x
Български
Моят профил
Въпрос 1 от общо 14

За кого основно са налични деривати?

Компании за управление на активи
Пенсионни фондове
Хедж фондове
Всички дадени отговори са правилни