Otázka 1 z 40

Co znamená zkratka IPO?

Instant Profit Opportunity (Příležitost k rychlému zisku)
Initial Public Offering (První veřejná nabídka akcií)
It’s Probably Overpriced (Pravděpodobně příliš velká cena)
Investing Pays Off (Investování se vyplatí)