Min konto
Spørgsmål 1 af 14

Hvem er derivater primært tilgængelige for?

Pensionsfonde
Alle svar er korrekte
Formueforvaltningsfirmaer
Hedgefonde