Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AbCellera Biologics Inc. - ABCL CFD

  4.91
  1.03%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.86
  Άνοιγμα* 4.78
  Μεταβολή 1 έτους* -42.55%
  Εύρος ημέρας* 4.78 - 4.92
  Εύρος 52 εβδ. 3.87-11.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.50M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.87M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.51B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 290.17M
  Έσοδα 50.39M
  EPS -0.45
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 4.91 0.16 3.37% 4.75 4.93 4.75
  Feb 23, 2024 4.85 -0.01 -0.21% 4.86 5.06 4.79
  Feb 22, 2024 4.83 -0.14 -2.82% 4.97 4.97 4.79
  Feb 21, 2024 4.78 -0.40 -7.72% 5.18 5.18 4.63
  Feb 20, 2024 5.28 -0.05 -0.94% 5.33 5.43 5.20
  Feb 16, 2024 5.32 0.17 3.30% 5.15 5.38 5.05
  Feb 15, 2024 5.26 0.03 0.57% 5.23 5.38 5.15
  Feb 14, 2024 5.20 0.06 1.17% 5.14 5.26 5.12
  Feb 13, 2024 5.09 0.00 0.00% 5.09 5.23 5.01
  Feb 12, 2024 5.42 0.36 7.11% 5.06 5.43 5.02
  Feb 9, 2024 5.09 0.11 2.21% 4.98 5.12 4.97
  Feb 8, 2024 4.99 0.15 3.10% 4.84 5.05 4.82
  Feb 7, 2024 4.88 -0.21 -4.13% 5.09 5.14 4.86
  Feb 6, 2024 5.15 0.33 6.85% 4.82 5.15 4.81
  Feb 5, 2024 4.92 0.02 0.41% 4.90 4.92 4.75
  Feb 2, 2024 4.98 -0.07 -1.39% 5.05 5.05 4.80
  Feb 1, 2024 5.17 0.09 1.77% 5.08 5.22 5.07
  Jan 31, 2024 5.08 -0.07 -1.36% 5.15 5.33 5.08
  Jan 30, 2024 5.25 -0.25 -4.55% 5.50 5.57 5.19
  Jan 29, 2024 5.57 0.26 4.90% 5.31 5.59 5.18

  AbCellera Biologics Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Abcellera Biologics Inc Earnings Release
  Q1 2024 Abcellera Biologics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Abcellera Biologics Inc Annual Shareholders Meeting
  Abcellera Biologics Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 485.424 375.203 233.155 11.6115 8.83056
  Έσοδα 485.424 375.203 233.155 11.6115 8.83056
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 268.913 170.79 80.824 15.7285 9.58317
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 66.755 48.761 15.752 4.01153 2.86219
  Έρευνα & Ανάπτυξη 107.879 62.062 29.393 10.1129 5.80252
  Depreciation / Amortization 27.843 14.451 4.836 1.60408 0.91846
  Λειτουργικά Έσοδα 216.511 204.413 152.331 -4.11701 -0.75261
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 12.034 -2.75 -2.818 0.13181 -0.5325
  Άλλο, Καθαρό 10.554 17.486 8.32 1.7745 1.59397
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 239.099 219.149 157.833 -2.2107 0.30885
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.30885
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.30885
  Καθαρά Κέρδη 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.30885
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.01695
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.29191
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.29191
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.29191
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 314.827 318.294 269.498 265.565 265.565
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.50351 0.48215 0.44126 -0.00832 0.0011
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.50351 0.48215 0.4516 -0.00832 0.0011
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.7
  Other Operating Expenses, Total 66.436 45.516 27.143
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 10.056 12.192 21.545 101.383 45.917
  Έσοδα 10.056 12.192 21.545 101.383 45.917
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61.445 77.066 59.323 63.648 54.313
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.362 18.905 15.706 16.881 17.532
  Έρευνα & Ανάπτυξη 36.473 52.647 28.245 26.582 26.685
  Depreciation / Amortization 5.61 5.514 13.818 5.15 4.886
  Other Operating Expenses, Total 0 0 1.554 15.035 5.21
  Λειτουργικά Έσοδα -51.389 -64.874 -37.778 37.735 -8.396
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10.779 9.759 12.034
  Άλλο, Καθαρό 2.606 6.967 -5.668 8.852 1.51
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.004 -48.148 -31.412 46.587 -6.886
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Καθαρά Κέρδη -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.528 -40.11 -29.893 26.624 -6.785
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 288.906 287.767 286.308 315.818 284.687
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10567 -0.13938 -0.10441 0.0843 -0.02383
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10567 -0.13938 -0.10441 0.0843 -0.02383
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1025.49 929.8 813.325 12.6403 15.1622
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 886.485 722.977 595.019 9.67689 11.0399
  Μετρητά & Ισοδύναμα 386.535 476.142 594.116 7.55292 10.4443
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 499.95 246.835 0.903 2.12397 0.59558
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 103.41 174.858 212.336 2.25386 3.57203
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 38.593 160.576 212.336 1.15256 0.80888
  Προπληρωθέντα Εξοδα 9.064 5.293 0.70959 0.55034
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1540.91 1318.57 1005.54 23.4881 21.4922
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 217.255 111.616 17.923 8.47994 6.32994
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 235.73 121.442 23.509 11.6369 7.88282
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -18.475 -9.826 -5.586 -3.15696 -1.55288
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 1.78302 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46.331 30.642 8.388 0.58478 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 118.32 120.676 103.49 7.89486 6.43338
  Payable/Accrued 14.828 14.924 7.13 1.64337 1.51822
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.037 3.652 0.675 0.41914 0
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.38725 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.19 2.07973 2.53135
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 91.455 102.1 95.495 3.36537 2.38381
  Σύνολο Οφειλών 307.63 292.836 175.028 13.2359 9.88297
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.198 1.36314 0.91122
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.198 1.36314 0.91122
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 156.132 134.79 43.179 3.97792 2.53837
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1233.28 1025.73 830.508 10.2521 11.6092
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 7.54585 7.55701
  Κοινή Μετοχή 734.365 722.43 710.387 5.12175 5.07369
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 74.118 35.357 5.919 2.30018 1.48344
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 426.185 267.666 114.202 -4.71563 -2.50494
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1540.91 1318.57 1005.54 23.4881 21.4922
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 286.852 283.257 269.498 265.565 265.565
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 25 25 5.97
  Υπεραξία, Καθαρό 47.806 47.806 31.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 131.502 148.392 115.153
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 72.522 50.313 19.247
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 33.178 37.37 26.161
  Συνολικό Απόθεμα 1.532 1.672
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.391 0.28
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 919.518 930.735 940.653 1025.49 1045.67
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 785.84 795.694 796.495 886.485 868.206
  Μετρητά & Ισοδύναμα 172.422 179.747 193.017 386.535 371.973
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75.483 86.233 99.569 103.41 105.964
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 37.446 45.678 20.003 38.593 105.964
  Συνολικό Απόθεμα 1.194 1.447 1.447 1.532
  Προπληρωθέντα Εξοδα 32.001 22.361 18.142 9.064
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1512.19 1537.17 1497.92 1540.91 1552.41
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 277.209 259.64 233.187 217.255 200.602
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 304.239 283.847 254.52 235.73 216.339
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -27.03 -24.207 -21.333 -18.475 -15.737
  Υπεραξία, Καθαρό 47.806 47.806 47.806 47.806 47.806
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 124.076 126.747 128.845 131.502 142.548
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 62.887 58.792 57.583 72.522 66.718
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 80.694 113.446 89.845 46.331 49.066
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 110.239 118.905 89.591 118.32 106.052
  Payable/Accrued 17.432 21.025 17.569 14.828 9.319
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.923 9.812 7.66 12.037 28.084
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 80.884 88.068 64.362 91.455 68.649
  Σύνολο Οφειλών 329.415 342.339 289.419 307.63 302.237
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 33.178 33.178 33.426 33.178 34.143
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 185.998 190.256 166.402 156.132 162.042
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1182.78 1194.83 1208.5 1233.28 1250.17
  Κοινή Μετοχή 747.914 744.756 742.816 734.365 730.427
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 109.384 96.423 81.63 74.118 64.384
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 326.937 355.547 386.075 426.185 456.078
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1512.19 1537.17 1497.92 1540.91 1552.41
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 289.778 289.189 288.427 286.852 285.762
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.46 -1.899 -2.021 -1.391 -0.717
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 25 25 25 25 71.499
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 613.418 615.947 603.478 499.95 496.233
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 158.519 153.464 118.918 -2.2107 0.30885
