Моят профил
Направете си тест

Какво се разглежда като „твърди стоки“?

Суров петрол
Всички дадени отговори са правилни
Злато
Живи животни