Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Abbvie - ABBV CFD

145.08
0.35%
0.66
Χαμηλό: 144.68
Υψηλό: 146.42
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.66
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Abbvie Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 144.58
Άνοιγμα* 145.74
Μεταβολή 1 έτους* 5.11%
Εύρος ημέρας* 144.68 - 146.42
Εύρος 52 εβδ. 134.09-175.91
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.61M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 111.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 256.78B
Αναλογία P/E 19.34
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.77B
Έσοδα 57.82B
EPS 7.51
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.07714
Beta 0.60
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 145.08 0.04 0.03% 145.04 146.64 144.53
Feb 2, 2023 144.58 -0.57 -0.39% 145.15 145.42 143.25
Feb 1, 2023 146.42 0.55 0.38% 145.87 147.28 144.87
Jan 31, 2023 147.60 2.08 1.43% 145.52 147.69 144.20
Jan 30, 2023 145.53 0.04 0.03% 145.49 146.97 144.87
Jan 27, 2023 146.10 -0.85 -0.58% 146.95 147.39 145.87
Jan 26, 2023 146.87 -0.30 -0.20% 147.17 148.53 146.87
Jan 25, 2023 147.65 1.63 1.12% 146.02 147.72 146.02
Jan 24, 2023 147.16 -0.41 -0.28% 147.57 148.55 146.25
Jan 23, 2023 147.93 -1.63 -1.09% 149.56 149.74 147.90
Jan 20, 2023 149.52 1.45 0.98% 148.07 149.57 146.87
Jan 19, 2023 148.50 0.32 0.22% 148.18 150.37 147.10
Jan 18, 2023 149.01 -2.52 -1.66% 151.53 152.26 148.63
Jan 17, 2023 152.50 -0.59 -0.39% 153.09 154.93 152.24
Jan 13, 2023 153.47 1.61 1.06% 151.86 153.67 151.30
Jan 12, 2023 151.67 -3.04 -1.96% 154.71 154.95 151.50
Jan 11, 2023 156.65 -2.32 -1.46% 158.97 158.97 154.86
Jan 10, 2023 159.46 -2.40 -1.48% 161.86 162.23 158.13
Jan 9, 2023 161.43 -3.37 -2.04% 164.80 166.05 160.72
Jan 6, 2023 166.40 3.13 1.92% 163.27 167.95 163.27

Abbvie Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 25638 28216 32753 33266 45804 56197
Έσοδα 25638 28216 32753 33266 45804 56197
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5814 7158 7557 7606 15257 17314
Ακαθάριστο Εισόδημα 19824 21058 25196 25660 30547 38883
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16254 18624 26370 20283 34441 38273
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5855 6275 7399 6942 11299 11996
Έρευνα & Ανάπτυξη 4366 4982 5229 5407 6181 6982
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -20 -118 161 -167
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 239 327 5524 505 1704 1549
Other Operating Expenses, Total 0 500 -10 0 432
Λειτουργικά Έσοδα 9384 9592 6383 12983 11363 17924
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1268 -1442 -1168 -1551 -2351 -2435
Άλλο, Καθαρό -232 -423 -18 -3006 -5614 -2500
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7884 7727 5197 8426 3398 12989
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5953 5709 5773 7882 4622 11549
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5953 5709 5773 7882 4616 11542
Καθαρά Κέρδη 5953 5309 5687 7882 4616 11542
Total Adjustments to Net Income -30 -26 -30 -40 -60 -74
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5923 5683 5743 7842 4556 11468
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5923 5283 5657 7842 4556 11468
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5923 5283 5657 7842 4556 11468
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1631 1603 1546 1484 1673 1777
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.63151 3.54523 3.71475 5.28437 2.72325 6.45357
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.28 2.56 3.59 4.28 4.72 5.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.77219 3.94326 6.27662 5.75749 3.65923 7.31817
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -400 -86
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -7
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 13010 13959 14342 14886 13538
Έσοδα 13010 13959 14342 14886 13538
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4192 4498 4344 4280 4021
Ακαθάριστο Εισόδημα 8818 9461 9998 10606 9517
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8907 9518 10036 9812 8821
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2775 3077 2977 3167 3057
Έρευνα & Ανάπτυξη 1731 1784 1655 1812 1488
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 209 227 560 553 255
Other Operating Expenses, Total 0 -68 500 0
Λειτουργικά Έσοδα 4103 4441 4306 5074 4717
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -631 -620 -597 -587 -564
Άλλο, Καθαρό 395 -2658 -21 -216 776
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3867 1163 3688 4271 4929
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3555 769 3180 4045 4493
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -3 -1 -1 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3553 766 3179 4044 4490
Καθαρά Κέρδη 3553 766 3179 4044 4490
Total Adjustments to Net Income -17 -17 -21 -21 -22
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3536 749 3158 4023 4468
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3536 749 3158 4023 4468
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3536 749 3158 4023 4468
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1776 1776 1777 1780 1778
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.99099 0.42173 1.77715 2.26011 2.51294
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.3 1.3 1.3 1.3 1.41
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.12203 0.52661 2.08542 2.56798 2.68011
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16187 21223 16945 49519 24173 27928
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6423 9789 8061 39924 8479 9830
Μετρητά & Ισοδύναμα 5100 9303 7289 39924 8449 9746
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1323 486 772 0 30 84
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4758 5088 5384 5428 8822 9977
Accounts Receivable - Trade, Net 4758 5088 5384 5428 8822 9977
Total Inventory 1444 1605 1605 1813 3310 3128
Prepaid Expenses 3337 4718 1763 2332 3562 4993
Other Current Assets, Total 225 23 132 22
Total Assets 66099 70786 59352 89115 150565 146529
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2604 2803 2883 3306 6143 5872
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7526 8071 8396 8532 11754 11489
Accumulated Depreciation, Total -4922 -5268 -5513 -5226 -5611 -5617
Goodwill, Net 15416 15785 15663 15604 33124 32379
Intangibles, Net 28897 27559 21233 18649 82876 75951
Long Term Investments 1783 2090 1420 93 293 277
Other Long Term Assets, Total 1212 1326 1208 1944 3956 4122
Total Current Liabilities 9781 16641 17239 15585 28661 35194
Accounts Payable 1407 1474 1546 1452 2276 2882
Payable/Accrued 3375 3628 4026 3128 6516 7057
Accrued Expenses 3531 3832 4726 5423 9032 10217
Notes Payable/Short Term Debt 377 400 3699 0 34 14
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 25 6015 1609 3753 8468 12481
Other Current Liabilities, Total 1066 1292 1633 1829 2335 2543
Total Liabilities 61463 65689 67798 97287 137489 131121
Total Long Term Debt 36440 30953 35002 62975 77554 64189
Long Term Debt 36440 30953 35002 62955 77533 64164
Deferred Income Tax 6890 2490 1067 1130 3646 3009
Other Liabilities, Total 8352 15605 14490 17597 27607 28701
Total Equity 4636 5097 -8446 -8172 13076 15408
Common Stock 18 18 18 18 18 18
Additional Paid-In Capital 13678 14270 14756 15193 17384 18305
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4378 5459 3368 4717 1055 3127
Treasury Stock - Common -10852 -11923 -24108 -24504 -2264 -3143
Unrealized Gain (Loss) 46 0 -10 0 0
Other Equity, Total -2632 -2727 -2470 -3596 -3117 -2899
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 66099 70786 59352 89115 150565 146529
Total Common Shares Outstanding 1592.51 1592.13 1478.82 1478.91 1765.13 1768.34
Capital Lease Obligations 20 21 25
Minority Interest 21 28
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26569 25999 28957 27928 26509
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9777 8600 12249 9830 7572
Μετρητά & Ισοδύναμα 9755 8546 12182 9746 6098
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22 54 67 84 1474
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9588 9914 9281 9977 10733
Accounts Receivable - Trade, Net 9588 9914 9281 9977 10733
Total Inventory 3272 3386 3094 3128 3483
Prepaid Expenses 3932 4099 4333 4993 4721
Total Assets 150501 147972 148858 146529 143211
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5193 5161 5130 5872 5075
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10887 10816 10803 10727 10879
Accumulated Depreciation, Total -5694 -5655 -5673 -5617 -5804
Goodwill, Net 32349 32398 32296 32379 32298
Intangibles, Net 81293 79340 77456 75951 73986
Long Term Investments 305 266 272 277 260
Other Long Term Assets, Total 4792 4808 4747 4122 5083
Total Current Liabilities 31951 28684 28533 35194 32521
Payable/Accrued 20604 20783 21861 22699 22569
Notes Payable/Short Term Debt 9 17 16 14 12
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11338 7884 6656 12481 9940
Total Liabilities 136791 135403 135308 131121 126928
Total Long Term Debt 74183 74237 74049 64189 63522
Long Term Debt 74183 74237 74049 64164 63522
Deferred Income Tax 3768 3661 3602 3009 2831
Minority Interest 23 25 27 28 31
Other Liabilities, Total 26866 28796 29097 28701 28023
Total Equity 13710 12569 13550 15408 16283
Common Stock 18 18 18 18 18
Additional Paid-In Capital 17712 17936 18108 18305 18731
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2292 740 1600 3127 5103
Treasury Stock - Common -3017 -3022 -3020 -3143 -4585
Other Equity, Total -3295 -3103 -3156 -2899 -2984
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 150501 147972 148858 146529 143211
Total Common Shares Outstanding 1765.66 1767.03 1767.81 1768.34 1766.87
Capital Lease Obligations 25
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5953 5309 5687 7882 4622 11549
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7041 9960 13427 13324 17588 22777
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 425 425 471 464 666 803
Amortization 764 1076 1294 1553 5805 7718
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1588 3141 7101 4754 8714 4927
Cash Taxes Paid 3563 1696 35 1447 1674 3648
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 986 1099 1215 1794 2619 2712
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1689 9 -1126 -1329 106 -1322
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6074 -274 -1006 596 -37557 -2344
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -479 -529 -638 -552 -798 -787
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5595 255 -368 1148 -36759 -1557
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3928 -5512 -14396 18708 -11501 -19039
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -34 -246 -104 -552 -333 -674
Total Cash Dividends Paid -3717 -4107 -5580 -6366 -7716 -9261
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5765 -1156 -11941 -621 -769 -690
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5588 -3 3229 26247 -2683 -8414
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -338 29 -39 7 -5 -97
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3299 4203 -2014 32635 -31475 1297
Deferred Taxes -2325 -898
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 3555 4324 7504 11549 4493
Cash From Operating Activities 4877 9767 17702 22777 4908
Cash From Operating Activities 206 407 630 803 198
Amortization 2009 4008 5912 7718 1855
Deferred Taxes -28 -119 -153 -898 -194
Non-Cash Items 91 3093 4047 4927 -169
Changes in Working Capital -956 -1946 -238 -1322 -1275
Cash From Investing Activities -342 -584 -1199 -2344 -1591
Capital Expenditures -188 -383 -600 -787 -162
Other Investing Cash Flow Items, Total -154 -201 -599 -1557 -1429
Cash From Financing Activities -3174 -9058 -12701 -19039 -6972
Financing Cash Flow Items -136 -312 -458 -674 -225
Total Cash Dividends Paid -2322 -4632 -6947 -9261 -2526
Issuance (Retirement) of Stock, Net -716 -653 -634 -690 -1342
Foreign Exchange Effects -55 -28 -69 -97 7
Net Change in Cash 1306 97 3733 1297 -3648
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3461 -4662 -8414 -2879
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7767 155214623 2427842 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8451 85684892 580768 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3815 77486317 366695 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.5913 45827258 2672137 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.3615 41762005 1514157 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.0466 36193102 9896885 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.913 33830501 3749074 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2483 22075712 -8732086 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0162 17970964 -182537 2021-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9843 17407862 567443 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.9163 16204586 -101931 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8355 14774796 -2409811 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7296 12903350 -230939 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.713 12608487 220531 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6939 12271066 -259294 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6932 12258461 -722546 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6742 11923937 -987224 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6476 11452674 -853282 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5887 10410769 -248975 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5451 9639899 -260891 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AbbVie Company profile

