Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές 180 Life Sciences Corp. - ATNF CFD

  1.87
  6.03%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.99
  Άνοιγμα* 1.71
  Μεταβολή 1 έτους* 40.16%
  Εύρος ημέρας* 1.68 - 2.11
  Εύρος 52 εβδ. 0.35-6.96
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 143.34K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.78M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 40.46M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.39
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.41
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 1.99 -0.11 -5.24% 2.10 2.10 1.99
  Apr 12, 2024 2.16 0.02 0.93% 2.14 2.16 2.07
  Apr 11, 2024 2.20 -0.09 -3.93% 2.29 2.39 2.20
  Apr 10, 2024 2.34 0.08 3.54% 2.26 2.39 2.26
  Apr 9, 2024 2.30 0.09 4.07% 2.21 2.43 2.18
  Apr 8, 2024 2.22 -0.01 -0.45% 2.23 2.30 2.18
  Apr 5, 2024 2.18 -0.01 -0.46% 2.19 2.21 2.14
  Apr 4, 2024 2.28 0.02 0.88% 2.26 2.36 2.25
  Apr 3, 2024 2.19 0.07 3.30% 2.12 2.48 2.11
  Apr 2, 2024 2.06 -0.08 -3.74% 2.14 2.14 2.02
  Apr 1, 2024 2.07 -0.01 -0.48% 2.08 2.20 2.04
  Mar 28, 2024 2.30 0.24 11.65% 2.06 2.89 1.93
  Mar 27, 2024 1.94 0.08 4.30% 1.86 2.00 1.74
  Mar 26, 2024 1.91 -0.12 -5.91% 2.03 2.04 1.80
  Mar 25, 2024 2.06 -0.53 -20.46% 2.59 2.59 2.01
  Mar 22, 2024 2.67 -0.69 -20.54% 3.36 3.57 2.54
  Mar 21, 2024 3.37 0.20 6.31% 3.17 3.40 3.14
  Mar 20, 2024 3.22 0.14 4.55% 3.08 3.30 2.99
  Mar 19, 2024 3.04 -0.21 -6.46% 3.25 3.25 3.04
  Mar 18, 2024 3.27 -0.08 -2.39% 3.35 3.54 3.24

  180 Life Sciences Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.6507 8.22877 1.20894 0.59908 0.34388
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.5764 3.23827 1.20894 0.59908 0.34388
  Λειτουργικά Έσοδα -15.6507 -8.22877 -1.20894 -0.59908 -0.34388
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.3479 -10.9045 0.16596 1.45373 0.31913
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
  Καθαρά Κέρδη -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.3554 18.1541 4.22379 14.8775 9.43508
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6482 -0.66138 -0.02162 0.06994 0.01312
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.66721 -0.56765 -0.02162 0.06994 0.01312
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.8636 -2.90328 1.3749 2.05281 0.66302
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.94831 2.293
  Depreciation / Amortization 0.1163 0.11684
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.00974 2.58066
  Other Operating Expenses, Total 0
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.92683 -0.03717
  Άλλο, Καθαρό -0.76035 0.26474
  Total Adjustments to Net Income 0 -1.1227
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.68107 4.46206 4.21748 4.01317 2.95804
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.97441 2.49055 3.60212 3.01867 2.58135
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.70666 1.97151 0.61535 0.9945 0.36695
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0.00974
  Λειτουργικά Έσοδα -3.68107 -4.46206 -4.21748 -4.01317 -2.95804
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.22726 5.65165 22.0237 -19.1828 -13.3562
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.00087 0.47268 -0.26874 0.72376
  Άλλο, Καθαρό 0.01752 -0.15913 0.01231 0 -0.61352
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.56371 1.0296 18.2912 -23.4647 -16.204
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Καθαρά Κέρδη 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.70344 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.0688 33.9485 33.7096 31.4592 27.9533
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05 0.03052 0.54278 -0.7457 -0.57949
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05 0.03054 0.53366 -0.74015 -0.59609
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.13973
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.2011 4.01496 0.62406 0.27088 0.47034
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
  Μετρητά 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.6993 21.4644 3.1296 0.54607 0.20813
  Payable/Accrued 0.26842 0.09472 0.02454
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.08128 2.69928 2.06617 0 0
  Σύνολο Οφειλών 23.391 25.2465 7.1546 4.57107 4.23313
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.04817 0.11376 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 39.3227 30.2869 5.34712 113.866 112.825
  Κοινή Μετοχή 0.0034 0.00262 0.34755 108.866 107.826
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 107.184 78.005 3.92966 3.8384 4.87893
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -68.6823 -48.3576 1.0699 1.1612 0.12066
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.0359 26.1712 4.45815 4.09871 14.8775
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.20124 1.00327 0.05179 0 0.04194
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11.8777 118.166 116.588
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.2204 4.44297 0.795 0.45135 0.18359
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.025 4.025 4.025
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.69456 0.79906 0.02563
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.08078 0.10408
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0
  Υπεραξία, Καθαρό 36.9879 36.9008
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.5247 14.6176
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.58661 8.74475
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.98295 4.60896
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.82808 0.96845
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.04817 0.11376
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.64353 3.66833
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.81744 0.63689
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.95651 11.2011 13.6337 4.04576 8.29803
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
  Μετρητά 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0 0.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.2876 2.97658 1.94594 2.21012 1.94517
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
  Υπεραξία, Καθαρό 36.3235 36.9879 36.8964 37.5613 37.1829
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.3973 14.5247 14.5396 14.6584 14.6312
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 15.108 19.6993 24.2248 49.799 33.6222
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.03907 0.58661 0.64303 2.53949 4.1418
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.69618 1.98295 2.33594 2.21016 3.39794
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.08603 0.08128 0.08124 1.09097 1.10025
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.29647 1.82808 0.27929 0.42605 0.6063
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.99025 15.2204 20.8853 43.5323 24.3759
  Σύνολο Οφειλών 18.7728 23.391 27.929 53.5493 37.4029
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.62119 3.64353 3.65205 3.68027 3.67271
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 40.9045 39.3227 37.1408 2.71617 22.7093
  Κοινή Μετοχή 0.00341 0.0034 0.0034 0.00311 0.00305
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 107.93 107.184 106.154 89.4957 86.4362
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -67.1186 -68.6823 -69.7185 -88.0154 -64.5562
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.08936 0.81744 0.7019 1.23272 0.82623
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.0872 34.0359 33.9687 31.0613 30.5183
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.3714 -3.87196 -1.45224 -0.78923 -0.49736
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8.20282 2.7287 0.01396 0.22304 0.0419
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 25.4119 -8.73393 -106.509 0.15684 116.784
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.05513 -0.13769 0.74048 0.15684 4.7985
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 26.6662 -8.93399 -108.427 0 112.125
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.80085 0.33776 1.17823 0 -0.14
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.11596 2.02515 0.27575 -0.15751 0.36114
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.0709 4.17849 -1.3749 -2.05281 -0.66302
  Cash Taxes Paid 0 0 0.29734 0.36911 0.225
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.12533
  Deferred Taxes -0.0248 -0.02043
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.03535 0
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.07547 0.14031
  Amortization 0.10995
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 1.56371 -20.3246 -21.3609 -39.6577 -16.1986
  Cash From Operating Activities -2.07293 -19.3714 -14.3439 -10.3412 -6.33005
  Amortization 0.02646 0.10995 0.09314 0.05819 0.02867
  Deferred Taxes -0.02233 -0.0248 -0.01659 -0.01098 -0.0054
  Non-Cash Items -4.50145 9.0709 13.7434 35.3539 14.5425
  Cash Interest Paid 0.00285 0.03535 0.03143 0
  Changes in Working Capital 0.86068 -8.20282 -6.803 -6.08465 -4.69721
  Cash From Financing Activities -0.51542 25.4119 23.8629 10.134 10.3625
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 26.6662 26.6662 11.6662 10.7311
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.51542 0.80085 -0.7482 -0.59707 -0.36853
  Foreign Exchange Effects 0.03276 0.07547 0.06028 -0.06568 -0.08818
  Net Change in Cash -2.55559 6.11596 9.57926 -0.27291 3.94432
  Financing Cash Flow Items -2.05513 -2.05513 -0.93513
  Cash Taxes Paid 0 0
  Cash From Investing Activities 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  180 Life Sciences Corp. Company profile

  Σχετικά με την 180 Life Sciences Corp.

  Η 180 Life Sciences Corp. είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στον χρόνιο πόνο, τη φλεγμονή και τις φλεγμονώδεις ασθένειες. Η Εταιρεία διαθέτει τρεις πλατφόρμες ανάπτυξης προϊόντων καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικές ασθένειες, πόνους ή ιατρικές καταστάσεις και στοχεύει σε διαφορετικούς παράγοντες, μόρια ή πρωτεΐνες και έχει τα δικά της υποψήφια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του Anti-TNF, το οποίο εστιάζει στην ίνωση και στον παράγοντα νέκρωσης όγκου (anti-TNF), SCAs που εστιάζουν σε φάρμακα, τα οποία είναι συνθετικά ανάλογα της κανναβιδιόλης (CBD) ή της κανναβιγκερόλης (CBG)- και α7nAChR που εστιάζουν στον υποδοχέα α7 νικοτινικής ακετυλοχολίνης (α7nAChR). Διεξάγει κλινικές δοκιμές μόνο για ορισμένες ενδείξεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας κατά του TNF. Από τις τρεις πλατφόρμες ανάπτυξης προϊόντων της, μόνο η πλατφόρμα SCAs περιλαμβάνει προϊόντα που σχετίζονται με την CBD.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  3000 El Camino Real
  Bldg 4, Ste 200
  94306

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου