Tương lai của giao dịch

Tải ứng dụng
64710.10
-1200.55
1780.19
-1.53
1.11565
-0.01297
4200.96
+98.31
15414.9
+42.2
5.343
-0.095
82.39
-1.00
0.00002721
-0.00000022
4536.6
+2.2
2.22375
+0.04862
Xem tất cả

Khám phá nền tảng của chúng tôi

Các sản phẩm của Capital.com được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn. Dù ở đâu, bạn cũng có thể truy cập danh mục đầu tư qua nền tảng di động và máy tính để bàn của chúng tôi.

Trên báo chí

Tiếng Việt
Tải ứng dụng