Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Злато
Живи животни
Суров петрол
Всички дадени отговори са правилни