Въпрос 1 от общо 14

За кого основно са налични деривати?

Всички дадени отговори са правилни
Пенсионни фондове
Хедж фондове
Компании за управление на активи