Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ABN AMRO Group N.V. - ABNd CFD

  13.125
  0.5%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.055
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  ABN Amro Bank NV ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.06
  Άνοιγμα* 13.05
  Μεταβολή 1 έτους* 35.51%
  Εύρος ημέρας* 12.915 - 13.15
  Εύρος 52 εβδ. 8.69-17.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.18M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 61.99M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.80B
  Αναλογία P/E 4.95
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 868.16M
  Έσοδα 11.97B
  EPS 2.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.65208
  Beta 1.28
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 25, 2023 13.060 0.075 0.58% 12.985 13.230 12.905
  Sep 22, 2023 13.110 -0.405 -3.00% 13.515 13.555 12.895
  Sep 21, 2023 13.635 -0.080 -0.58% 13.715 13.750 13.455
  Sep 20, 2023 13.790 0.090 0.66% 13.700 13.810 13.625
  Sep 19, 2023 13.695 0.160 1.18% 13.535 13.755 13.535
  Sep 18, 2023 13.590 -0.150 -1.09% 13.740 13.975 13.545
  Sep 15, 2023 13.765 -0.280 -1.99% 14.045 14.090 13.725
  Sep 14, 2023 14.010 0.485 3.59% 13.525 14.060 13.525
  Sep 13, 2023 13.590 0.015 0.11% 13.575 13.720 13.490
  Sep 12, 2023 13.605 0.235 1.76% 13.370 13.720 13.370
  Sep 11, 2023 13.375 0.010 0.07% 13.365 13.490 13.315
  Sep 8, 2023 13.360 0.015 0.11% 13.345 13.385 13.160
  Sep 7, 2023 13.330 0.000 0.00% 13.330 13.450 13.290
  Sep 6, 2023 13.350 -0.040 -0.30% 13.390 13.440 13.235
  Sep 5, 2023 13.460 -0.005 -0.04% 13.465 13.610 13.310
  Sep 4, 2023 13.520 -0.120 -0.88% 13.640 13.800 13.460
  Sep 1, 2023 13.575 -0.045 -0.33% 13.620 13.725 13.510
  Aug 31, 2023 13.600 -0.530 -3.75% 14.130 14.180 13.550
  Aug 30, 2023 14.105 0.375 2.73% 13.730 14.215 13.730
  Aug 29, 2023 13.670 0.375 2.82% 13.295 13.680 13.295

  ABN AMRO Group N.V. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2376 1838 356 2680 3086
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1867 1234 -45 2046 2350
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -3 0 -39
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1867 1231 -45 2046 2311
  Καθαρά Κέρδη 1867 1231 -45 2046 2311
  Total Adjustments to Net Income -91 -91 -113 -105 -102
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1776 1140 -158 1941 2209
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1776 1140 -158 1941 2209
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1776 1140 -158 1941 2209
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 908 940 940 940 940
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.95595 1.21277 -0.16809 2.06489 2.35
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8415 0.5185 0 1.088 1.2325
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.82614 1.3049 0.70941 2.01698 2.43587
  Interest Income, Bank 8509 7934 8572 10241 10732
  Total Interest Expense 2538 2306 2542 3590 3762
  Net Interest Income 5971 5628 6030 6651 6970
  Loan Loss Provision 39 -46 1208 657 655
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 5932 5674 4822 5994 6315
  Non-Interest Income, Bank 3307 3973 3814 3687 3944
  Non-Interest Expense, Bank -6863 -7809 -8280 -7001 -7173
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1155 722 486 902 626
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 869 523 354 743 475
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 869 523 354 743 475
  Καθαρά Κέρδη 869 523 354 743 475
  Total Adjustments to Net Income -22 -23 -22 -23 -23
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 847 500 332 720 452
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 847 500 332 720 452
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 847 500 332 720 452
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 864.286 888.907 898.691 911.103 902.402
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.98 0.56249 0.36943 0.79025 0.50089
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.527 0 0.5695 0 0.272
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.98 0.56249 0.36943 0.79025 0.50089
  Interest Income, Bank 4042 3406 2617 1904 1724
  Total Interest Expense 2420 1786 1053 629 451
  Net Interest Income 1622 1620 1564 1275 1273
  Loan Loss Provision -69 14 32 7 62
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 1691 1606 1532 1268 1211
  Non-Interest Income, Bank 759 675 664 1007 852
  Non-Interest Expense, Bank -1295 -1559 -1710 -1373 -1437
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 379581 399113 395623 375054 381295
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 988 1172 1255 1706 1506
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2882 3332 3361 3997 3613
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1894 -2161 -2105 -2291 -2107
  Υπεραξία, Καθαρό 78 79 78 110 103
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 30 48 50 68 61
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 474 564 593 639 522
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 510 709 929 604 400
  Other Assets, Total 4541 4381 5100 4704 4077
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1816 1821 1962 1963 1867
  Δεδουλευμένα Έξοδα 939 876 928 980 1023
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 22 101 27 42 30
  Σύνολο Οφειλών 356769 377119 374634 353583 359937
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 42379 49861 54499 60803 63401
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 41966 49376 54179 60540 63401
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3 21 6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 5 0 2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7853 7806 9724 8988 9453
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22812 21994 20989 21471 21358
  Κοινή Μετοχή 898 940 940 940 940
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 12529 12970 12970 12970 12970
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 8243 7324 6826 6993 6346
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1116 521 91 391 816
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 379581 399113 395623 375054 381295
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 897.522 940 940 940 940
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21583 17861 20839 24776 21332
  Unrealized Gain (Loss) 26 239 162 177 286
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 413 485 320 263
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 403764 379581 424377 421504 421495
  Other Assets, Total 12796 9685 16564 15014 14127
  Σύνολο Οφειλών 381038 356769 401654 398981 399167
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 65150 63549 55275 61089 63830
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 65150 63549 55275 61089 63830
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 2 2 5 5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12438 11021 14117 13868 13511
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22726 22812 22723 22523 22328
  Κοινή Μετοχή 898 898 898 940 940
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 12529 12529 12529 12970 12970
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 8084 8243 7888 6994 7284
  Unrealized Gain (Loss) 26 206
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1215 1116 1408 1413 1134
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 403764 379581 424377 421504 421495
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 868.157 897.522 897.522 940 940
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 988 1094
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 108 117
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 474 521
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 578 737
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22 16
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1867 1234 -45 2046 2350
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8142 9602 45311 4065 2187
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 172 194 299 240 303
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 8015 -41 1346 2740 2081
  Cash Taxes Paid 544 534 373 645 635
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2455 1397 1834 3963 3869
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -18196 8215 43711 -961 -2547
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -239 3862 -2475 -3264 -1436
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -188 -202 -225 -383 -419
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -51 4064 -2250 -2881 -1017
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2948 -7383 -9835 -9626 2318
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -95 -92 -119 -104 -114
  Total Cash Dividends Paid -840 -639 -1316 -1362
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4383 -6652 -9716 -8206 3794
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 14 58 -57 -21 31
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5419 6139 32944 -8846 3100
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -500
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1867 770
  Cash From Operating Activities -8142 6255
  Cash From Operating Activities 172 85
  Non-Cash Items 8015 4566
  Cash Taxes Paid 544 533
  Cash Interest Paid 2455 800
  Changes in Working Capital -18196 834
  Cash From Investing Activities -239 -166
  Capital Expenditures -188 -83
  Other Investing Cash Flow Items, Total -51 -83
  Cash From Financing Activities 2948 -2203
  Financing Cash Flow Items -95 -47
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 4383 -1103
  Foreign Exchange Effects 14 50
  Net Change in Cash -5419 3936
  Total Cash Dividends Paid -840 -553
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -500 -500
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Dutch Government Government Agency 6.888 29870000 0 2022-12-31 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 6.5081 28222796 4101248 2023-08-09 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.7276 11828197 -5319446 2022-10-03 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7017 11715987 49992 2023-07-31 LOW
  Amundi Asset Management US, Inc. Investment Advisor 2.3179 10051502 113190 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2514 9763140 -897703 2023-08-17 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1935 9512007 26914 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6714 7248013 1067456 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 1.5647 6785165 335775 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3503 5855468 -728524 2022-12-31 LOW
  Amundi Ireland Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3426 5822273 3786 2023-07-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.1664 5057958 146158 2023-07-31 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9603 4164234 70124 2023-07-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7521 3261677 2807 2023-07-31 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7503 3253688 3246 2023-07-31 LOW
  Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7259 3147828 92808 2023-04-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6926 3003575 19244 2023-07-31 LOW
  Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6503 2820136 7180 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6391 2771408 543702 2023-06-30 LOW
  UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.6098 2644581 -13479 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ABN AMRO Group Company profile

  Σχετικά με την ABN AMRO Group N.V.

  Η ABN Amro Bank NV είναι τράπεζα με έδρα τις Κάτω Χώρες. Η τράπεζα παρέχει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε διάφορα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Mobile Banking και του Internet Banking. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Τράπεζας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ασφάλειες, υποθήκες, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, δάνεια και πληρωμές. Η Τράπεζα εξυπηρετεί ιδιώτες, ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες παγκοσμίως.

  Industry: Banks (NEC)

  Gustav Mahlerlaan 10
  PO Box 283
  AMSTERDAM
  NOORD-HOLLAND 1082 PP
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0544%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0763%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου