Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Живи животни
Злато
Суров петрол
Всички дадени отговори са правилни