ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 87.41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Индекс?

Въведение в Индекса
Share this article

На Финансовите пазари Индекс е показател за общата промяна на стойностите на някои или всички Ценни книжа листвани на даден Пазар. Индексът е изграден като Портфейл, в който всяка ценна книга е претеглена според нейното значение за Пазара.

Къде сте чували за индексните фондове?

Навсякъде. Като Инвеститор вие постоянно ще се информирате за динамиката на индексите в хода на борсовия ден и понякога за по-дълъг хоризонт. Може да инвестирате във финансови продукти, които са свързани с един или друг индекс.

Какво е необходимо да знаете за индексните фондове...

Индексите имат за цел да дадат индикация за настроението и резултатите на конкретен пазар, с нетна стойност нагоре или надолу след като всички положителни и отрицателни движения на отделните Ценни книжа са сумирани.

Добре известните индекси включват промишления индекс Dow Jones и Standard & Poor's 500 в САЩ, FTSE 100 в Лондон, DAX в Германия и Nikkei 225 в Япония.

Взаимните фондове "последователи" и борсовите индексни фондове се стремят да отразяват състава на въпросния Индекс. Индекси се използват за сравняване на резултатите на мениджърите на фондове.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 475,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия