ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е дериват?

Дериватите са финансови инструменти, които произтичат от стойността на Основен актив. Те често се използват от инвеститорите като Хедж или защита срещу риск. Това означава предположения за бъдещата стойност на нещо, обикновено Основен актив като акции или облигации. Ако предполагате, например, че стойността на вашите акции рязко ще падне, вие все пак можете да получите известна възвращаемост, ако това стане.

Къде сте чували за Деривати?

Навсякъде. От осемдесетте години Дериватите стават големи новини, а понякога лоши новини. Те се считат за една от причините за световната икономическа криза през 2008 г. Но те продължават да се използват от широк кръг инвеститори, които искат да се опитат да се възползват от внезапните колебания на цените.

Какво е необходимо да знаете за Дериватите...

Дериватите може да се обвържат с движенията на цената на активи като акции, облигации, валути и лихвени проценти. Но те може да се свържат и с инфлацията, цените на имотите и в някои случаи дори с времето!

Строго казано има само три вида Деривати: Фючърсни договори, както и форуърдни договори и договори за опции. Фючърсите и форуърдите по същество са еднакви с изключение на това, че последните се очаква да стигнат до доставката на актива за разлика от първите.

Фючърсен или форуърден договор е споразумение да се купи актив по посочена цена на посочена дата. Опцията дава правото, но не задължава да се направи същото.

Суаповете технически не са Деривати, въпреки че широко се смятат за такива. Те включват обмен на финансови инструменти.

Договорите за разлика (CFDs) имат много от свойствата на Дериватите заради това, че позволяват на търговците да заемат позиции по Основен актив.

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 485,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия