Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές A.G.BARR PLC - BAG CFD

4.990
1.19%
0.070
Χαμηλό: 4.97
Υψηλό: 5.1
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 15:30

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.070
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

A G Barr PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.05
Άνοιγμα* 5.1
Μεταβολή 1 έτους* -2.11%
Εύρος ημέρας* 4.97 - 5.1
Εύρος 52 εβδ. 4.27-5.96
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 172.06K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 570.23M
Αναλογία P/E 16.40
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 112.03M
Έσοδα 291.20M
EPS 0.31
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.57367
Beta 0.51
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 5.050 -0.240 -4.54% 5.290 5.340 5.030
Mar 27, 2023 5.400 0.080 1.50% 5.320 5.410 5.320
Mar 24, 2023 5.390 0.010 0.19% 5.380 5.470 5.300
Mar 23, 2023 5.390 0.060 1.13% 5.330 5.420 5.320
Mar 22, 2023 5.390 0.040 0.75% 5.350 5.390 5.310
Mar 21, 2023 5.330 -0.070 -1.30% 5.400 5.420 5.320
Mar 20, 2023 5.350 -0.060 -1.11% 5.410 5.500 5.340
Mar 17, 2023 5.400 0.060 1.12% 5.340 5.520 5.320
Mar 16, 2023 5.340 0.160 3.09% 5.180 5.340 5.100
Mar 15, 2023 5.180 -0.070 -1.33% 5.250 5.250 5.100
Mar 14, 2023 5.250 0.110 2.14% 5.140 5.270 5.130
Mar 13, 2023 5.170 -0.070 -1.34% 5.240 5.250 5.130
Mar 10, 2023 5.200 -0.020 -0.38% 5.220 5.310 5.200
Mar 9, 2023 5.270 -0.090 -1.68% 5.360 5.360 5.240
Mar 8, 2023 5.350 0.020 0.38% 5.330 5.370 5.300
Mar 7, 2023 5.350 -0.010 -0.19% 5.360 5.390 5.340
Mar 6, 2023 5.340 -0.090 -1.66% 5.430 5.450 5.340
Mar 3, 2023 5.430 -0.030 -0.55% 5.460 5.460 5.410
Mar 2, 2023 5.470 -0.010 -0.18% 5.480 5.540 5.410
Mar 1, 2023 5.470 -0.020 -0.36% 5.490 5.520 5.450

A.G.BARR PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 268.6 227 255.7 279 264.1
Έσοδα 268.6 227 255.7 279 264.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 150 132.2 149.6 156.5 146.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 118.6 94.8 106.1 122.5 117.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 225.9 200.2 217.6 233.9 218.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 68 76.7 72.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.7 6.8 0 0.7 -0.8
Other Operating Expenses, Total 76.6 61.2
Λειτουργικά Έσοδα 42.7 26.8 38.1 45.1 45.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.4 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2
Άλλο, Καθαρό -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 42.2 26 37.4 44.5 44.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.8 19.1 29.8 35.8 37.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.9 19.1 29.8 35.8 37.2
Καθαρά Κέρδη 27.9 19.1 29.8 35.8 37.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.9 19.1 29.8 35.8 37.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.9 19.1 29.8 35.8 37.2
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.9 19.1 29.8 35.8 37.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 111.845 111.312 112.51 113.766 115.399
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24945 0.17159 0.26486 0.31468 0.32236
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0 0.04 0.1664 0.1555
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24319 0.24256 0.26486 0.32171 0.31803
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1
Jan 2022 Aug 2021 Jan 2021 Jul 2020 Jan 2020
Συνολικά έσοδα 133.3 135.3 113.8 113.2 133.2
Έσοδα 133.3 135.3 113.8 113.2 133.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 76.2 73.8 67.3 64.9 77.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 57.1 61.5 46.5 48.3 55.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.2 110.7 92.6 107.6 108.9
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.7 -4.7 11.5 -0.4
Other Operating Expenses, Total 39 37.6 30 31.2 31.6
Λειτουργικά Έσοδα 18.1 24.6 21.2 5.6 24.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 -0.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17.8 24.4 20.9 5.1 23.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.6 14.2 17.2 1.9 19
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.7 14.2 17.2 1.9 19
Καθαρά Κέρδη 13.7 14.2 17.2 1.9 19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.7 14.2 17.2 1.9 19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.7 14.2 17.2 1.9 19
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.7 14.2 17.2 1.9 19
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 111.952 111.738 111.449 111.175 112.009
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12237 0.12708 0.15433 0.01709 0.16963
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.02 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12237 0.12082 0.10678 0.13582 0.16516
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 137.5 110.9 86.4 99.9 89.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.7 52.9 10.9 21.8 15
Μετρητά & Ισοδύναμα 68.7 52.9 10.9 21.8 15
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 41.9 36.3 55.1 54.5 53.3
Accounts Receivable - Trade, Net 41.6 35.6 55.1 54.5 53.3
Total Inventory 24.2 19.3 18.3 20.4 18
Prepaid Expenses 2.7 2 2.1 3.2 2.9
Other Current Assets, Total 0 0.4
Total Assets 336.3 302.1 297.9 298.3 288
Property/Plant/Equipment, Total - Net 98 98.9 108.8 95.3 94.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 187.2 180.2 183.5 162.5 155.8
Accumulated Depreciation, Total -89.2 -81.3 -74.7 -67.2 -61.5
Goodwill, Net 36.4 35.4 38.6 38.6 38.6
Intangibles, Net 62.2 55.1 63.2 64.5 65.9
Long Term Investments 0.7 0.8 0.9
Total Current Liabilities 57.8 49.4 59.9 61.7 58.6
Accounts Payable 15.8 7.3 14.3 20.2 17.8
Accrued Expenses 38.2 36.1 38.1 36.7 36.3
Notes Payable/Short Term Debt 0.3 2.9 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.3 1.1 3.2 0 0.1
Other Current Liabilities, Total 2.2 2 4.3 4.8 4.4
Total Liabilities 91.8 73.3 89.6 88.5 86.9
Total Long Term Debt 2.8 1.4 4.7 0 0
Long Term Debt
Capital Lease Obligations 2.8 1.4 4.7 0 0
Deferred Income Tax 21.5 14.6 14.5 13.3 13.1
Other Liabilities, Total 6 7.9 10.5 13.5 15.2
Total Equity 244.5 228.8 208.3 209.8 201.1
Common Stock 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8
Additional Paid-In Capital 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 238.9 223.2 202.7 204.2 195.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 336.3 302.1 297.9 298.3 288
Total Common Shares Outstanding 112.029 112.029 112.029 113.945 115.442
Note Receivable - Long Term 1.5 1
Minority Interest 3.7
Jan 2022 Aug 2021 Jan 2021 Jul 2020 Jan 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 137.5 143.2 110.9 164 86.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.7 65.6 52.9 90.4 10.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 68.7 65.6 52.9 90.4 10.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.6 59.7 38.3 54.7 57.2
Accounts Receivable - Trade, Net 44.3 59.7 37.6 54.3 57.2
Total Inventory 24.2 17.8 19.3 18.4 18.3
Total Assets 336.3 330.3 302.1 360.5 297.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 98 95.5 98.9 103.4 108.8
Intangibles, Net 98.6 89.8 90.5 92.3 101.8
Long Term Investments 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9
Total Current Liabilities 57.8 59.3 49.4 122.8 59.9
Payable/Accrued 54 56.5 43.4 59.5 52.4
Notes Payable/Short Term Debt 0.3 0 2.9 59.9 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.3 1 1.1 3 3.2
Other Current Liabilities, Total 2.2 1.8 2 0.4 4.3
Total Liabilities 91.8 84.1 73.3 150.6 89.6
Total Long Term Debt 2.8 1.1 1.4 3.6 4.7
Capital Lease Obligations 2.8 1.1 1.4 3.6 4.7
Deferred Income Tax 21.5 18.9 14.6 14.5 14.5
Other Liabilities, Total 6 4.8 7.9 9.7 10.5
Total Equity 244.5 246.2 228.8 209.9 208.3
Common Stock 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Additional Paid-In Capital 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 238.9 240.6 223.2 204.3 202.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 336.3 330.3 302.1 360.5 297.9
Total Common Shares Outstanding 112.029 112.029 112.029 112.029 112.029
Other Current Assets, Total 0 0.1 0.4 0.5
Note Receivable - Long Term 1.5 1 1
Minority Interest 3.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 42.2 26 37.4 44.5 44.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.4 50.7 40.1 44.6 42.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.9 11.8 11.7 7.4 6.7
Amortization 1.3 1.1 1.3 1.4 1.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1 12.8 0.3 1.8 -0.5
Cash Taxes Paid 6.5 10.3 7.9 8.2 6.6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11 -1 -10.6 -10.5 -10.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9 -8 -15.7 -8.9 -11.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5 -7.1 -14.8 -8.9 -10.8
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4 -0.9 -0.9 0 -0.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15.7 -3.6 -35.3 -28.9 -25.8
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3
Total Cash Dividends Paid -13.4 0 -19 -17.9 -16.9
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.2 -0.1 -12.8 -10.7 -8.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2 -3.2 -3.3 -0.1 -0.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18.7 39.1 -10.9 6.8 5.3
Jan 2022 Aug 2021 Jan 2021 Jul 2020 Jan 2020
Net income/Starting Line 42.2 24.4 26 5.1 37.4
Cash From Operating Activities 43.4 16.9 50.7 24 40.1
Cash From Operating Activities 9.9 5.2 11.8 5.4 11.7
Amortization 1.3 0.7 1.1 0.6 1.3
Non-Cash Items 1 -0.1 12.8 10.4 0.3
Cash Taxes Paid 6.5 3.4 10.3 6.1 7.9
Cash Interest Paid 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Changes in Working Capital -11 -13.3 -1 2.5 -10.6
Cash From Investing Activities -9 -0.3 -8 -2.8 -15.7
Capital Expenditures -5 -1.4 -7.1 -2.8 -14.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -4 1.1 -0.9 0 -0.9
Cash From Financing Activities -15.7 -1 -3.6 58.3 -35.3
Financing Cash Flow Items -0.1 -0.1 -0.3 0 -0.2
Total Cash Dividends Paid -13.4 0 0 -19
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -12.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 -0.8 -3.2 58.4 -3.3
Net Change in Cash 18.7 15.6 39.1 79.5 -10.9
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Barr (William Robin Graham) Individual Investor 15.154 16976833 0 2022-03-28 LOW
Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 10.9685 12287893 -403000 2022-09-09 LOW
Sanford DeLand Asset Management Limited Investment Advisor 4.6417 5200000 0 2022-03-28 LOW
Frostrow Capital LLP Investment Advisor 3.9521 4427500 0 2022-12-24 LOW
Heronbridge Investment Management LLP Investment Advisor 3.4132 3823795 1780126 2022-12-27 LOW
Caledonia Investments PLC Investment Advisor 2.9272 3279347 0 2022-01-30 LOW
Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4056 2694956 -556385 2022-12-27 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3199 2598915 82951 2022-12-24 LOW
Castle Hill Holdings, Ltd. Corporation 2.0784 2328384 0 2023-03-01 LOW
Barr (Heather Jean) Individual Investor 2.0003 2240925 0 2023-03-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6202 1815053 0 2023-03-01 LOW
Taylor (Michael Austin) Individual Investor 1.583 1773395 0 2023-03-01 MED
Barr (Patrick Graham) Individual Investor 1.4975 1677648 0 2023-03-01 LOW
Barr (Julie Ann) Individual Investor 1.4722 1649284 0 2023-03-01 LOW
Muir (Caroline Jean) Individual Investor 1.4411 1614504 0 2022-12-29
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2202 1366941 -40869 2022-12-26 LOW
Barr (Jennifer Leigh) Individual Investor 1.2184 1365000 0 2023-03-01 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1281 1263850 -42161 2022-12-19 LOW
Barr (D K) Individual Investor 0.9646 1080600 0 2022-12-29
AMG Fondsverwaltung AG Investment Advisor 0.8703 975008 -28702 2022-05-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

A.G.BARR Company profile

Σχετικά με την A.G.BARR PLC

Η A.G. BARR p.l.c. είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αναψυκτικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Αναψυκτικά με ανθρακικό, αναψυκτικά χωρίς ανθρακικό και νερό και Funkin. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Εταιρείας περιλαμβάνει τις μάρκες IRN-BRU, Rubicon, Strathmore, Bundaberg, Snapple, San Benedetto, Barr, Funkin, D'N'B, Xyber, Tizer, Simply, OMJ! και Barr Flavours. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των Diet Cola, Lemonade, Ginger Beerm, Diet Lemonade, Orangeade, Pineapple, Red Kola, Xtra Cola, Bubblegum, Cherryade, Cola και Cream Soda.

Industry: Carbonated Soft Drinks

Westfield House
4 Mollins Road
CUMBERNAULD
DUNBARTONSHIRE/DUMBARTONSHIRE G68 9HD
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,594.45 Price
+4.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.57 Price
+8.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00542

US100

12,732.50 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.71 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου