Otázka 1 z 14

Pro koho jsou především k dispozici deriváty?

Hedgeové fondy
Všechny uvedené odpovědi jsou správné.
Penzijní fondy
Firmy spravující aktiva