Můj účet

Postup vyřizování stížností

Pokud budete s finančním produktem nebo službou, která vám byla poskytnuta společností Capital Com SV Investments Limited, nespokojení, kontaktujte nás a předložte nám svoji stížnost. Ta musí obsahovat následující informace, abychom ji mohli vyřídit:

Při vyřizování vaší stížnosti budeme postupovat následovně:

  1. Do pěti (5) pracovních dnů potvrdíme příjem vaší stížnosti a přidělíme vám jedinečné referenční číslo. Toto referenční číslo byste měli používat při všech následných kontaktech s námi, s finančním ombudsmanem a/nebo s CySEC v souvislosti se svou stížnosti.
  2. Po důkladném prošetření na vaši stížnost odpovíme do dvou (2) měsíců, sdělíme vám výsledek šetření a opatření přijatá na vyřešení záležitosti a dle situace nabídneme řešení. Pokud nebudeme moci kvůli komplexnímu charakteru stížnosti do dvou měsíců odpovědět, uvědomíme vás o důvodech prodlevy a uvedeme lhůtu, ve které bude možné šetření uzavřít. Tato lhůta obvykle nepřekročí tři (3) měsíce od podání stížností.

Pokud vás naše konečné rozhodnutí zcela neuspokojí, můžete stížnost podat i u finančního ombudsmana. Finanční ombudsman představuje nezávislou službu pro řešení sporů mezi kyperskými investičními firmami a jejich klienty. Údaje o finančním ombudsmanovi budou uvedeny v naší konečné odpovědi.

Stížnost

*Všechna pole jsou povinná.

Jste připraveni začít?
Chci dostat odkaz ke stažení aplikace společnosti Capital.com. Stáhnout Capital.com