Můj účet
Otázka 1 z 14

Pro koho jsou především k dispozici deriváty?

Všechny uvedené odpovědi jsou správné.
Firmy spravující aktiva
Penzijní fondy
Hedgeové fondy