Български
Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Злато
Суров петрол
Живи животни
Всички дадени отговори са правилни