Валутен риск

Какво е валутен риск?

Когато парите се конвертират от една валута в друга, те увеличават или губят своята стойност в зависимост от обменния курс. Валутният риск е потенциалната печалба или загуба за инвеститорите, които конвертират пари от една валута в друга, инвестират в чужбина или търгуват международно.

Къде сте чували за валутен риск?

Ако обменяте пари, за да търгувате, вие сте изложени на валутен рискк. Между 2007 г. и 2017 г., стойността на лирата се понижава относително спрямо американския долар. Затова за 100 £ похарчени за ваканция през 2017 г. се купуват по-малко американски долари в сравнение с 2007 г.

Какво е необходимо да знаете за валутния риск...

Обмяната на пари винаги се свързва с валутен риск. Валутите се движат през цялото време, така че те дават възможност както за печалба, така и за загуба на инвеститорите и за всяка компания, която работи в чужбина или купува доставки от чужбина.

Като инвеститор вие можете да спекулирате директно с валути. Ако инвестирате в акции, вие трябва да познавате валутните колебания и валутния риск за фирмите, в които инвестирате. Например, с една британска лира се купуват 10 китайски юана през 2015 г., а сега се купуват около 8,5. Всички британски компании, които купуват китайски стоки, виждат как цената на техните китайски покупки се повишава. Те може да повишат цените, за да компенсират допълнителните разходи и да намалят своя марж на печалбата.

Валутният риск може да се управлява с помощта на стратегии за валутно хеджиране.

Get the app