Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές 22nd Century - XXII CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  22nd Century Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.38
  Άνοιγμα* 0.39
  Μεταβολή 1 έτους* -70.9%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.39
  Εύρος 52 εβδ. 0.23-18.98
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 955.27K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.03M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.49M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 30.88M
  Έσοδα 82.41M
  EPS -8.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.59
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 10, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Nov 9, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Nov 8, 2023 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.39
  Nov 7, 2023 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.42 0.42
  Nov 6, 2023 0.43 -0.04 -8.51% 0.47 0.51 0.41
  Nov 3, 2023 0.47 0.02 4.44% 0.45 0.50 0.45
  Nov 2, 2023 0.43 0.01 2.38% 0.42 0.45 0.41
  Nov 1, 2023 0.42 -0.01 -2.33% 0.43 0.43 0.41
  Oct 31, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.42 0.41
  Oct 30, 2023 0.41 -0.05 -10.87% 0.46 0.46 0.40
  Oct 27, 2023 0.43 -0.05 -10.42% 0.48 0.48 0.43
  Oct 26, 2023 0.47 0.00 0.00% 0.47 0.48 0.46
  Oct 25, 2023 0.46 -0.02 -4.17% 0.48 0.49 0.46
  Oct 24, 2023 0.46 -0.02 -4.17% 0.48 0.49 0.46
  Oct 23, 2023 0.47 -0.02 -4.08% 0.49 0.51 0.47
  Oct 20, 2023 0.51 0.04 8.51% 0.47 0.52 0.46
  Oct 19, 2023 0.46 -0.06 -11.54% 0.52 0.52 0.46
  Oct 18, 2023 0.50 -0.03 -5.66% 0.53 0.59 0.50
  Oct 17, 2023 0.54 0.06 12.50% 0.48 0.55 0.46
  Oct 16, 2023 0.53 -0.04 -7.02% 0.57 0.57 0.50

  22nd Century Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  11:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 22nd Century Group Inc Earnings Release
  Q4 2023 22nd Century Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 62.111 30.948 28.111 25.8325 26.4263
  Έσοδα 62.111 30.948 28.111 25.8325 26.4263
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 60.937 28.879 26.673 25.8181 25.5274
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.174 2.069 1.438 0.01445 0.89899
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 119.217 59.36 49.035 51.2899 50.445
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 43.451 25.881 14.971 12.9564 8.58553
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.911 3.274 4.128 8.05715 14.9897
  Depreciation / Amortization 0.67 1.248 1.346 1.425 1.34234
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.248 0.078 1.917 3.03325
  Λειτουργικά Έσοδα -57.106 -28.412 -20.924 -25.4574 -24.0186
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.2 -4.183 1.684 1.23082 15.7673
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.001 0.08735
  Άλλο, Καθαρό 0.071 -0.434 -2.41935 0.2844
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -60.235 -32.595 -19.673 -26.5585 -7.96691
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Καθαρά Κέρδη -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.8558 10.4144 9.25466 8.3926 8.28701
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.65167 -3.13115 -2.12985 -3.16452 -0.96137
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.23465 -3.12628 -1.99528 -2.81351 -0.96137
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 23.427 21.962 19.206 19.383 14.477
  Έσοδα 23.427 21.962 19.206 19.383 14.477
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.772 23.139 19.851 18.764 13.585
  Ακαθάριστο Εισόδημα -2.345 -1.177 -0.645 0.619 0.892
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.78 39.785 42.421 34.651 24.953
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.998 13.992 12.99 14.514 8.632
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.617 1.347 2.038 1.155 1.897
  Depreciation / Amortization 0.718 0.409 0.176 0.175
  Λειτουργικά Έσοδα -19.353 -17.823 -23.215 -15.268 -10.476
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.156 -0.364 -0.992 -0.415 -1.022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.493 -18.182 -24.136 -15.683 -11.498
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Καθαρά Κέρδη -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.539 -18.182 -26.283 -13.102 -11.498
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.9 14.3856 14.3694 14.0094 12.1342
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.37846 -1.2639 -1.8291 -0.93523 -0.94757
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.37846 -1.2639 -1.49589 -0.93323 -0.87843
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.366 0.043 0.839
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Other Operating Expenses, Total 0.675 0.898
  Άλλο, Καθαρό 0.016 0.005 0.071
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.605 54.385 28.341 42.7435 61.1975
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.213 48.736 22.342 38.9622 56.3539
  Μετρητά 1.029 0.48511 0.60493
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.641 0.585 2.159 0.86686 0.87129
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.641 0.585 2.159 0.86686 0.87129
  Συνολικό Απόθεμα 10.008 2.881 2.034 2.2663 3.04395
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.743 2.183 1.806 0.64815 0.92842
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114.651 75.954 51.694 68.9514 77.3021
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15.768 7.564 2.73 3.72195 3.26075
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21.69 10.864 5.4 6.00547 5.01825
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.922 -3.3 -2.67 -2.28352 -1.7575
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.853 7.919 8.211 8.49391 9.7515
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.682 2.345 6.536 8.40253 3.09236
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.018 8.427 7.343 5.78038 5.17354
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.168 2.173 1.116 1.99782 2.57484
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.731 5.322 5.077 2.83839 1.82648
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.908 0.596 0.539 0.58071 0.68915
  Σύνολο Οφειλών 18.676 9.88 7.584 6.90054 6.02176
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.001 0 0 0.29218 0.84822
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.001 0 0.29218 0.84822
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.657 1.453 0.241 0.82799
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 95.975 66.074 44.11 62.0508 71.2804
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.001 0.00138 0.00125
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 333.898 244.247 189.439 187.735 170.392
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -237.814 -178.013 -145.404 -125.693 -99.1345
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114.651 75.954 51.694 68.9514 77.3021
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 14.3492 10.8587 9.27124 9.22465 8.30992
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.193 47.4 21.313 38.4771 55.7489
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.211 0.336 0.611 0.36346 0.08308
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.111 -0.162 0.074 0.00707 0.02136
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 3.741 5.876 5.58948
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.02 1.336
  Υπεραξία, Καθαρό 33.16
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.583
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 40.616 36.875 41.138 44.605 64.401
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.85 4.433 16.227 21.213 43.721
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.85 4.433 10.952 3.02 2.364
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 5.275 18.193 41.357
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.493 11.736 12.131 10.641 4.953
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.493 8.736 9.131 5.641 4.953
  Συνολικό Απόθεμα 15.955 14.318 10.528 10.008 12.264
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.818 6.388 2.252 2.743 3.463
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 64.196 124.98 124.138 114.651 142.176
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.293 21.356 19.631 15.768 20.708
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21.69
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.922
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.9 21.526 18.385 16.853 18.336
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.682 0.682 0.682 0.682 0.981
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 39.76 25.103 16.87 13.018 18.665
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.005 6.449 4.602 4.168 5.787
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.182 13.054 10.774 6.731 5.963
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.606 3.948 0.314 0.908 5.825
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.967 1.652 1.18 1.211 1.09
  Σύνολο Οφειλών 50.401 52.388 42.779 18.676 21.088
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.156 15.511 16.571 3.001 0.22
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.485 11.774 9.338 2.657 2.203
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.795 72.592 81.359 95.975 121.088
  Κοινή Μετοχή 0 0 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 363.198 349.206 337.512 333.898 333.124
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -349.373 -276.653 -256.114 -237.814 -211.531
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.03 0.039 -0.041 -0.111 -0.507
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 64.196 124.98 124.138 114.651 142.176
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21.0787 15.9268 14.4712 14.3492 14.3542
  Υπεραξία, Καθαρό 0 33.36 33.16 33.16 33.748
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.705 11.181 11.142 3.583 4.002
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.156 15.511 16.571 3.001 0.22
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -59.801 -32.609 -19.711 -26.5585 -7.96691
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -51.714 -22.839 -15.621 -14.5874 -17.8443
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.858 0.999 1.094 1.18634 1.19979
  Amortization 0.249 0.251 0.23866 0.14254
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 17.233 9.255 4.376 10.7883 -11.6684
  Cash Taxes Paid 0.014 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11.57 -0.733 -1.631 -0.24211 0.44867
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 22.578 -27.729 16.469 4.55193 15.145
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.429 -1.071 -0.522 -0.56534 -0.65699
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 27.007 -26.658 16.991 5.11727 15.802
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 30.82 50.875 -0.304 9.91562 -0.35539
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.694 -0.469
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 35.174 51.295 0.05 10.6156 0.44461
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.66 0.049 -0.354 -0.7 -0.8
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.684 0.307 0.544 -0.11981 -3.05461
  Deferred Taxes -0.434
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -18.182 -59.801 -33.518 -20.415 -8.918
  Cash From Operating Activities -17.5 -51.714 -32.648 -19.752 -7.928
  Cash From Operating Activities 0.881 2.858 1.992 0.924 0.267
  Amortization 0.062
  Non-Cash Items 2.031 17.233 8.471 5.553 2.241
  Changes in Working Capital -2.23 -11.57 -7.012 -5.814 -1.58
  Cash From Investing Activities 14.723 22.578 0.38 19.726 8.772
  Capital Expenditures -2.026 -4.429 -2.895 -1.432 -0.363
  Other Investing Cash Flow Items, Total 16.749 27.007 3.275 21.158 9.135
  Cash From Financing Activities 18.209 30.82 33.296 1.358 -0.596
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 6.016 35.174 35.174 0.174 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 13.408 -1.66 0.654 1.19 -0.596
  Net Change in Cash 15.432 1.684 1.028 1.332 0.248
  Financing Cash Flow Items -1.215 -2.694 -2.532 -0.006
  Deferred Taxes -0.434 -2.581
  Cash Taxes Paid 0.014

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  22nd Century Company profile

  Σχετικά με την 22nd Century

  Η 22nd Century Group, Inc. είναι εταιρεία γεωργικής βιοτεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη μείωση της βλάβης από τον καπνό, στον καπνό με μειωμένη νικοτίνη και στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας μέσω της επιστήμης των φυτών. Στον καπνό, την κάνναβη/κάνναβη και τα φυτά λυκίσκου, χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες αναπαραγωγής φυτών, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής μηχανικής, της γονιδιακής επεξεργασίας και της μοριακής αναπαραγωγής, για να προσφέρει λύσεις για τις βιομηχανίες βιοεπιστημών και καταναλωτικών προϊόντων δημιουργώντας νέα φυτά με βελτιστοποιημένο προφίλ αλκαλοειδών και φλαβονοειδών, καθώς και βελτιωμένες αποδόσεις και πολύτιμα αγρονομικά χαρακτηριστικά. Έχει αναπτύξει καπνό και τσιγάρα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη (VLNC), τα οποία περιέχουν 95% λιγότερη νικοτίνη από τον συμβατικό καπνό και τα συμβατικά τσιγάρα. Τα τσιγάρα της με μειωμένη νικοτίνη περιλαμβάνουν τα τσιγάρα VLN King και VLN Menthol King. Στον τομέα της κάνναβης, η Εταιρεία αναπτύσσει ποικιλίες κάνναβης με αυξημένα επίπεδα ορισμένων κανναβινοειδών και άλλα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά.

  Industry: Tobacco (NEC)

  8560 Main St Ste 4
  WILLIAMSVILLE
  NEW YORK 14221-7435
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου