Български
Моят профил
Въпрос 1 от общо 13

Кой пазар обикновено се счита за по-безопасен?

Валута
Облигации
Опции
Акции на компании