Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Живи животни
Всички дадени отговори са правилни
Злато
Суров петрол