Min konto
Spørgsmål 1 af 14

Hvem er derivater primært tilgængelige for?

Alle svar er korrekte
Pensionsfonde
Hedgefonde
Formueforvaltningsfirmaer