CFD jsou komplexní nástroje a přináší vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 87.41% účtů drobných investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Je třeba zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.

Scan to Download iOS&Android APP

Co je systematická chyba?

Více informací o systematické chybě uvádíme níže
Share this article

Systematická chyba v obchodování je psychologický jev, kdy se investor rozhoduje na základě svých předsudků o tom, co bude nebo nebude fungovat, aniž by zvážil důkazy. Systematická chyba se může projevit také držením aktiva příliš dlouhou dobu nebo jiným chováním v rozporu se svými nejlepšími zájmy.

Kde jste o systematické chybě slyšeli?

Jako investor jste možná byli varováni před systematickou chybou vaším finančním poradcem. O nebezpečí systematické chyby mohou pojednávat investiční příručky a tímto tématem se také čas od času zabývají odborná finanční média.

Co potřebujete znát o systematické chybě…

Jedna z nejběžnějších forem systematické chyby se nazývá systematická chyba potvrzení, kdy investor hledá důkazy, které by podpořily jeho předpojatou pozici. Problém systematické chyby potvrzení, jedné z nejčastějších forem systematické chyby, rozebíral slavný investor Warren Buffet. Tvrdí, že by investoři, aby se této chybě vyhnuli, měli:

  1. uvědomit si nebezpečí systematické chyby potvrzení a uznat, že jejich úsudek může být touto chybou zastřen,
  2. usilovně vyhledávat a pochopit informace, které jsou v rozporu s jejich stávajícím přesvědčením.

Další formou systematické chyby je systematická chyba utopených nákladů. K tomu může dojít, když někdo investuje tolik peněz, času nebo energie do konkrétního podniku či investice, že bude pokračovat dál, aniž by snižoval svou ztrátu, a to navzdory opakovanému neúspěchu. Nezapomeňte – investice vám nic „nedluží“.

Související termíny

Pořád sháníte brokera, kterému můžete věřit?

Přidejte se k více než 475 000 obchodníků po celém světě, kteří se rozhodli obchodovat s Capital.com

1. Vytvořte a ověřte účet 2. Proveďte vklad 3. Najděte si svůj obchod