Моят профил
Въпрос 1 от общо 40

Какво означава IPO?

Instant Profit Opportunity (Възможност за незабавна печалба)
Investing Pays Off (Резултат от инвестирането)
It’s Probably Overpriced (Вероятно е надценено)
Initial Public Offering (Първоначално публично предлагане)