Min konto
Spørgsmål 1 af 14

Hvem er derivater primært tilgængelige for?

Formueforvaltningsfirmaer
Alle svar er korrekte
Hedgefonde
Pensionsfonde