Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Направете си тест

Кой печели, ако облигацията достигне срока си на погасяване?

Компанията, която е емитирала облигацията
Инвеститорът
Всеки губи
Емитентът на CDS

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading