Моят профил
Въпрос 1 от общо 13

Кой пазар обикновено се счита за по-безопасен?

Облигации
Опции
Валута
Акции на компании