x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Jaké jsou dva hlavní důvody nákupu derivátů?

Všechny uvedené odpovědi jsou správné.
Dividendy a zajišťování
Spekulace a zajišťování
Spekulace a dividendy