Направете си тест

Какви са двата вида опции?

Да бъде и да не бъде
Кол и пут
Краткосрочна и дългосрочна
Купувам и продавам