Моят профил
Направете си тест

Кой печели, ако облигацията достигне срока си на погасяване?

Компанията, която е емитирала облигацията
Всеки губи
Емитентът на CDS
Инвеститорът