Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Всички дадени отговори са правилни
Злато
Суров петрол
Живи животни