Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Живи животни
Суров петрол
Злато
Всички дадени отговори са правилни