Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Злато
Всички дадени отговори са правилни
Суров петрол
Живи животни