Můj účet
Otázka 1 z 14

Pro koho jsou především k dispozici deriváty?

Firmy spravující aktiva
Všechny uvedené odpovědi jsou správné.
Penzijní fondy
Hedgeové fondy