Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Abbvie - ABBV CFD

  138.44
  0.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.21
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Abbvie Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 137.99
  Άνοιγμα* 138.15
  Μεταβολή 1 έτους* -12.68%
  Εύρος ημέρας* 137.78 - 138.94
  Εύρος 52 εβδ. 130.96-168.11
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.91M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 101.56M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 244.93B
  Αναλογία P/E 38.06
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.77B
  Έσοδα 55.14B
  EPS 3.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.46911
  Beta 0.44
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 28, 2023 137.99 -0.47 -0.34% 138.46 139.57 137.81
  Nov 27, 2023 139.00 0.54 0.39% 138.46 139.31 137.54
  Nov 24, 2023 138.63 -0.73 -0.52% 139.36 139.88 138.39
  Nov 22, 2023 138.31 -0.51 -0.37% 138.82 139.69 137.96
  Nov 21, 2023 138.66 0.20 0.14% 138.46 139.30 137.68
  Nov 20, 2023 138.29 1.32 0.96% 136.97 138.60 136.96
  Nov 17, 2023 138.21 0.25 0.18% 137.96 138.79 137.07
  Nov 16, 2023 138.22 0.71 0.52% 137.51 138.75 136.98
  Nov 15, 2023 137.48 -0.47 -0.34% 137.95 138.07 135.96
  Nov 14, 2023 138.00 -0.60 -0.43% 138.60 140.03 137.77
  Nov 13, 2023 138.57 0.02 0.01% 138.55 139.08 137.17
  Nov 10, 2023 138.55 0.40 0.29% 138.15 139.24 136.35
  Nov 9, 2023 137.97 -2.82 -2.00% 140.79 140.85 135.79
  Nov 8, 2023 141.94 -1.23 -0.86% 143.17 143.60 141.85
  Nov 7, 2023 142.06 1.20 0.85% 140.86 142.11 140.50
  Nov 6, 2023 141.11 -0.20 -0.14% 141.31 142.29 140.87
  Nov 3, 2023 141.33 -1.76 -1.23% 143.09 143.75 140.81
  Nov 2, 2023 143.19 2.45 1.74% 140.74 143.70 139.94
  Nov 1, 2023 142.39 0.81 0.57% 141.58 143.62 141.34
  Oct 31, 2023 141.07 0.38 0.27% 140.69 141.61 139.59

  Abbvie Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, January 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Abbvie Inc
  Abbvie Inc

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, January 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Abbvie Inc
  Abbvie Inc

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Abbvie Inc
  Abbvie Inc

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Abbvie Inc Earnings Release
  Q4 2023 Abbvie Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Abbvie Inc Earnings Release
  Q1 2024 Abbvie Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 58054 56197 45804 33266 32753
  Έσοδα 58054 56197 45804 33266 32753
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16527 17314 15257 7606 7557
  Ακαθάριστο Εισόδημα 41527 38883 30547 25660 25196
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 39937 38273 34441 20283 26370
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14861 11996 11299 6942 7399
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6487 6982 6181 5407 5229
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -167 161
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2006 1549 1704 505 5524
  Other Operating Expenses, Total 56 432 0 -10 500
  Λειτουργικά Έσοδα 18117 17924 11363 12983 6383
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2192 -2435 -2351 -1551 -1168
  Άλλο, Καθαρό -2448 -2500 -5614 -3006 -18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13477 12989 3398 8426 5197
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11845 11549 4622 7882 5773
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11836 11542 4616 7882 5773
  Καθαρά Κέρδη 11836 11542 4616 7882 5687
  Total Adjustments to Net Income -54 -74 -60 -40 -30
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11782 11468 4556 7842 5743
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11782 11468 4556 7842 5657
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11782 11468 4556 7842 5657
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1778 1777 1673 1484 1546
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.62655 6.45357 2.72325 5.28437 3.71475
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.64 5.2 4.72 4.28 3.59
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.78476 7.31817 3.65923 5.75749 6.27662
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -86
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -7 -6
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 13927 13865 12225 15121 14812
  Έσοδα 13927 13865 12225 15121 14812
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6467 4208 3972 4134 4228
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7460 9657 8253 10987 10584
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11646 9352 9457 9619 10209
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3332 3217 2995 3252 3216
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1721 1732 1662 1781 1610
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 126 364 838 453 926
  Other Operating Expenses, Total 0 -169 -10 -1 229
  Λειτουργικά Έσοδα 2281 4513 2768 5502 4603
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -423 -491 -489 -516 -533
  Άλλο, Καθαρό 95 -1412 -1804 -2021 330
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1953 2610 475 2965 4400
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1781 2027 241 2472 3952
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 -3 -2 1 -3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1778 2024 239 2473 3949
  Καθαρά Κέρδη 1778 2024 239 2473 3949
  Total Adjustments to Net Income -11 -11 -11 -18
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1778 2013 228 2462 3931
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1778 2013 228 2462 3931
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1778 2013 228 2462 3931
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1771 1771 1776 1781 1776
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.00395 1.13665 0.12838 1.38237 2.2134
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.48 1.48 1.48 1.41 1.41
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.07212 1.33948 0.4171 1.66299 2.70929
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28463 27928 24173 49519 16945
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9229 9830 8479 39924 8061
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9201 9746 8449 39924 7289
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28 84 30 0 772
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11254 9977 8822 5428 5384
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11254 9977 8822 5428 5384
  Συνολικό Απόθεμα 3579 3128 3310 1813 1605
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4401 4993 3562 2332 1763
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22 132
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 138805 146529 150565 89115 59352
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5672 5872 6143 3306 2883
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11723 11489 11754 8532 8396
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6051 -5617 -5611 -5226 -5513
  Υπεραξία, Καθαρό 32156 32379 33124 15604 15663
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 67439 75951 82876 18649 21233
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 241 277 293 93 1420
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4834 4122 3956 1944 1208
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 29538 35194 28661 15585 17239
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2934 2882 2276 1452 1546
  Payable/Accrued 6065 7057 6516 3128 4026
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12254 10217 9032 5423 4726
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1 14 34 0 3699
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4135 12481 8468 3753 1609
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4149 2543 2335 1829 1633
  Σύνολο Οφειλών 121551 131121 137489 97287 67798
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 59135 64189 77554 62975 35002
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 59118 64164 77533 62955 35002
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2190 3009 3646 1130 1067
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 30655 28701 27607 17597 14490
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17254 15408 13076 -8172 -8446
  Κοινή Μετοχή 18 18 18 18 18
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 19245 18305 17384 15193 14756
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4784 3127 1055 4717 3368
  Treasury Stock - Common -4594 -3143 -2264 -24504 -24108
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 -10
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2199 -2899 -3117 -3596 -2470
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 138805 146529 150565 89115 59352
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1769.18 1768.34 1765.13 1478.91 1478.82
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 17 25 21 20
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 33 28 21
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33224 28852 26488 28463 30364
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13290 8766 6722 9229 11879
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13287 8759 6711 9201 11832
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3 7 11 28 47
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11412 11491 11473 11254 10743
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11412 11491 11473 11254 10743
  Συνολικό Απόθεμα 3981 4055 3833 3579 3172
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4541 4540 4460 4401 4570
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 136221 135367 134544 138805 141325
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4934 4943 4931 4935 4893
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11374 11318 11142 10986 10679
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6440 -6375 -6211 -6051 -5786
  Υπεραξία, Καθαρό 32091 32224 32220 32156 31726
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 58603 62862 64848 67439 68725
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 275 288 257 241 235
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7094 6198 5800 5571 5382
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 34773 32239 27590 29538 32712
  Payable/Accrued 29658 27036 24789 25402 23505
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2 0 1 1 10
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5113 5203 2800 4135 9197
  Σύνολο Οφειλών 124127 122501 121270 121551 125331
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 55631 55812 59292 59135 60399
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 55631 55812 59292 59135 60399
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2044 2124 2110 2190 1972
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 35 32 29 33 33
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31644 32294 32249 30655 30215
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12094 12866 13274 17254 15994
  Κοινή Μετοχή 18 18 18 18 18
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 20021 19839 19619 19245 19056
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 933 1789 2393 4784 4953
  Treasury Stock - Common -6525 -6528 -6524 -4594 -4590
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2353 -2252 -2232 -2199 -3443
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 136221 135367 134544 138805 141325
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1765.49 1764.8 1763.97 1769.18 1768.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11845 11549 4622 7882 5687
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 24943 22777 17588 13324 13427
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 778 803 666 464 471
  Amortization 7689 7718 5805 1553 1294
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6820 4927 8714 4754 7101
  Cash Taxes Paid 2988 3648 1674 1447 35
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2546 2712 2619 1794 1215
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -258 -1322 106 -1329 -1126
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -623 -2344 -37557 596 -1006
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -695 -787 -798 -552 -638
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 72 -1557 -36759 1148 -368
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -24803 -19039 -11501 18708 -14396
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1102 -674 -333 -552 -104
  Total Cash Dividends Paid -10043 -9261 -7716 -6366 -5580
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1225 -690 -769 -621 -11941
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12433 -8414 -2683 26247 3229
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -62 -97 -5 7 -39
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -545 1297 -31475 32635 -2014
  Deferred Taxes -1931 -898 -2325
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 241 11845 9373 5421 4493
  Cash From Operating Activities 4193 24943 17515 9913 4908
  Cash From Operating Activities 179 778 582 401 198
  Amortization 1948 7689 5728 3704 1855
  Deferred Taxes -267 -1931 -1415 -794 -194
  Non-Cash Items 2917 6820 4348 3620 -169
  Changes in Working Capital -825 -258 -1101 -2439 -1275
  Cash From Investing Activities -499 -623 -175 -1461 -1591
  Capital Expenditures -175 -695 -482 -305 -162
  Other Investing Cash Flow Items, Total -324 72 307 -1156 -1429
  Cash From Financing Activities -6192 -24803 -15169 -9651 -6972
  Financing Cash Flow Items -290 -1102 -776 -456 -225
  Total Cash Dividends Paid -2661 -10043 -7537 -5033 -2526
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1890 -1225 -1274 -1281 -1342
  Foreign Exchange Effects 8 -62 -85 -26 7
  Net Change in Cash -2490 -545 2086 -1225 -3648
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1351 -12433 -5582 -2881 -2879
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9811 158520932 -1102065 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1935 91667533 717450 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4295 78182567 1156130 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 2.4448 43152741 404379 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.2158 39109666 -1259978 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9803 34952938 907917 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.8439 32545522 -3168845 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2916 22797052 1260396 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0634 18769556 1466171 2022-12-31 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.0131 17881789 -33713 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7532 13294516 -686858 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7155 12628445 -487918 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7154 12627584 741031 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.687 12125043 319918 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.614 10837075 139722 2023-06-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.6075 10723261 -2772215 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.6039 10658843 -4389662 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6019 10624630 -1866636 2023-06-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5741 10133661 244001 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.5574 9838032 -2536190 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AbbVie Company profile

  Σχετικά με την Abbvie

  Η AbbVie Inc. (AbbVie) είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με βάση την έρευνα. Η εταιρεία ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση φαρμάκων και θεραπειών. Η AbbVie προσφέρει τα προϊόντα της σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανοσολογίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα Humira, Skyrizi και Rinvoq- τα προϊόντα ογκολογίας αποτελούνται από τα Imbruvica και Venclexta- τα προϊόντα αισθητικής περιλαμβάνουν τα Botox Cosmetic, Juvederm Collection και άλλα προϊόντα αισθητικής, Προϊόντα νευροεπιστήμης, όπως τα Botox Therapeutic, Vraylar, Duopa και Duodopa και Ubrelvy- Τα προϊόντα οφθαλμολογίας αποτελούνται από τα Lumigan, Alphagan και Restasis- Τα προϊόντα γυναικείας υγείας περιλαμβάνουν τα Lo Loestrin, Orilissa και άλλα προϊόντα γυναικείας υγείας- και Άλλα βασικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τα Mavyret, Creon, Lupron, Linzess και Synthroid. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται παγκοσμίως απευθείας σε χονδρέμπορους, διανομείς, κυβερνητικούς οργανισμούς, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ανεξάρτητους λιανοπωλητές από κέντρα διανομής που ανήκουν στην AbbVie και δημόσιες αποθήκες.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  1 N Waukegan Rd
  NORTH CHICAGO
  ILLINOIS 60064
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0055%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου