Направете си тест

Кой печели, ако облигацията достигне срока си на погасяване?

Инвеститорът
Емитентът на CDS
Компанията, която е емитирала облигацията
Всеки губи