ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 87.41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Управление на портфейла?

Основна информация за Управление на портфейла
Share this article

Управление на портфейла е организацията на финансовите активи на Инвеститора за намаляване на риска и максимизиране на възвращаемостта. Това включва вземането на решения с калкулации за инвестиции и използването на стратегии за търговия.

Къде сте чували за Управление на портфейла?

Ако имате инвестиционен портфейл, вероятно сте получили съвет колко е важно Управление на портфейла.

BNP Paribas наскоро влезе в новините заради това, че освободи 3 € милиарда в активи, оценени според риска, от своя кредитен портфейл. По тази причина френската банка беше посочена като ‘Мениджър на кредитен портфейл на годината’ в Наградите за рискове

Какво е необходимо да знаете за Управлението на портфейла...

Има пет основни аспекти, които да се вземат предвид за ефективното управлението на вашия портфейл:

Толерантност към риска – обикновено колкото е по-висок риска, толкова по-голяма е възвращаемостта. Ако предприемате големи рискове, можете да постигнете големи печалби или големи загуби, но ако изцяло избягвате риска, вероятно няма да реализирате нито печалби, нито загуби. Вашият идеален портфейл трябва да търси внимателен баланс на риска в зависимост от вашата толерантност към риска.

Оценка на резултатите –определянето на еталони и измерването на резултатите от вашите инвестиции ви позволява да проследявате всички грешки и да установите съотношението риск - доходност. Ако ангажирате мениджър на портфейл, трябва да вземете предвид неговия инвестиционен стил в управлението на резултатите на вашия Портфейл.

Разпределяне на активи – активите се движат различно и имат различни нива на стабилност. Изборът на комбинация от активи може да помогне за намаляване на риска и максимизиране на доходността чрез претегляне на волатилността и инвестирането.

Диверсификация – Волатилността на пазарите и рискът, свързан с инвестициите може да се понижи чрез инвестиране в различни ценни книжа, пазари и икономически сектори. Това означава, че ако един пазар се срине, вие няма да изгубите всички свои пари.

Ребалансиране – пазарните стойности на Ценните книжа се променят във времето, което засяга доходността на вашите инвестиции и тяхната тежест във вашият портфейл. Редовното ребалансиране на вашия портфейл осигурява добър баланс на риска и доходността чрез връщане на тежестта на актива обратно в неговото първоначално ниво.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 475,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия