ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Опции

Опциите най-често са свързани с акциите и борсовите индекси. Съществуват два вида опции: кол опция (опция за купуване) и пут опция (опция за продаване).

Посредством опцията Вие сключвате договор с даден продавач относно покупката или продажбата на определено количество (100 акции на опция) от определена ценна книга на договорена цена - наричана цена на упражняване - в определен бъдещ момент.

Продавачът, наричан още издател, на опцията, е договорно задължен да закупи ценната книга , на която е базирана опцията при цената на упражняване при изтичането на договора. За да получите това право, вие, другата страна по договора, плащате премия на издателя на опцията за това, че той е поел риска.

Да разгледаме следния пример: вие считате, че акциите на корпорация „Сигма”, които в момента са на цена 20 долара за акция, ще поскъпнат в течение на следващия месец. Вие се договаряте с продавача на кол опцията за цена на упражняване от 20 долара и той иска от вас 1 долар на акция, за да издаде договора за опцията, което означава, че общата цена на опцията е 100 долара. 100 акции по 1 долар на акция.

След като месецът изтича, цената на акциите на корпорация „Сигма” се е повишила до ниво 25 долара. Тогава вие се възползвате от правото си да закупите акциите от продавача на опцията по договорената цена на упражняване в размер 20 долара за акция и след това веднага продавате тези акции на открития пазар на цена 25 долара за акция. Това означава печалба от 500 долара минус 100 долара, дадени за закупуването на опцията.

Може да извършите и обратната операция. Ако смятате, че цената на акциите на корпорация „Сигма” ще се понижи, можете да закупите пут опция с цена на упражняване 20 долара, което ще Ви даде правото да продадете 100 акции на издателя на опцията след изтичането на срока. Ако цената на акциите спадне до ниво 15 долара, вие ще купите 100 акции на пазара и ще ги продадете на издателя на опцията за 20 долара всяка.

Кой печели?

Отново най-голямата опасност е, че може да се окажете от грешната страна на обзалагането. Ако не успеете да определите правилно цената на упражняване, ще сте задължен да купите или продадете акциите на цена, която ви носи загуба.

Направете си тест

Какви са двата вида опции?

Купувам и продавам
Да бъде и да не бъде
Кол и пут
Краткосрочна и дългосрочна
Previous lesson

Фючърси

Следващ урок

Какво представляват суаповете за кредитно неизпълнение?

Търсите нещо повече?

computer
Образователен център

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете – от ръководства с инструкции до инвестиционни стратегии.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Търговски речник

98

Това е броят на термините в нашия речник. Различавате ли вашите CFD от вашите IPO или ETF? Разгадайте мистерията с нашия речник с дефиниции.

Вижте всички

Термин на деня

Фундаментален анализ

Това е начин да се определи истинската стойност на една компания като се анализират данните на компанията. Инвеститорите...

Прочетете още
Най-разпространената дума

Пазарен риск

Какво е Пазарен риск? Пазарният риск е рискът от възникването на загуби поради движенията на цените на пазара. Видът на Пазарния риск...

Прочетете още

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 535,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия