ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 87.41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Поддържащ маржин?

Въведение в Поддържащ маржин
Share this article

Поддържащият маржин е минималната сума, която един инвеститор трябва да съхранява в своята сметка, когато купува ценни книжа с пари взети назаем от брокер. Този акт е буфер, който да гарантира за брокера, че един инвеститор е в състояние да погаси своя дълг.

Къде сте чували за Поддържащи маржини?

Веднага след като един инвеститор започне да заема пари от брокер, той ще се срещне с Поддържащия маржин, който обикновено се определя на 25% от общата стойност на заетите ценни книжа.

Какво е необходимо да знаете за Поддържащите маржини...

Поддържащите маржини защитават парите, които брокерите дават назаем на инвеститори. Ако един инвеститор позволи собственият капитал в неговата сметка да падне под Поддържащия маржин, брокерът издава маржин сметка и закрива всички отворени пазарни позиции докато инвеститорът повиши сумата на капитала. Собственият капитал може да е под формата на парични средства или акции.

Тъй като цените на ценните книжа може да паднат и поддържащия марж е процент от стойността, той не е фиксирана стойност.

Финансовите регламенти и политиките на вашия брокер определят какви Поддържащи маржини ще има по индивидуалните сметки.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 485,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия