Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές 180 Life Sciences Corp. - ATNF CFD

1.83
0.55%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.82
Άνοιγμα* 1.82
Μεταβολή 1 έτους* -32.34%
Εύρος ημέρας* 1.82 - 1.86
Εύρος 52 εβδ. 0.35-6.96
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 143.34K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.78M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 40.46M
Έσοδα N/A
EPS -0.39
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.41
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 1.82 -0.08 -4.21% 1.90 1.95 1.82
Mar 24, 2023 1.90 0.01 0.53% 1.89 1.96 1.84
Mar 23, 2023 1.87 -0.08 -4.10% 1.95 1.98 1.84
Mar 22, 2023 1.93 -0.03 -1.53% 1.96 2.00 1.88
Mar 21, 2023 1.97 -0.02 -1.01% 1.99 2.07 1.94
Mar 20, 2023 1.96 -0.12 -5.77% 2.08 2.08 1.93
Mar 17, 2023 2.10 -0.02 -0.94% 2.12 2.15 2.10
Mar 16, 2023 2.09 0.07 3.47% 2.02 2.12 2.02
Mar 15, 2023 1.98 -0.23 -10.41% 2.21 2.31 1.85
Mar 14, 2023 2.28 -0.10 -4.20% 2.38 2.41 2.26
Mar 13, 2023 2.36 -0.23 -8.88% 2.59 2.59 2.36
Mar 10, 2023 2.51 -0.03 -1.18% 2.54 2.76 2.44
Mar 9, 2023 2.61 -0.05 -1.88% 2.66 2.70 2.61
Mar 8, 2023 2.70 -0.03 -1.10% 2.73 2.75 2.64
Mar 7, 2023 2.71 -0.01 -0.37% 2.72 2.81 2.67
Mar 6, 2023 2.69 -0.01 -0.37% 2.70 2.80 2.68
Mar 3, 2023 2.74 0.12 4.58% 2.62 2.78 2.59
Mar 2, 2023 2.67 -0.06 -2.20% 2.73 2.77 2.63
Mar 1, 2023 2.68 -0.10 -3.60% 2.78 2.80 2.63
Feb 28, 2023 2.80 0.05 1.82% 2.75 2.88 2.73

180 Life Sciences Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.6507 8.22877 1.20894 0.59908 0.34388
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.5764 3.23827 1.20894 0.59908 0.34388
Λειτουργικά Έσοδα -15.6507 -8.22877 -1.20894 -0.59908 -0.34388
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.3479 -10.9045 0.16596 1.45373 0.31913
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Καθαρά Κέρδη -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.3246 -12.0068 -0.0913 1.04054 0.12376
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.3554 18.1541 4.22379 14.8775 9.43508
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6482 -0.66138 -0.02162 0.06994 0.01312
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.66721 -0.56765 -0.02162 0.06994 0.01312
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.8636 -2.90328 1.3749 2.05281 0.66302
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.94831 2.293
Depreciation / Amortization 0.1163 0.11684
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.00974 2.58066
Other Operating Expenses, Total 0
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.92683 -0.03717
Άλλο, Καθαρό -0.76035 0.26474
Total Adjustments to Net Income 0 -1.1227
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.68107 4.46206 4.21748 4.01317 2.95804
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.97441 2.49055 3.60212 3.01867 2.58135
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.70666 1.97151 0.61535 0.9945 0.36695
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0.00974
Λειτουργικά Έσοδα -3.68107 -4.46206 -4.21748 -4.01317 -2.95804
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.22726 5.65165 22.0237 -19.1828 -13.3562
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.00087 0.47268 -0.26874 0.72376
Άλλο, Καθαρό 0.01752 -0.15913 0.01231 0 -0.61352
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.56371 1.0296 18.2912 -23.4647 -16.204
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Καθαρά Κέρδη 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.56371 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.70344 1.03622 18.2969 -23.4591 -16.1986
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.0688 33.9485 33.7096 31.4592 27.9533
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05 0.03052 0.54278 -0.7457 -0.57949
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05 0.03054 0.53366 -0.74015 -0.59609
Ρύθμιση Αραίωσης 0.13973
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.2011 4.01496 0.62406 0.27088 0.47034
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
Cash 8.22451 2.10854 0.54664 0.27088 0.42839
Total Assets 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
Other Long Term Assets, Total 0
Total Current Liabilities 19.6993 21.4644 3.1296 0.54607 0.20813
Payable/Accrued 0.26842 0.09472 0.02454
Notes Payable/Short Term Debt 0.08128 2.69928 2.06617 0 0
Total Liabilities 23.391 25.2465 7.1546 4.57107 4.23313
Total Long Term Debt 0.04817 0.11376 0 0 0
Total Equity 39.3227 30.2869 5.34712 113.866 112.825
Common Stock 0.0034 0.00262 0.34755 108.866 107.826
Additional Paid-In Capital 107.184 78.005 3.92966 3.8384 4.87893
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -68.6823 -48.3576 1.0699 1.1612 0.12066
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 62.7137 55.5334 12.5017 118.437 117.058
Total Common Shares Outstanding 34.0359 26.1712 4.45815 4.09871 14.8775
Prepaid Expenses 2.20124 1.00327 0.05179 0 0.04194
Long Term Investments 11.8777 118.166 116.588
Other Current Liabilities, Total 15.2204 4.44297 0.795 0.45135 0.18359
Other Liabilities, Total 4.025 4.025 4.025
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.69456 0.79906 0.02563
Other Current Assets, Total 0.08078 0.10408
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0
Goodwill, Net 36.9879 36.9008
Intangibles, Net 14.5247 14.6176
Accounts Payable 0.58661 8.74475
Accrued Expenses 1.98295 4.60896
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.82808 0.96845
Long Term Debt 0.04817 0.11376
Deferred Income Tax 3.64353 3.66833
Other Equity, Total 0.81744 0.63689
Total Preferred Shares Outstanding 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.95651 11.2011 13.6337 4.04576 8.29803
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
Cash 5.66892 8.22451 11.6878 1.83564 6.05286
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0 0.3
Prepaid Expenses 3.2876 2.97658 1.94594 2.21012 1.94517
Total Assets 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
Goodwill, Net 36.3235 36.9879 36.8964 37.5613 37.1829
Intangibles, Net 14.3973 14.5247 14.5396 14.6584 14.6312
Total Current Liabilities 15.108 19.6993 24.2248 49.799 33.6222
Accounts Payable 1.03907 0.58661 0.64303 2.53949 4.1418
Accrued Expenses 2.69618 1.98295 2.33594 2.21016 3.39794
Notes Payable/Short Term Debt 0.08603 0.08128 0.08124 1.09097 1.10025
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.29647 1.82808 0.27929 0.42605 0.6063
Other Current Liabilities, Total 9.99025 15.2204 20.8853 43.5323 24.3759
Total Liabilities 18.7728 23.391 27.929 53.5493 37.4029
Total Long Term Debt 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
Long Term Debt 0.04361 0.04817 0.0521 0.07002 0.10796
Deferred Income Tax 3.62119 3.64353 3.65205 3.68027 3.67271
Total Equity 40.9045 39.3227 37.1408 2.71617 22.7093
Common Stock 0.00341 0.0034 0.0034 0.00311 0.00305
Additional Paid-In Capital 107.93 107.184 106.154 89.4957 86.4362
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -67.1186 -68.6823 -69.7185 -88.0154 -64.5562
Other Equity, Total 0.08936 0.81744 0.7019 1.23272 0.82623
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 59.6773 62.7137 65.0698 56.2655 60.1122
Total Common Shares Outstanding 34.0872 34.0359 33.9687 31.0613 30.5183
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -20.3246 -10.8841 -0.0913 1.04054 0.12376
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.3714 -3.87196 -1.45224 -0.78923 -0.49736
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8.20282 2.7287 0.01396 0.22304 0.0419
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 25.4119 -8.73393 -106.509 0.15684 116.784
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.05513 -0.13769 0.74048 0.15684 4.7985
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 26.6662 -8.93399 -108.427 0 112.125
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.80085 0.33776 1.17823 0 -0.14
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.11596 2.02515 0.27575 -0.15751 0.36114
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.0709 4.17849 -1.3749 -2.05281 -0.66302
Cash Taxes Paid 0 0 0.29734 0.36911 0.225
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 14.4907 108.237 0.47488 -115.925
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.12533
Deferred Taxes -0.0248 -0.02043
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.03535 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.07547 0.14031
Amortization 0.10995
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1.56371 -20.3246 -21.3609 -39.6577 -16.1986
Cash From Operating Activities -2.07293 -19.3714 -14.3439 -10.3412 -6.33005
Amortization 0.02646 0.10995 0.09314 0.05819 0.02867
Deferred Taxes -0.02233 -0.0248 -0.01659 -0.01098 -0.0054
Non-Cash Items -4.50145 9.0709 13.7434 35.3539 14.5425
Cash Interest Paid 0.00285 0.03535 0.03143 0
Changes in Working Capital 0.86068 -8.20282 -6.803 -6.08465 -4.69721
Cash From Financing Activities -0.51542 25.4119 23.8629 10.134 10.3625
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 26.6662 26.6662 11.6662 10.7311
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.51542 0.80085 -0.7482 -0.59707 -0.36853
Foreign Exchange Effects 0.03276 0.07547 0.06028 -0.06568 -0.08818
Net Change in Cash -2.55559 6.11596 9.57926 -0.27291 3.94432
Financing Cash Flow Items -2.05513 -2.05513 -0.93513
Cash Taxes Paid 0 0
Cash From Investing Activities 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

180 Life Sciences Corp. Company profile

Σχετικά με την 180 Life Sciences Corp.

Η 180 Life Sciences Corp. είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στον χρόνιο πόνο, τη φλεγμονή και τις φλεγμονώδεις ασθένειες. Η Εταιρεία διαθέτει τρεις πλατφόρμες ανάπτυξης προϊόντων καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικές ασθένειες, πόνους ή ιατρικές καταστάσεις και στοχεύει σε διαφορετικούς παράγοντες, μόρια ή πρωτεΐνες και έχει τα δικά της υποψήφια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του Anti-TNF, το οποίο εστιάζει στην ίνωση και στον παράγοντα νέκρωσης όγκου (anti-TNF), SCAs που εστιάζουν σε φάρμακα, τα οποία είναι συνθετικά ανάλογα της κανναβιδιόλης (CBD) ή της κανναβιγκερόλης (CBG)- και α7nAChR που εστιάζουν στον υποδοχέα α7 νικοτινικής ακετυλοχολίνης (α7nAChR). Διεξάγει κλινικές δοκιμές μόνο για ορισμένες ενδείξεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας κατά του TNF. Από τις τρεις πλατφόρμες ανάπτυξης προϊόντων της, μόνο η πλατφόρμα SCAs περιλαμβάνει προϊόντα που σχετίζονται με την CBD.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

3000 El Camino Real
Bldg 4, Ste 200
94306

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

26,910.85 Price
-0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.50 Price
+5.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00468

Gold

1,969.13 Price
+0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.89 Price
+1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου