Въпрос 1 от общо 14

За кого основно са налични деривати?

Хедж фондове
Всички дадени отговори са правилни
Компании за управление на активи
Пенсионни фондове