Моят профил
Въпрос 1 от общо 14

За кого основно са налични деривати?

Хедж фондове
Компании за управление на активи
Пенсионни фондове
Всички дадени отговори са правилни