Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Споделяне на статия

Нашето изчерпателно ръководство разяснява CFD търговията и всичко което трябва да знаете за нея: как работи тя, както и нейните предимства и недостатъци.

Разясняване на CFD търговията с подходящи примери

При разясняване на CFD търговията ще Ви представим няколко примера, които ще Ви помогнат по-лесно да разберете нейната същност и какво точно трябва да предприемете, за да я практикувате успешно.

Маржин търговия

Да вземем следния пример за CFD търговия: купувате 10 CFD-та на Apple на цена $302,64. Първоначалният Ви разход е $605,28 (заради маржа 5: 1). Стойността на акциите на Apple се покачва на 323,8 и Вие решавате да продадете на тази стойност – увеличението е с 21,16 пункта. Печалбата, която ще получите от тази търговия, е $211,60, изчислена като умножите увеличението на пунктове по броя на закупените договори.

Пример за CFD търговия

Спред и комисионна

В CFD търговията винаги получавате две цени въз основа на стойността на основния инструмент: цена за покупка и цена за продажба. Цената за покупка винаги ще бъде по-висока от текущата базисна стойност, а цената за продажба винаги ще бъде по-ниска. Разликата между тези цени се нарича спред. Capital.com не взима комисионна за CFD сделки, сключени с нас.

Например, ако очаквате цената на златото да се увеличи, може да отворите CFD позиция за злато. Представете си, че котировката е $1200/$1205 (това е спредът за търсене/цената за покупка) и купувате 100 CFD-та на злато (отваряте дълга позиция). Размерът на отворената позиция (стойността на отворения договор за разлика) е илюстриран по-долу.

договор за разлика

Сега си представете, че цената на златото се увеличи според очакванията Ви. Печалбата от тази сделка е илюстрирана по-долу.

CFD сделки

Размер на договора

Размерът на този договор за разлика зависи от основния актив. Например, делът на CFD предполага 1 акция. Така че, ако възнамерявате да търгувате с 1000 акции на Tesla, като използвате договори за разлика, трябва да закупите 1000 CFD-та. Стоките са далеч по-интересни от тази гледна точка. Размерът на договора за златото е тройунция. Соята се търгува в бушели. Кафето се търгува в килограми и т.н.

Дълга и кратка позиция

Когато отворите CFD позиция, избирате броя на договорите, с които бихте искали да търгувате (купувате или продавате) и печалбата Ви ще нараства в съответствие с всяка точка, в която пазарът тръгне във Ваша полза. Ако смятате, че цената на един актив ще поскъпне, тогава трябва да отворите дълга позиция (покупка) и ще спечелите, ако пазарът тръгне в очакваната посока. И обратно, ако мислите, че цената на един актив ще се обезцени, тогава трябва да отворите къса позиция (продажба) и ще спечелите, ако пазарът тръгне в съответствие с Вашите очаквания.

За по-подробно разясняване на CFD търговията привеждаме следните примери.

Дълга позиция с CFD-та

Ако например считате, че акциите на Apple ще поскъпнат и искате да отворите дълга позиция, за да спечелите от тази възможност, можете да закупите 100 CFD-та за акции на Apple на цена $160, така че общата стойност на сделката да бъде $16 000. Ако Apple поскъпнат до $170, ще спечелите по $10 на акция, което означава печалба от $1000. Това е илюстрирано по-долу.

CFD позиция за злато

Къса позиция с CFD-та

Ако считате, че цената на Apple ще спадне надолу и искате да спечелите от този спад, с CFD-та можете да отворите къса позиция (известна още като къса продажба) и да спечелите от спада на пазара. Ако, да кажем, решите да продадете 100 CFD-та на Apple за $170 на акция, която след това спадне до $160 на акция, ще получите печалба от $1000 или $10 на акция. Това е илюстрирано по-долу.

Тройунция

Управление на риска: спирачки и лимити

Можете да отворите лимитирани поръчки за автоматично затваряне на позицията на дадено ниво на печалба, което означава, че не е нужно да отделяте време, за да наблюдавате колебанието в цената. Лимитираните поръчки също намаляват вероятността да задържите една печеливша сделка твърде дълго, тъй като емоцията може да Ви завладее и да осуети първоначалните Ви очаквания. По същия начин можете да поставите стоп-загуби, за да ограничите потенциалните си загуби. Стоп-загубата е точката, в която позицията се затваря автоматично, ако цената на актива спадне под входящата точка на трейдъра. Спирачките и лимитите са от съществено значение за управление на риска и тяхната употреба се препоръчва настоятелно.

Настройването на стоп-загубите е изключително добра практика за всеки трейдър, дори и за сезонния (да не говорим за начинаещия). Можете да поставяте под въпрос важността на стоп-загубите, ако нямате отворени позиции. Но след като почувствате емоционалната тежест на падащ пазар, ще разберете колко е болезнено да загубите парите си за няколко секунди. Пазарът е променлив и трябва да приемете този факт; това ще Ви превърне в по-интелигентни трейдъри.

Продължителност

Един от основните моменти, които трябва да запомните при търговията с CFD-та, е, че те нямат срок на годност. Сделката е затворена само, когато е поставена в обратна посока – толкова е просто. Например, можете да затворите сделка за покупка на 100 CFD-та на сребро само, като продадете тези CFD-та.

Печалба и загуба

Печалбата и загубата се изчисляват с лесна формула. Просто умножавате броя на договорите, които държите, по разликата в цената.

След като сте взели под внимание допълнителните разходи като нощните такси, ще получите крайната стойност на Вашите печалби или загуби. Capital.com начислява само нощни такси върху ливъридж частта от сделката, а не върху общия размер на сделката.

Съотношението печалба/загуба, често срещано в съкратения вариант P&L, може да се изчисли по следната формула:

P&L = брой на CFD-та x (цена на затваряне - начална цена)

Например, ако трябва да закупите 1000 CFD-та на Aviva при цена от 400p на акция и да ги продадете за 450p на акция, печалбата Ви ще бъде £500. Това е илюстрирано по-долу.

къса продажба
Споделяне на статия

Съпоставка между CFD търговията и търговията с акции

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading