Моят профил
Въпрос 1 от общо 14

За кого основно са налични деривати?

Пенсионни фондове
Хедж фондове
Всички дадени отговори са правилни
Компании за управление на активи