ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Фючърсен договор?

Това е сделка, която сключвате с някой за покупка или продажба на нещо в бъдеще (ключът в името) на цена, договорена днес. Това "нещо" може да е всичко - акция, Стока, Валута, а доставката може да е месеци напред, ако се случи. Същината е, че цената се договаря тук и сега.

Къде сте чували за Фючърсни договори?

Вероятно сте попадали на термина в новинарски репортажи за пазарите на такива неща като нефт, пшеница или метали. Това е така, защото цените, договорени във Фючърсните договори се разглеждат като важни показатели за по-широките тенденции. Да кажем, че фючърсната цена на нефта се качва, това предполага идването на по-високи енергийни разходи.

Какво е необходимо да знаете за Фючърсните договори...

Милиони от нас са подписвали "Фючърсни договори" дори и без да го осъзнават, договорът за покупка на дом (с цена договорена сега и окончателно плащане на определена дата в бъдещето) следва съвсем същия принцип.

Една голяма разлика все пак е, че договорите на фючърсните пазари може да се търгуват и се търгуват между дилърите на пазара.

Което ни води до втората голяма разлика, макар че всички Фючърсни договори може да приключат с това техният притежател да трябва да купи или продаде на уговорената цена и да приключи сделката, повечето никога не стигат до договорената дата. Защо не? Защото страната по договора, която изглежда вероятно да спечели от сделката, ще я анулира преди датата на сетълмент.

Как може да се направи това? Като се излезе на Пазара и се купи "обратното" на този договор, договор за покупка или продажба на въпросния актив. Това има ефект на приключване на първоначалния договор и прибиране на печалбата.

Това остро контрастира на форуърдните договори, при които обикновено целта е да се измине целият път до доставката.

Фючърсните договори се отбелязват на Пазара в края на всяка борсова сесия, за да се даде дневна оценка на тяхната позиция във връзка с пазарните стойности. От възникването на финансовата криза, има нарастващи изисквания фючърсните сделки да се уреждат чрез борсата вместо на извънборсовия пазар, за да се осигури повече прозрачност.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 485,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия