Моят профил
Направете си тест

Кое от следните не е индекс?

S&P 500
Euronext
Jow Dones
FTSE 100