x
Български
Моят профил

Икономически новини Страница

Прогноза за цената на среброто 2020
Прогноза за цената на среброто 2020: да търгувате ли с него?

Научете последната прогноза за цената на среброто 2020 г. с Capital.com и разберете дали сега е подходящият момент да инвестирате в този ценен актив.

Capital.com Research Team
Прогноза за USD/JPY
Прогноза за USD/JPY: да купите или продадете USD/JPY през 2019

След валутната война между САЩ и Китай, доларът пада, а йената остава сигурна валута. Прогнозата за USD/JPY е ключ за определяне на пазарните нагласи.

Capital.com Research Team
Прогноза за Bitcoin цена 2020
Прогноза за Bitcoin цена 2020: С колко ще се покачи Биткойн?

Научете каква прогноза за Bitcoin цена 2020 г. дават анализаторите. Колко ще струва биткойн догодина? Правете свои прогнози за цената му през 2020 г.

Capital.com Research Team