Направете си тест

Какви са двата вида опции?

Кол и пут
Да бъде и да не бъде
Купувам и продавам
Краткосрочна и дългосрочна