Σχετικά με την Abbvie

Η AbbVie Inc. (AbbVie) είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με βάση την έρευνα. Η εταιρεία ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση φαρμάκων και θεραπειών. Η AbbVie προσφέρει τα προϊόντα της σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανοσολογίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα Humira, Skyrizi και Rinvoq- τα προϊόντα ογκολογίας αποτελούνται από τα Imbruvica και Venclexta- τα προϊόντα αισθητικής περιλαμβάνουν τα Botox Cosmetic, Juvederm Collection και άλλα προϊόντα αισθητικής, Προϊόντα νευροεπιστήμης, όπως τα Botox Therapeutic, Vraylar, Duopa και Duodopa και Ubrelvy- Τα προϊόντα οφθαλμολογίας αποτελούνται από τα Lumigan, Alphagan και Restasis- Τα προϊόντα γυναικείας υγείας περιλαμβάνουν τα Lo Loestrin, Orilissa και άλλα προϊόντα γυναικείας υγείας- και Άλλα βασικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τα Mavyret, Creon, Lupron, Linzess και Synthroid. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται παγκοσμίως απευθείας σε χονδρέμπορους, διανομείς, κυβερνητικούς οργανισμούς, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ανεξάρτητους λιανοπωλητές από κέντρα διανομής που ανήκουν στην AbbVie και δημόσιες αποθήκες.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

1 N Waukegan Rd
NORTH CHICAGO
ILLINOIS 60064
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-2.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00326

BTC/USD

23,200.90 Price
-0.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου