Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  102.78
  1.12%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  3M Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 101.64
  Άνοιγμα* 101.92
  Μεταβολή 1 έτους* -18.15%
  Εύρος ημέρας* 101.92 - 103.39
  Εύρος 52 εβδ. 85.35-130.02
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.39M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 78.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 51.91B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 552.32M
  Έσοδα 32.75B
  EPS -13.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.38366
  Beta 0.96
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 102.78 1.39 1.37% 101.39 103.50 101.35
  Dec 5, 2023 101.64 -1.00 -0.97% 102.64 102.86 101.35
  Dec 4, 2023 103.39 3.41 3.41% 99.98 103.71 99.98
  Dec 1, 2023 99.74 1.22 1.24% 98.52 100.14 98.04
  Nov 30, 2023 99.00 0.60 0.61% 98.40 100.02 98.08
  Nov 29, 2023 98.40 -0.43 -0.44% 98.83 99.30 97.99
  Nov 28, 2023 98.44 1.64 1.69% 96.80 99.03 96.31
  Nov 27, 2023 97.00 1.08 1.13% 95.92 97.40 95.85
  Nov 24, 2023 95.85 0.65 0.68% 95.20 95.92 94.98
  Nov 22, 2023 95.26 0.51 0.54% 94.75 95.71 94.33
  Nov 21, 2023 93.91 -0.56 -0.59% 94.47 94.56 93.69
  Nov 20, 2023 94.90 -0.05 -0.05% 94.95 95.19 94.37
  Nov 17, 2023 95.28 -0.67 -0.70% 95.95 96.20 94.95
  Nov 16, 2023 95.61 -0.16 -0.17% 95.77 96.38 94.85
  Nov 15, 2023 96.75 1.50 1.57% 95.25 97.14 95.25
  Nov 14, 2023 94.89 1.26 1.35% 93.63 95.43 93.63
  Nov 13, 2023 92.63 0.03 0.03% 92.60 93.04 91.82
  Nov 10, 2023 92.78 0.93 1.01% 91.85 93.00 91.57
  Nov 9, 2023 91.62 -1.20 -1.29% 92.82 93.06 91.58
  Nov 8, 2023 92.24 -0.97 -1.04% 93.21 93.21 91.18

  3M Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, January 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 3M Co Earnings Release
  Q4 2023 3M Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 3M Co Earnings Release
  Q1 2024 3M Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 34229 35355 32184 32136 32765
  Έσοδα 34229 35355 32184 32136 32765
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19229 18776 16541 17064 16657
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15000 16579 15643 15072 16108
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 27690 27997 25033 25998 25558
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9001 7109 6813 6892 7497
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1854 1977 1863 1874 1816
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2394 135 -184 168 -410
  Λειτουργικά Έσοδα 6539 7358 7151 6138 7207
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -395 -451 -490 -530 -280
  Άλλο, Καθαρό 248 297 134 35 73
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6392 7204 6795 5643 7000
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5780 5919 5458 4529 5539
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14 -8 -4 -12 -14
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5777 5921 5449 4517 5525
  Καθαρά Κέρδη 5777 5921 5449 4517 5349
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5777 5921 5449 4517 5525
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5777 5921 5449 4517 5349
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5777 5921 5449 4517 5349
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 567.6 585.3 582.2 585.1 602
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.1779 10.1162 9.35933 7.72005 9.17774
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.96 5.92 5.88 5.76 5.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.6131 10.3057 9.11542 9.03264 8.63883
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -176
  Equity In Affiliates 11 10 -5 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 8312 8325 8031 8079 8619
  Έσοδα 8312 8325 8031 8079 8619
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4576 4559 4597 4585 4725
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3736 3766 3434 3494 3894
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10966 17283 6790 7447 4463
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1737 1758 1673 2146 1962
  Έρευνα & Ανάπτυξη 427 454 468 445 459
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4226 10512 52 271 -2683
  Λειτουργικά Έσοδα -2654 -8958 1241 632 4156
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -231 -96 -83 -84 -89
  Άλλο, Καθαρό 31 31 31 49 65
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2854 -9023 1189 597 4132
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2073 -6839 979 535 3861
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -5 -5 -2 -4
  Equity In Affiliates 2 3 2 8 2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2075 -6841 976 541 3859
  Καθαρά Κέρδη -2075 -6841 976 541 3859
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2075 -6841 976 541 3859
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2075 -6841 976 541 3859
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2075 -6841 976 541 3859
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 554.3 553.9 553.2 552.6 570
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.74346 -12.3506 1.76428 0.97901 6.77018
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.5 1.5 1.5 1.49 1.49
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.51128 2.53475 2.05893 2.77054 2.68596
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14688 15403 14982 12971 13709
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3893 4765 5038 2921 3233
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3655 4564 4634 2353 2853
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 238 201 404 568 380
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4532 4660 4705 4963 5123
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4532 4660 4705 4791 5020
  Συνολικό Απόθεμα 5372 4985 4239 4134 4366
  Προπληρωθέντα Εξοδα 435 654 675 704 741
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 456 339 325 249 246
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 46455 47072 47344 44659 36500
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10007 10287 10285 10191 8738
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26827 28071 27514 26982 24873
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16820 -17784 -17229 -16791 -16135
  Υπεραξία, Καθαρό 12790 13486 13802 13444 10051
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4699 5288 5835 6379 2657
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 81 129 134 70 70
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 886 133 80 126 118
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3304 2346 2226 1478 1157
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9523 9035 7948 9222 7244
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3183 2994 2561 2228 2266
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2252 2637 2213 2086 1884
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 16 12 954 466
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1949 1298 816 1862 745
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2139 2090 2346 2092 1883
  Σύνολο Οφειλών 31733 32026 34477 34596 26704
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14076 16149 18082 17629 13486
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14001 16056 17989 17518 13411
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 75 93 93 111 75
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1610 1782 1844 1808 1553
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 48 71 64 63 52
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6476 4989 6539 5874 4369
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14722 15046 12867 10063 9796
  Κοινή Μετοχή 9 9 9 9 9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6691 6429 6162 5907 5643
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 47950 45821 43761 42135 40636
  Treasury Stock - Common -33255 -30463 -29404 -29849 -29626
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6673 -6750 -7661 -8139 -6866
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 46455 47072 47344 44659 36500
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 549.245 571.845 577.75 575.185 576.575
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16198 15754 14963 14688 14895
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5213 4314 3969 3893 3589
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5140 4258 3824 3655 3404
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73 56 145 238 185
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4852 4947 4638 4532 4722
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4852 4947 4638 4532 4722
  Συνολικό Απόθεμα 5065 5280 5306 5372 5615
  Προπληρωθέντα Εξοδα 578 674 558 435 467
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 490 539 492 456 502
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 49621 48880 46886 46455 46176
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9786 10023 10130 10007 9997
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26189 26459 26296 25998 26666
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17185 -17248 -17049 -16820 -17470
  Υπεραξία, Καθαρό 12721 12869 12855 12790 12669
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4324 4470 4585 4699 4815
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6592 5764 4353 4271 3800
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 15466 10936 10556 9523 9543
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3104 3231 3130 3183 3063
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1139 1029 867 953 958
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3137 3033 3012 1938 1856
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8086 3643 3547 3449 3666
  Σύνολο Οφειλών 44949 41082 31588 31733 32096
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12876 12954 12948 14001 13849
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12876 12954 12948 14001 13849
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 59 59 53 48 76
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16548 17133 8031 8161 8628
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4672 7798 15298 14722 14080
  Κοινή Μετοχή 9 9 9 9 9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6903 6858 6816 6691 6654
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 37375 40290 47966 47950 48245
  Treasury Stock - Common -32889 -32926 -32963 -33255 -32843
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6726 -6433 -6530 -6673 -7985
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 49621 48880 46886 46455 46176
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 552.317 551.992 551.672 549.245 552.743
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5791 5929 5388 4582 5363
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5591 7454 8113 7070 6439
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1831 1915 1911 1593 1488
  Deferred Taxes -663 -166 -165 -273 -57
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -1552 300 123 476 -203
  Cash Taxes Paid 1320 1695 1351 1198 1560
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 440 472 524 370 328
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 184 -524 856 692 -152
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1046 -1317 -580 -6444 222
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1749 -1603 -1501 -1699 -1577
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 703 286 921 -4745 1799
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5350 -6145 -5300 -1124 -6701
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60 -20 -98 -197 -56
  Total Cash Dividends Paid -3369 -3420 -3388 -3316 -3193
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1083 -1560 61 -860 -4385
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -838 -1145 -1875 3249 933
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -104 -62 48 -2 -160
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -909 -70 2281 -500 -200
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 981 5791 5248 1385 1303
  Cash From Operating Activities 1275 5591 3669 2138 1011
  Cash From Operating Activities 466 1831 1371 921 459
  Deferred Taxes -93 -663 -495 -451 -49
  Non-Cash Items 145 -1552 -2476 185 136
  Changes in Working Capital -224 184 21 98 -838
  Cash From Investing Activities -386 -1046 -658 -814 -263
  Capital Expenditures -475 -1749 -1243 -808 -424
  Other Investing Cash Flow Items, Total 89 703 585 -6 161
  Cash From Financing Activities -716 -5350 -4035 -3102 -2054
  Financing Cash Flow Items -4 -60 -29 -22 -9
  Total Cash Dividends Paid -827 -3369 -2550 -1700 -852
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 158 -1083 -618 -546 -609
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -43 -838 -838 -834 -584
  Foreign Exchange Effects -4 -104 -136 -64 -11
  Net Change in Cash 169 -909 -1160 -1842 -1317
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.778 48482576 382678 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.0313 33311747 196238 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7016 25967865 -184120 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.3353 12898458 363626 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1448 11846089 371298 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.7304 9557100 0 2023-06-30 LOW
  Newport Trust Company Bank and Trust 1.5426 8520186 -263595 2023-06-30 LOW
  Flossbach von Storch AG Investment Advisor 1.1358 6273491 -3307353 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.9966 5504449 324320 2023-06-30 MED
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8133 4492207 386900 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.745 4114500 -357540 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6796 3753484 703758 2023-06-30 LOW
  Nuance Investments, LLC Investment Advisor 0.6682 3690622 758198 2023-06-30 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6608 3649824 -53018 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6141 3391890 3522 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5821 3214763 188083 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.5653 3122092 31158 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5586 3085175 90515 2022-12-31 LOW
  U.S. Bancorp Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.4884 2697649 -149793 2023-06-30 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.4823 2663816 -3954109 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  3M Company profile

  Σχετικά με την 3M

  Η 3M Company είναι ένας διαφοροποιημένος παγκόσμιος κατασκευαστής, καινοτόμος στην τεχνολογία και έμπορος μιας ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Ασφάλεια και Βιομηχανία, Μεταφορές και Ηλεκτρονικά, Φροντίδα Υγείας και Καταναλωτές. Ο τομέας Ασφάλεια και Βιομηχανία αποτελείται από λειαντικά, μεταγενέστερη αγορά αυτοκινήτων, συστήματα κλεισίματος και κάλυψης, αγορές επικοινωνιών, ηλεκτρικές αγορές, βιομηχανικές κόλλες και ταινίες, προσωπική ασφάλεια, κόκκους στέγης και άλλα. Ο τομέας Μεταφορές και Ηλεκτρονικά αποτελείται από προηγμένα υλικά, αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική, εμπορικές λύσεις, υλικά και συστήματα απεικόνισης, λύσεις ηλεκτρονικών υλικών, μεταφορές και ασφάλεια και άλλες μεταφορές και ηλεκτρονικά. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν τη χορήγηση φαρμάκων, την ασφάλεια τροφίμων, τα συστήματα πληροφοριών για την υγεία, τις ιατρικές λύσεις, τις λύσεις στοματικής φροντίδας και τις επιστήμες διαχωρισμού και καθαρισμού. Ο τομέας Consumer εξυπηρετεί τους καταναλωτές και αποτελείται από την καταναλωτική υγειονομική περίθαλψη και άλλα.

  Industry: Consumer Goods Conglomerates

  3M Center
  Bldg. 220-13E-26A
  SAINT PAUL
  MINNESOTA 55144-1000
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου