x
Български
Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Всички дадени отговори са правилни
Злато
Живи животни
Суров петрол