Въпрос 1 от общо 40

Какво означава IPO?

It’s Probably Overpriced (Вероятно е надценено)
Instant Profit Opportunity (Възможност за незабавна печалба)
Initial Public Offering (Първоначално публично предлагане)
Investing Pays Off (Резултат от инвестирането)