x
Български
Моят профил
Въпрос 1 от общо 40

Какво означава IPO?

It’s Probably Overpriced (Вероятно е надценено)
Investing Pays Off (Резултат от инвестирането)
Initial Public Offering (Първоначално публично предлагане)
Instant Profit Opportunity (Възможност за незабавна печалба)