Моят профил

Бизнес модел

В Capital.com Ви уверяваме, че сме напълно открити по отношение на нашия бизнес модел. Ние разкриваме цялата свързана информация и информираме потребителите относно таксите, които се прилагат при търгуване на нашата платформа.

Търгуване чрез ливъридж

Capital.com позволява на потребителите да търгуват с ливъридж средства. Това означава, че може да търгувате с по-големи суми, отколкото сте депозирали, т.е. инвестиране върху марж.

Посетете нашите курсове, за да научите повече за маржа и ливъриджа

Пример

Да кажем, че сте депозирали 1000 долара във Вашата сметка в Capital.com. Ливъриджът е 50:1. Това означава, че може да търгувате с инвестиции на стойност до 50 000 долара. Минималната стойност на сметката, която трябва да поддържате във Вашата сметка през цялото време (т.е. изискването за марж) е една петдесета (1/50) или 2% от стойността на Вашите инвестиции.

Имайте предвид, че търгуването върху марж увеличава потенциалните печалби и потенциалните загуби. Capital.com предоставя на потребителите си ефективен начин за управление на риска и избягване на отрицателния баланс на сметката им.

Предпазване от отрицателен баланс

Функцията за предпазване от отрицателен баланс в приложението Capital.com гарантира, че потребителите не могат да загубят повече, отколкото са внесли в сметките си.

Спред

Спредът представлява разликата между цената „купува” (на която купувате ценни книжа) и цената „продава” (на която продавате ценни книжа) за конкретен договор за разлика. Когато откриват или закриват сделка, потребителите на Capital.com ефективно плащат спред, равен на тази разлика.

Посетете нашите курсове, за да научите повече за Спреда .

Пример

Договори за разлика върху акции на „Епъл” са оферирани на цени 141,50/141,70 долара - в този случай спредът е равен на 20 цента. Ако този спред остане 20 цента, когато затворите сделката си, Вие ефективно ще платите по 20 цента за всеки изтъргуван дял като спред.

Еднодневна премия

За да започнат да търгуват с Capital.com, потребителите първо трябва да направят вноска. Тъй като Capital.com позволява на потребителите да търгуват с по-големи суми от първоначално внесените, това означава, че има включена такса за финансиране. Тази такса за финансиране, наречена „Еднодневна премия” се начислява само, ако сделката е оставена отворена през нощта.

Това означава, че ако закриете позицията си в рамките на един и същ ден, Вие не плащате тази премия.

Ставките за Еднодневната премия са на база месечните бенчмаркови междубанкови тарифи.

Размерът на Еднодневната премия и времената на изключване за таксуването ѝ може да се намерят в раздела с подробности за инструменти.

Може да откриете действителния размер на Еднодневната премия за всеки инструмент на страницата на инструмента.

 
Готови ли сте да започнете?
Изпратете ми линка, от който да сваля приложението на Capital.com. Теглене Capital.com