Въпрос 1 от общо 13

Кой пазар обикновено се счита за по-безопасен?

Облигации
Валута
Опции
Акции на компании