ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 87.41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво са лихвите?

Основна информация за лихвите
Share this article

Не съществуват безплатни пари. Ако вземете пари назаем, заемодателят ще поиска да върнете малко повече отколкото сте взели. Това малко повече е лихвата, изчислена като процент от първоначалната сума.

Също така, ако дадете своите пари на спестовна или инвестиционна компания, можете да очаквате да получите срещу това лихва.

Къде сте чували за лихви?

Ще чуете за лихви, когато искате да вземете на заем или да спестите пари.

Централните банки използват лихвите, за да влияят на паричната политика, особено с цел контрол на инфлацията, и техните решения се следят отблизо.

Какво е необходимо да знаете за лихвите...

Има различни типове лихви. Основният лихвен процент е процентът по който банките могат да заемат пари от централната банка. Търговските банки се влияят от това, но може да определят и свои собствени лихви за спестители и за отпускане на заеми.

Простата или номинална лихва се базира на първоначалната сума, която се заема или спестява:

Проста лихва = главница х годишен лихвен процент х години

Например, ако спестите главница от 1000 $ при проста годишна лихва от 7% за 2 години, ще спечелите лихва от 140 $ общо или 70 $ на година.

При сложната лихва, лихвата се определя всяка година като процент от главницата плюс начислената лихва:

Сложна лихва = (главница + начислена лихва) x годишна лихва

Така че при горния пример, но със сложна лихва, вие ще спечелите 70 $ лихва през първата година, а след това 79,80 $ през втората година, защото печелите лихва и върху лихвата от 70 $ която сте получили през първата година.

Лихвите може да са също така фиксирани или променливи.

При вземане на заем често ще видите лихвите изразени като Годишна процентна ставка (APR) или Ефективна годишна ставка (EAR). Когато спестявате, лихвите често се изразяват като Годишна еквивалентна ставка (AER).

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 475,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия