Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές 3SBio Inc. - 1530 CFD

8.10
2.53%
0.35
Χαμηλό: 8.05
Υψηλό: 8.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.35
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.0295 %
Charges from borrowed part ($-1.18)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.0295%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.014944 %
Charges from borrowed part ($-0.60)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.014944%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα HKD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Hong Kong
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

3SBio Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.9
Άνοιγμα* 8.1
Μεταβολή 1 έτους* 36.13%
Εύρος ημέρας* 8.05 - 8.15
Εύρος 52 εβδ. 4.72-9.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.04M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 307.03M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 19.76B
Αναλογία P/E 11.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.44B
Έσοδα 7.38B
EPS 0.73
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.46914
Beta 1.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 8.05 0.10 1.26% 7.95 8.15 7.95
Feb 6, 2023 7.90 -0.30 -3.66% 8.20 8.30 7.85
Feb 3, 2023 8.20 -0.25 -2.96% 8.45 8.50 8.15
Feb 2, 2023 8.50 0.05 0.59% 8.45 8.55 8.40
Feb 1, 2023 8.35 -0.10 -1.18% 8.45 8.45 8.25
Jan 31, 2023 8.40 -0.15 -1.75% 8.55 8.65 8.30
Jan 30, 2023 8.60 -0.20 -2.27% 8.80 8.85 8.35
Jan 27, 2023 8.85 0.15 1.72% 8.70 8.90 8.70
Jan 26, 2023 8.70 0.00 0.00% 8.70 8.70 8.55
Jan 20, 2023 8.65 0.15 1.76% 8.50 8.70 8.50
Jan 19, 2023 8.50 0.25 3.03% 8.25 8.55 8.25
Jan 18, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.40 8.20
Jan 17, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.45 8.30
Jan 16, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.60 8.25
Jan 13, 2023 8.25 -0.05 -0.60% 8.30 8.40 8.25
Jan 12, 2023 8.20 -0.30 -3.53% 8.50 8.50 8.15
Jan 11, 2023 8.40 -0.10 -1.18% 8.50 8.60 8.35
Jan 10, 2023 8.40 -0.25 -2.89% 8.65 8.65 8.40
Jan 9, 2023 8.60 0.20 2.38% 8.40 8.65 8.40
Jan 6, 2023 8.40 -0.15 -1.75% 8.55 8.55 8.35

3SBio Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2797.29 3734.33 4583.87 5318.09 5587.64 6382.01
Έσοδα 2797.29 3734.33 4583.87 5318.09 5587.64 6382.01
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 402.268 676.235 877.255 925.347 1062.91 1106.29
Ακαθάριστο Εισόδημα 2395.02 3058.1 3706.61 4392.74 4524.73 5275.72
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1787.33 2476.52 2941.73 3974.57 4497.05 4409.62
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1315.9 1662.71 2075.93 2668.55 2480 2803.02
Έρευνα & Ανάπτυξη 243.006 257.31 362.706 526.565 590.343 753.872
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -25.552 1.574 -348.558 -131.48 158.997 -237.673
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -65.598 -88.991 10.054 3.367 178.195 27.409
Other Operating Expenses, Total -82.691 -32.312 -35.66 -17.779 26.599 -43.3
Λειτουργικά Έσοδα 1009.96 1257.81 1642.14 1343.52 1090.59 1972.39
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -159.892 -155.792 -146.627 -120.507 -111.459 -103.626
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 850.068 1102.02 1495.51 1223.01 979.129 1868.77
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 714.254 924.404 1277.25 980.228 771.106 1627.57
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.69 10.985 -0.079 -6.511 64.685 23.674
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Καθαρά Κέρδη 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 712.564 966.78 1349.94 973.717 835.791 1651.25
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2563.49 2653.55 2754.04 2537.74 2750.82 2770.12
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.27797 0.36433 0.49017 0.38369 0.30383 0.59609
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05705 0 0.16296
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25647 0.3362 0.49329 0.38476 0.35485 0.60471
Ρύθμιση Αραίωσης 31.391 72.773
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 2675.16 2695.18 2892.46 3107.14 3274.87
Έσοδα 2675.16 2695.18 2892.46 3107.14 3274.87
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 466.937 478.097 584.814 519.991 586.295
Ακαθάριστο Εισόδημα 2208.22 2217.08 2307.65 2587.14 2688.58
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1785.66 1815.02 2682.03 2032.6 2377.01
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1153.04 1129.25 1350.75 1314.8 1488.22
Έρευνα & Ανάπτυξη 262.674 254.348 335.995 344.851 409.021
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -94.483 -44.052 203.049 -107.535 -130.138
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.674 1.827 176.368 -16.086 43.495
Other Operating Expenses, Total -5.184 -4.452 31.051 -23.42 -19.88
Λειτουργικά Έσοδα 889.499 880.155 210.433 1074.53 897.86
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -73.071 -61.579 -49.88 -48.679 -54.947
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 816.428 818.576 160.553 1025.85 842.913
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 669.027 685.747 85.359 891.025 736.548
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.604 16.735 47.95 7.883 15.791
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Καθαρά Κέρδη 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 652.423 736.306 99.485 929.591 721.656
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2539.26 2731.41 2770.23 2766.5 2773.74
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25693 0.26957 0.03591 0.33602 0.26017
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2578 0.27013 0.06976 0.33097 0.27388
Ρύθμιση Αραίωσης 33.824 -33.824 30.683 -30.683
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.16296
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2240.73 5276.22 4437.53 4596.18 6679.91 7790.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1039.77 3103.19 1860.74 2555.01 4363.7 4768.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 677.598 2398.62 1792.6 2082.85 3090.83 2868.08
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 362.172 704.564 68.132 472.163 1272.86 1900.02
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 904.221 1754.36 2141.37 1464.67 1534.66 1866.31
Accounts Receivable - Trade, Net 676.776 1185.78 1347.03 930.78 860.001 1288.83
Total Inventory 262.438 376.529 384.609 528.473 619.508 690.523
Prepaid Expenses 22.303 28.97 36.511 25.951 36.222 281.174
Other Current Assets, Total 11.999 13.167 14.305 22.073 125.823 184.592
Total Assets 11038.8 13753 13839.7 14809.3 17678.2 19212.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1800.78 1759.67 1791.96 2324.73 2979.39 3828.25
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2389.87 2375.63 2532.97 3243.17 4075.5 5086.33
Accumulated Depreciation, Total -589.086 -615.962 -741.009 -918.436 -1096.11 -1258.08
Goodwill, Net 4126.18 3923.6 4089.06 4145.9 3918.92 3843.88
Intangibles, Net 2288.5 2253.52 2298.74 2165.14 1898.48 1849.16
Long Term Investments 135.709 81.843 701.596 1277.87 1654.38 1321.27
Note Receivable - Long Term 79.517 35.372 28.758 6.555 2.2 0
Other Long Term Assets, Total 367.381 422.757 492.008 292.933 544.91 579.31
Total Current Liabilities 1143.62 2195.81 1655.54 1611.73 1450.92 1419.99
Accounts Payable 58.792 274.568 112.915 149.763 203.286 230.407
Accrued Expenses 303.653 420.184 567.412 595.441 446.623 568.023
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 518.461 1087.47 570.328 489.424 367.158 160.753
Other Current Liabilities, Total 262.713 413.591 404.886 377.101 433.854 460.806
Total Liabilities 4516.3 6356.18 5225.22 5184.27 6988.88 6985.12
Total Long Term Debt 2540.68 3318.67 2724.34 2322 2546.96 2468.13
Long Term Debt 2540.68 3318.67 2724.34 2318.04 2514.74 2435.75
Deferred Income Tax 294.396 280.268 270.761 268.077 272.242 264.468
Minority Interest 243.843 232.858 292.937 734.278 2404.02 2430.35
Other Liabilities, Total 293.763 328.583 281.64 248.181 314.736 402.195
Total Equity 6522.5 7396.79 8614.43 9625.04 10689.3 12227.5
Common Stock 0.155 0.156 0.156 0.155 0.155 0.155
Additional Paid-In Capital 4547.14 4568.25 4585.73 4553.41 4645.02 4490.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1816.33 2751.72 3894.37 4868.09 5704.9 7534.44
Unrealized Gain (Loss) 0.057 -4.393 0.157 1.052 197.089 98.378
Other Equity, Total 158.821 81.058 174.597 202.329 142.15 104.103
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11038.8 13753 13839.7 14809.3 17678.2 19212.6
Total Common Shares Outstanding 2532.31 2538.8 2543.71 2535.05 2543.6 2522.36
Treasury Stock - Common -40.586 0
Capital Lease Obligations 3.964 32.219 32.38
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4596.18 6871.76 6679.91 7401.7 7790.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2555.01 4592.43 4363.7 4801.58 4768.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 2082.85 3793.11 3090.83 2919.68 2868.08
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 472.163 799.321 1272.86 1881.9 1900.02
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1018.27 1182.39 982.965 1224.1 1378.76
Accounts Receivable - Trade, Net 930.78 1143.89 860.001 1153.44 1288.83
Total Inventory 528.473 569.884 619.508 681.498 690.523
Prepaid Expenses 472.36 504.847 587.917 582.659 768.726
Other Current Assets, Total 22.073 22.204 125.823 111.864 184.592
Total Assets 14809.3 17603.4 17678.2 18541.2 19212.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2324.73 2455.11 2979.39 3435.99 3828.25
Goodwill, Net 4145.9 4197.85 3918.92 3886.33 3843.88
Intangibles, Net 2165.14 2118.73 1898.48 1851.26 1849.16
Long Term Investments 1277.87 1517.32 1654.38 1428.62 1321.27
Note Receivable - Long Term 6.555 3.576 2.2 0 0
Other Long Term Assets, Total 292.933 439.094 544.91 537.349 579.31
Total Current Liabilities 1611.73 1651.35 1450.92 1334.97 1419.99
Accounts Payable 149.763 166.198 203.286 214.946 230.407
Accrued Expenses 595.441 648.871 446.623 526.411 568.023
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 489.424 467.458 367.158 159.426 160.753
Other Current Liabilities, Total 377.101 368.823 433.854 434.183 460.806
Total Liabilities 5184.27 6926.82 6988.88 6808.73 6985.12
Total Long Term Debt 2322 3947.49 2546.96 2485.98 2468.13
Long Term Debt 2318.04 3920.38 2514.74 2452.38 2435.75
Capital Lease Obligations 3.964 27.11 32.219 33.601 32.38
Deferred Income Tax 268.077 274.327 272.242 266.194 264.468
Minority Interest 734.278 817.543 2404.02 2396.14 2430.35
Other Liabilities, Total 248.181 236.104 314.736 325.455 402.195
Total Equity 9625.04 10676.6 10689.3 11732.5 12227.5
Common Stock 0.155 0.155 0.155 0.156 0.155
Additional Paid-In Capital 4553.41 4553.19 4645.02 4665.96 4490.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4868.09 5570.57 5704.9 6777.63 7534.44
Treasury Stock - Common 0
Unrealized Gain (Loss) 1.052 216.446 197.089 162.96 98.378
Other Equity, Total 202.329 336.252 142.15 125.803 104.103
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14809.3 17603.4 17678.2 18541.2 19212.6
Total Common Shares Outstanding 2535.05 2538.53 2543.6 2549.25 2522.36
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 850.068 1102.02 1495.51 1223.01 979.129 1868.77
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1004.32 1074.1 1150.25 1887.38 1344.56 1578.34
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 102.338 128.453 165.248 198.9 204.383 205.65
Amortization 58.662 115.242 148.016 135.068 156.554 123.352
Μη Χρηματικά Στοιχεία 111.989 104.647 -152.08 341.251 560.395 -0.169
Cash Taxes Paid 122.244 130.286 263.338 355.329 254.046 286.822
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 131.805 125.741 66.968 38.236 196.078 6.262
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -118.733 -376.261 -506.444 -10.848 -555.9 -619.254
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4381.01 -643.215 -405.912 -1133.72 -1869.48 -1286.52
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -466.035 -259.237 -462.396 -486.253 -981.473 -1145.77
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3914.97 -383.978 56.484 -647.464 -888.008 -140.743
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2710.21 1317.73 -1389.68 -454.4 1550.69 -481.119
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 192.643 -169.26 -9.427 108.099 1533.48 36.413
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -40.586 -31.046 -10.12 -408.764
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2517.56 1486.99 -1188.85 -515.114 27.326 -108.768
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 44.678 -27.592 39.323 -9.025 -17.778 -33.468
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -621.8 1721.02 -606.016 290.242 1007.99 -222.758
Total Cash Dividends Paid -150.813 -16.339 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 1223.01 818.576 979.129 1025.85 1868.77
Cash From Operating Activities 1887.38 708.237 1344.56 811.497 1578.34
Cash From Operating Activities 198.9 100.22 204.383 99.91 205.65
Amortization 135.068 74.305 156.554 59.811 123.352
Non-Cash Items 341.251 19.787 560.395 -79.445 -0.169
Cash Taxes Paid 355.329 73.849 254.046 123.958 286.822
Cash Interest Paid 38.236 6.834 196.078 1.552 6.262
Changes in Working Capital -10.848 -304.651 -555.9 -294.632 -619.254
Cash From Investing Activities -1133.72 -657.479 -1869.48 -765.999 -1286.52
Capital Expenditures -486.253 -335.578 -981.473 -530.541 -1145.77
Other Investing Cash Flow Items, Total -647.464 -321.901 -888.008 -235.458 -140.743
Cash From Financing Activities -454.4 1640.68 1550.69 -202.947 -481.119
Financing Cash Flow Items 108.099 97.69 1533.48 -0.987 36.413
Total Cash Dividends Paid -16.339 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -31.046 -10.906 -10.12 4.133 -408.764
Issuance (Retirement) of Debt, Net -515.114 1553.89 27.326 -206.093 -108.768
Foreign Exchange Effects -9.025 18.824 -17.778 -13.703 -33.468
Net Change in Cash 290.242 1710.26 1007.99 -171.152 -222.758
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Century Sunshine Ltd. Corporation 19.5486 476774553 0 2022-05-10
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.2534 79347500 841000 2023-01-20 LOW
Lou (Jing) Individual Investor 2.0572 50174510 0 2022-01-25
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0277 49453162 -1181000 2022-12-31 LOW
CS Sunshine Investment Ltd. Corporation 1.9999 48776909 -161636676 2022-09-14
Medical Recovery Ltd. Corporation 1.4347 34990480 0 2022-05-10
Huang (Bin) Individual Investor 1.3201 32197350 0 2021-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2489 30460500 0 2023-01-31 LOW
Bankinter, S.A. (Madrid) Bank and Trust 1.0875 26524000 4036500 2022-06-30 MED
Su (Dongmei) Individual Investor 0.9998 24384630 0 2021-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.9187 22405800 3447276 2022-06-30 LOW
Universal Vintage Ltd. Corporation 0.679 16561000 -10000000 2022-05-10 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6366 15527000 -92500 2023-01-20 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5205 12694000 510500 2023-01-20 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.497 12122000 -56000 2022-12-31 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.4325 10548249 7431325 2022-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4103 10006006 -4737735 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4032 9834444 -9033245 2023-01-19 LOW
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.3069 7484500 0 2022-05-31 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2685 6548500 6038000 2022-06-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

3SBio Company profile

Σχετικά με την 3SBio Inc.

Η 3SBio Inc. είναι μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων. Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν προϊόντα ανασυνδυασμένης ανθρώπινης θρομβοποιητίνης (rhTPO), προϊόντα αναστολέα του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)α και προϊόντα ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης (rhEPO). Τα προϊόντα πωλούνται με τις ονομασίες TPIAO, Yisaipu, EPIAO και SEPO. Η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά και σε υπερπόντιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Σρι Λάνκα, της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Ταϊλάνδης. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Collected Mind Limited, Hongkong Sansheng Medical Limited και Shenyang Sunshine Pharmaceutical Co., Ltd.. Μέσω των θυγατρικών της, η Εταιρεία ασχολείται με τη διαχείριση έργων και τη συμβουλευτική.

Industry: Biopharmaceuticals

瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號
SHENYANG
LIAONING
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

76.95 Price
+3.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0224%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,534.30 Price
+0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00345

Natural Gas

2.57 Price
+1.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1098%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0774%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου