Направете си тест

Какви са двата вида опции?

Краткосрочна и дългосрочна
Кол и пут
Купувам и продавам
Да бъде и да не бъде