924 1.96079 3.44189 1.81857 5.88308
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.33498 1.49579 0.30548 0.53278 0.3594
Λειτουργικά Έσοδα -1.90619 -3.24312 -3.71584 -2.04686 -6.21872
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.01621 -0.35877 -0.07855 0.03473 0.02953
Άλλο, Καθαρό 0.02517 0.06386 0.02209 -0.01766 0.01471
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.89723 -3.53803 -3.7723 -2.02978 -6.17448
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.89723 -4.5009 -3.77652 -1.94733 -6.08762
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.07354 -0.36304 0.07166 0.08834 0.09218
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.8237 -4.86394 -3.70486 -1.859 -5.99544
Καθαρά Κέρδη -1.8237 -4.86394 -3.70486 -1.859 -5.99544
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.8237 -4.86394 -3.70486 -1.859 -5.99544
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.8237 -4.86394 -3.70486 -1.859 -5.99544
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.8237 -4.86394 -3.70486 -1.859 -5.99544
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.0758 33.0784 32.5746 31.3073 29.6834
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05514 -0.14704 -0.11373 -0.05938 -0.20198
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05514 -0.14488 -0.11373 -0.05938 -0.20198
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.11013
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.98725 9.62512 6.17297 0.87824 0.56648
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.16106 5.9367 4.27321 0.1443 0.22669
Cash
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.36949 1.71271 0.9994 0.64053 0.09848
Total Assets 9.85548 13.698 11.6067 6.92781 5.94012
Other Long Term Assets, Total 3.14966 1.14238 1.95543 1.63958 1.37541
Total Current Liabilities 5.81953 3.69231 4.84439 6.81419 10.9878
Accounts Payable 0 0.02304 0.024 0
Accrued Expenses 3.2789 1.6479 2.43503 2.31182 1.24316
Notes Payable/Short Term Debt 1.89375 1.64 1.8358 2.0187 1.4097
Other Current Liabilities, Total 0.64688 0.40441 0.30052 0.43877 7.7451
Total Liabilities 6.75689 4.85438 8.16837 7.07878 11.5981
Total Long Term Debt 0 0 2.6244 0 0.26526
Total Equity 3.09859 8.84365 3.43834 -0.15096 -5.658
Common Stock 0.03286 0.02893 0.02442 0.01948 0.01189
Additional Paid-In Capital 67.9075 58.1137 40.7518 28.1803 14.9837
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -54.9044 -38.4812 -25.6424 -15.8512 -12.2094
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9.85548 13.698 11.6067 6.92781 5.94012
Total Common Shares Outstanding 32.8573 28.9263 24.4205 19.4782 11.8848
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.08527 5.82855 4.27321 0.1443 0.22669
Accounts Receivable - Trade, Net 0.85567 0.42609 0.30315 0.30684 0
Total Inventory 0 0.02598 0 0 0.00132
Prepaid Expenses 0.15024 1.21307 0.17219 0.07727 0.2239
Other Current Assets, Total 1.30646 0.73667 0.72816 0.01615 0.01609
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.73512 1.99778 2.28758 1.04538 0.51007
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.03958 5.31225 5.58627 4.28667 0.76247
Accumulated Depreciation, Total -3.30446 -3.31447 -3.29869 -3.24129 -0.2524
Long Term Investments 0.84207 0.93276 1.19073 3.36462 3.48817
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.25 2.0209 0.58984
Long Term Debt 0 2.6244 0 0.26526
Minority Interest 0.13755 0.02669 -0.77627 0.02615 0.31761
Other Liabilities, Total 0.79981 1.13538 1.47585 0.23844 0.02747
Treasury Stock - Common -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Other Equity, Total -0.83731 -1.71774 -2.5955 -3.39957 0.65585
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.0758 0.10815
Goodwill, Net 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Note Receivable - Long Term 1.14138
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.48006 2.98725 2.90308 9.78939 7.98793
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.21297 0.16106 1.40113 2.99337 2.81349
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.13496 0.08527 1.32354 2.91061 2.71794
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.26231 1.36949 0.54768 4.14502 3.14197
Accounts Receivable - Trade, Net 0.74233 0.85567 0.04768 0.4317 0.4266
Total Inventory 0 0.02049 0.02186 0.0227
Prepaid Expenses 0.34785 0.15024 0.28718 1.94052 1.29512
Other Current Assets, Total 0.65692 1.30646 0.6466 0.68863 0.71465
Total Assets 10.7349 9.85548 10.4806 13.7826 12.0668
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.67034 1.73512 1.81068 1.89187 1.98134
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.98422 5.03958 5.09896 5.19408 5.29062
Accumulated Depreciation, Total -3.31388 -3.30446 -3.28828 -3.30221 -3.30928
Long Term Investments 0.84984 0.84207 0.81616 0.87057 0.90425
Other Long Term Assets, Total 3.48877 3.14966 3.76069 1.23078 1.19323
Total Current Liabilities 5.07494 5.81953 3.89431 3.64586 3.6637
Accounts Payable 0.00209
Payable/Accrued
Accrued Expenses 3.1506 3.2789 1.56525 1.59718 1.59657
Notes Payable/Short Term Debt 0.902 1.89375 1.86625 1.574 1.60975
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 1.02233 0.64688 0.46281 0.4726 0.45738
Total Liabilities 9.06445 6.75689 4.56189 4.44829 4.63988
Total Long Term Debt 3.20659 0 0 0 0
Long Term Debt 3.20659
Minority Interest 0.06402 0.13755 -0.22548 -0.15382 -0.06549
Other Liabilities, Total 0.71891 0.79981 0.89306 0.95625 1.04167
Total Equity 1.67049 3.09859 5.91868 9.33432 7.42688
Common Stock 0.03308 0.03286 0.03263 0.03231 0.03031
Additional Paid-In Capital 68.048 67.9075 66.4937 66.2405 62.5785
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -56.7281 -54.9044 -50.0405 -46.3356 -44.4766
Treasury Stock - Common -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Other Equity, Total -0.58246 -0.83731 -1.4671 -1.50282 -1.60534
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.7349 9.85548 10.4806 13.7826 12.0668
Total Common Shares Outstanding 33.0807 32.8573 32.6323 32.3073 30.3073
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.07801 0.0758 0.07758 0.08276 0.09555
Goodwill, Net 0 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Note Receivable - Long Term 1.24593 1.14138 1.18996
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -16.3124 -12.0358 -10.5936 -3.93324 -6.06453
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.39839 -7.59772 -4.56392 -3.13453 -0.90053
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.38982 5.2157 6.30216 0.22665 3.41079
Cash Taxes Paid 0.0016 0 0 0.00205 0.00185
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.28547 0.33387 0.20856 0.16713 0.21054
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.63557 -1.61376 -0.08643 0.59767 2.07655
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.01393 9.99555 9.56784 3.08749 0.89686
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.85043
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.66393 11.1194 7.61533 1.08411
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.35 -0.27347 1.95251 2.00338 0.89686
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.17349 1.56384 4.84093 -0.08234 -0.16406
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.0238 0.01199 0.03714 0.05509 0.04361
Deferred Taxes 0.8648 0.8242 -0.2232 -0.08069 -0.36695
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.72168 -0.80597 -0.22543 -0.0353 -0.15637
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.60199 -0.78846 -0.22543 -0.0353 -0.15637
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.06734 -0.02802 0.06244 0 -0.00402
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.11969 -0.0175
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.89723 -16.3124 -11.8115 -8.03495 -6.08762
Cash From Operating Activities -1.49763 -7.39839 -6.93732 -6.42362 -2.99426
Cash From Operating Activities 0.00649 0.0238 0.01736 0.0109 0.00541
Deferred Taxes 0 0.8648 -0.03125 -0.17012 -0.08687
Non-Cash Items 0.36497 7.38982 5.696 4.93657 4.70151
Cash Taxes Paid 0 0.0016 0.0016 0 0
Cash Interest Paid 0.05666 0.28547 0.16174 0.02435 0.04384
Changes in Working Capital 0.02814 0.63557 -0.80797 -3.16603 -1.52669
Cash From Investing Activities 0 -1.72168 -1.6384 -0.11525 -0.09322
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.60199 -1.51879 0 0
Cash From Financing Activities 2.20659 4.01393 4.26743 3.66393 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.66393 3.91743 3.66393 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.20659 0.35 0.35 0 0
Foreign Exchange Effects -0.3088 -0.06734 -0.28678 -0.09103 -0.04515
Net Change in Cash 0.40015 -5.17349 -4.59507 -2.96597 -3.13263
Capital Expenditures 0 -0.11969 -0.1196 -0.11525 -0.09322
Financing Cash Flow Items 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
YuanGene, Corp Corporation 25.081 8296968 0 2023-05-10 LOW
Jiang (Tsung-Shann) Individual Investor 11.1357 3683784 0 2023-05-10 LOW
Jiang (Eugene) Individual Investor 2.1228 702246 0 2023-05-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1714 387513 12000 2023-03-31 LOW
Odaira (Yoshinobu) Individual Investor 0.4949 163702 0 2023-05-10 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.421 139282 0 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.139 45973 45973 2023-03-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1241 41055 1434 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0557 18421 0 2023-03-31 LOW
Doong (Howard) Individual Investor 0.0556 18404 0 2023-05-10 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.0421 13923 3897 2023-03-31 MED
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0401 13254 -994 2023-03-31 HIGH
Jiang (Tsang Ming) Individual Investor 0.0183 6067 0 2023-05-10 LOW
Chou (Yen-Hsin) Individual Investor 0.0172 5679 0 2023-05-10 LOW
Chung (Yu- Min) Individual Investor 0.0168 5556 0 2023-05-10 LOW
Jiang (Chang-Jen) Individual Investor 0.0168 5545 0 2023-05-10 LOW
Sakamoto (Norimi) Individual Investor 0.0141 4667 0 2023-05-10 LOW
Hsu (Che Wei) Individual Investor 0.0101 3346 0 2023-05-10 LOW
Chow (Leeds) Individual Investor 0.0082 2728 0 2023-05-10 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 0.0048 1592 0 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ABVC BioPharma, Inc. Company profile

Σχετικά με την ABVC BioPharma, Inc.

Η ABVC BioPharma, Inc. (ABVC), πρώην American BriVision (Holding) Corporation, είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του αγωγού της παρακολουθώντας ιατρικές ανακαλύψεις ή τεχνολογίες ιατρικών συσκευών σε ερευνητικά ιδρύματα. Η ABVC έχει περίπου έξι φάρμακα και τρεις ιατρικές συσκευές υπό ανάπτυξη. Ο αγωγός της Εταιρείας περιλαμβάνει τα ABV-1501, ABV-1504, ABV-1505, ABV-1702, ABV-1703, ABV-1601, ABV-1701, ABV-2001 και ABV-2002. Το ABV-1501 είναι μια συνδυαστική θεραπεία για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC). Το ABV-1504 είναι ένας φυτικός αναστολέας επαναπρόσληψης που στοχεύει στη νορεπινεφρίνη. Η ABVC αναπτύσσει το ABV-1505 για τη θεραπεία της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD). Το ABV-1702 προορίζεται για τη θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (MDS). Η ABVC ανέπτυξε μια ένδειξη, το ABV-1703, για τον καρκίνο του παγκρέατος. Η εταιρεία έχει αναπτύξει το ABV-1601 για τη θεραπεία της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο. Το ABV-1701 είναι ένα υποκατάστατο του υαλοειδούς για την υαλοειδεκτομή.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

44370 Old Warm Springs Blvd
FREMONT
CALIFORNIA 94538-6148
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,185.05 Price
+1.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+3.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00491

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου