x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Která z následujících možností nepředstavuje index?

S&P 500
Jow Dones
Euronext
FTSE 100