x
Български
Моят профил
Въпрос 1 от общо 13

Кой пазар обикновено се счита за по-безопасен?

Облигации
Акции на компании
Опции
Валута