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 277.36 244.584 22.69 2.69372 3.56564
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.953 4.403 2.317 1.60408 0.91846
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 63.287 37.001 13.539 1.32723 0.42774
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 29.825 41.672 -116.701 1.9731 1.91059
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -352.625 -332.247 -119.78 -5.77991 -5.30707
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -72.66 -58.452 -14.673 -3.99689 -5.30707
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -279.965 -273.795 -105.107 -1.78302 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.628 -3.886 683.653 0.19483 12.1857
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.755 4.615 598.502 0.01416 10.2056
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.323 -0.951 85.151 0.18067 1.98015
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -86.492 -92.974 586.563 -2.89137 10.4443
  Amortization 18.89 10.062 2.519
  Deferred Taxes -2.114 -2.018 2.098
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.06 -7.55
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -9.599 -1.425
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -40.11 158.519 188.412 161.788 168.573
  Cash From Operating Activities -44.063 277.36 246.448 373.234 100.219
  Cash From Operating Activities 2.858 8.953 6.212 3.681 1.391
  Amortization 2.656 18.89 7.844 5.213 2.606
  Deferred Taxes -2.114
  Non-Cash Items 13.446 63.287 43.148 26.226 12.675
  Changes in Working Capital -22.913 29.825 0.832 176.326 -85.026
  Cash From Investing Activities -149.609 -352.625 -335.562 -53.568 -26.371
  Capital Expenditures -14.984 -72.66 -60.33 -45.817 -14.495
  Other Investing Cash Flow Items, Total -134.625 -279.965 -275.232 -7.751 -11.876
  Cash From Financing Activities -0.458 -1.628 -1.977 -1.958 -3.131
  Financing Cash Flow Items -0.948 -4.06 -4.06 -4.06 -5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.49 2.755 2.406 2.175 1.941
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.323 -0.323 -0.073 -0.072
  Foreign Exchange Effects -0.213 -9.599 -9.963 -1.411 -0.204
  Net Change in Cash -194.343 -86.492 -101.054 316.297 70.513
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Thermopylae Holdings Ltd Corporation 19.3576 56012493 153000 2023-05-26 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 9.1115 26364751 6535100 2023-06-30 LOW
  Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 5.6851 16450180 6000000 2023-06-30 LOW
  Thiel (Peter A. J.D.) Individual Investor 4.9629 14360427 0 2023-04-24 LOW
  Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.6717 10624185 -213840 2023-06-30 LOW
  Lecault (Veronique) Individual Investor 3.2936 9530340 20000 2023-09-12 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 2.9101 8420493 -907000 2023-06-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.5809 4574523 -33574 2023-06-30 LOW
  Baillie Gifford Overseas Ltd. Investment Advisor 1.5726 4550522 0 2023-08-31 LOW
  OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4449 4180768 0 2023-06-30 LOW
  Founders Fund Venture Capital 1.4448 4180547 0 2023-06-30 LOW
  ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4187 4105095 4105095 2023-06-30 MED
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1319 3275301 32102 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.1293 3267618 2060920 2023-06-30 HIGH
  Federated Hermes International Investment Advisor/Hedge Fund 1.1246 3254000 446935 2023-06-30 LOW
  Prosight Capital Hedge Fund 0.8813 2550000 1796472 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8766 2536603 -274900 2023-06-30 HIGH
  Casdin Capital, LLC Hedge Fund 0.8709 2520000 0 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.7582 2193770 719890 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6975 2018226 -9039634 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AbCellera Biologics Inc. Company profile

  Σχετικά με την AbCellera Biologics Inc.

  Η AbCellera Biologics Inc. (AbCellera) είναι μια τεχνολογική εταιρεία που αναζητά, αποκωδικοποιεί και αναλύει τα φυσικά ανοσοποιητικά συστήματα για να βρει αντισώματα που οι εταίροι της μπορούν να αναπτύξουν σε φάρμακα για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών. Η πλατφόρμα ανακάλυψης φαρμάκων της AbCellera, η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενσωματώνει τεχνολογίες από τη μηχανική, τη μικρορευστολογία, την ανάλυση ενός κυττάρου, τη γονιδιωματική υψηλής απόδοσης, τη μηχανική μάθηση και την επιστήμη δεδομένων υπερκλίμακας. Η AbCellera συνεργάζεται με εταιρείες ανάπτυξης φαρμάκων όλων των μεγεθών, από μεγάλες φαρμακευτικές έως μικρές εταιρείες βιοτεχνολογίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα στην ανάπτυξη φαρμάκων.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  2215 Yukon Street
  VANCOUVER
  BRITISH COLUMBIA V5Y 0A1
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου