x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Která z následujících možností nepředstavuje index?

FTSE 100
Jow Dones
S&P 500
Euronext