Моят профил
Въпрос 1 от общо 13

Кой пазар обикновено се счита за по-безопасен?

Валута
Акции на компании
Опции
Облигации