Spørgsmål 1 af 14

Hvem er derivater primært tilgængelige for?

Hedgefonde
Alle svar er korrekte
Formueforvaltningsfirmaer
Pensionsfonde