ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Незабавна поръчка?

Известна с пълното име Веднага или отмени поръчка (IOC), това е специфичен вид поръчка, давана от инвеститор или брокер. Поръчката нарежда определена ценна книга да бъде купена или продадена незабавно. Както предполага името, всяка част от поръчката, която не може да бъде непосредствено изпълнена, се отменя.

Къде сте чували за Незабавни поръчки?

Те често се споменават от инвеститори в дискусиите за поръчките със срок. Те се използват да се определи колко време една поръчка за ценна книга следва да остане активна на пазара. Поръчките IOC са само един вид поръчки със срок.

Какво е необходимо да знаете за Незабавните поръчки...

Тези поръчки като цяло се използват за покупка или продажба на ценна книга в големи количества. Затова е важно да се разбере разликата между поръчките IOC и другите видове поръчки със срок, като поръчките 'good ‘til cancelled' (валидна до отмяна) и 'fill or kill' (изпълни или отмени).

Валидна до отмяна поръчка се различава по това, че един инвеститор поръчва една ценна книга да бъде купена или продадена на определена цена и заявката остава открита до приключване на сделката или докато инвеститорът избере да я отмени.

Поръчката fill or kill (изпълни или отмени) следва да се изпълни незабавно. Ако тя не може да се изпълни изцяло, цялата поръчка се отменя.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 500,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия